รับได้หม้าย

 กันย์ ธารา รับได้หม้าย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รับได้หม้าย กันย์ ธารา

E | C#m |A | B | B |

ไอ้ฉันEมันก็แค่นี้ หน้าตาไม่ดีC#m คารมไม่หวานเป็นAแค่เด็กบ้าน ๆ  เธอนั้นBจะคิดยังไงที่มีใEห้เธอมันน้อย สร้อยแหวนเพชรพลC#mอยก็ไม่มีให้รถเก๋งAที่นั่งสบาย แอร์เย็นถึงใจBกะไม่มี

ไอ้เรEามันคนโลโซ  ไม่ใช่ไฮโC#mซหน้าตาดี ๆมีAเพียงใจดวงนี้.. ที่มันBรักจริงใจไม่รู้Eว่าเธอจะคิด  จะอยากใกล้ชิC#mดสักแค่ไหนกับคนAไม่มีอะไรBให้ชื่นใจสักอย่Eาง..

 C#m   มีแต่รถเครื่อง คันนี้คันเดีG#mยว น้องโร้หม้าย  A  ขับไปเปิดท้ายหลาดสดในเมือBงก็คันนี้ C#m   เท่าที่เธอเห็น สิ่งที่ฉันเป็G#mน ที่ฉันมี    อยากถาAมสักที คนดีเธอรับได้หม้Bาย

รับได้หม้Eาย  ถ้าซ้อนท้ายพี่บ่าวคนนี้C#mเธอจะบัดสีA  กอดเอวพี่บ่าวได้หม้Bายตากแดดมันร้อEน  ตากฝนเปียกปอนหมดทั้งC#mกายเธอรับได้หม้Aาย รับฉันเป็นแฟนได้หม้Bาย

E | C#m |A | B |
E | C#m |A | B |

* | ** | ** |

E |คอร์ดเพลง รับได้หม้าย กันย์ ธารา

เนื้อเพลง รับได้หม้าย กันย์ ธาราไอ้ฉันมันก็แค่นี้ หน้าตาไม่ดี คารมไม่หวาน เป็นแค่เด็กบ้านๆเธอนั้นจะคิดยังไง ที่มีให้เธอมันน้อย สร้อยแหวนเพชรพลอยก็ไม่มีให้ รถเก๋งที่นั่งสบาย แอร์เย็นถึงใจกะไม่มี ไอ้เรามันคนโลโซ ไม่ใช่ไฮโซหน้าตาดีๆมีเพียงใจดวงนี้ ที่มันรักจริงใจ ไม่รู้ว่าเธอจะคิด จะอยากใกล้ชิดสักแค่ไหน กับคนไม่มีอะไรให้ชื่นใจสักอย่าง มีแต่รถเครื่อง คันนี้คันเดียว น้องโร้หม้าย ขับไปเปิดท้ายหลาดสดในเมืองก็คันนี้ เท่าที่เธอเห็น สิ่งที่ฉันเป็น ที่ฉันมี อยากถามสักที คนดีเธอรับได้หม้าย รับได้หม้าย ถ้าซ้อนท้ายพี่บ่าวคนนี้ เธอจะบัดสี กอดเอวพี่บ่าวได้หม้าย ตากแดดมันร้อน ตากฝนเปียกปอนหมดทั้งกาย เธอรับได้หม้าย รับฉันเป็นแฟนได้หม้าย