เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก (#PLAY2project)

เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก, Retrospect, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก - Retrospect (PLAY2project)

เพลงนี้เกี่ยวกับความรัDmก.. มันเกี่ยวกับหัวใจ Cมันเกี่ยวกับที่ว่าA#งข้างใน ที่เก็บไGmว้ให้เธอคนเดีDmยว

มันเกี่ยวกับความหวDmาน.. ฝันหวาFนอยู่อย่างนั้นมันเกี่A#ยวกับความฝัน ที่มันเกิGmดขึ้นกับฉันคนเDm | Cดียว

แม้A#ฉันทำทุกสิ่Gmง เพื่อให้เธDmอไม่ทิ้งฉันไCแม้A#ฉันทำทุกอย่Gmาง  เผื่อมีทาDmงจะรั้งเธอเอาไว้C

เรื่องราวมันแปลกนัDmก.. ถึงแม้รัFกเธอก็ไปกล้ำกลืA#นเก็บเอาไว้ ความในใจGmเก็บเอาไว้คนเDm | Cดียว..

* |

แต่A#ทั้งที่ร่ำร้อง เธอก็ไม่เหลีCยวมองร่ำร้อDmงจะไปให้ห่าง..FคำA#พูดที่เคยหวาน กลับกลายเป็นคำถาCกถางจนห้าDmมน้ำตากลั้นไม่ไหวF..

** |

 Gm   กลับกลายเป็นเธAmอที่แทงฉัน A#   ไม่ใช่ผู้คนAmอื่นหมื่นล้าน Gm   กลับกลายเป็นเธAmอ ที่ทำให้ใจเจ็บช้ำC    คนที่ฆ่าฉัน...

 A#  ดั่งมี...Gm   ใบมีทิ่มแทงDm   ช้า Dmๆ มันแทงลงไป A#  ไม่มี... Gm  ไม่มีเรี่ยวแรDm   ไม่อาจแกล้Dmงว่าไม่เป็นไร

*** |

** | ** |

Gm Am | A# |
Gm Am | A# |C |