สันดานเก่า

 กระต่าย พรรณนิภา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สันดานเก่า กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยุ้ย มานะศักดิ์เรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่อ: 0828532307

Cm | G# |D# | G7 |Cm |

กอดอ้ายบ่ลCmอย่าพึ่งหลงA#เจ้าของว่าน้องถิ่มอ้ายบ่ได้คนG#หลายใจมักง่าA#บ่Gmแม่นควายโตเก่าสิยอมให้ตั๋วซ้ำ ๆ ซากG# | A# | Cm ๆ ...

Cm | Cm |G# | G# |
D# | A# |Cm | Cm |

 Cm   อ้ายเอาความเชื่อใจCmน้องไปล้มละลาG#    เอาคำว่าให้อภัG#ยออกไปใช้หากิD#    เอาคารมร้อยเล่ห์เหลี่G#ยมมาตั๋วน้องจนชิD#    ฝังลึกเป็นสันดาA#น..

 Cm   น้องกะหลงเชื่อใCmจอ้ายตั้งโดนตั้งนาG#    พึ่งสิฮู้อ้ายมีชู้G#จนผู้คนกล่าวขาD#    คนบ่มีจรรยาบรรG#ณ บ่ถือซาหัวมัD#    สิถือว่าเป็นทA# | A#าน..

 G#  ความฮักมันกิG#นบ่ได้คือข้าD#   กะฮู้ว่าฮักคนผิD#ดชีวิตสิชิบหาA#   อย่าไปคึดเสียดาA#ยพวกผู้ชายพันธุ์นี่Cm   โฮ้ว.G#.. โอ้ว.A#.. ฮู้..Cm | A#..

ถิ่Cmมสันดานเก่าบ่ไCmด้คั่นยังเอานิสัยG#หลายใจบ่ฮู้จักพอมาใช้G#ยังฮักผู้ได๋บ่เป็D#น ยังฮักเล่นๆ หน้าด้านบ่อาFmเอานิสัยเก่ามาใช้G#ออกล่าออกลายบ่ฮู้จักA#อิ่ม..  A#

ถิ่Cmมสันดานเก่าบ่ได้Cmกะอย่าพึ่งมันใจG#ว่าน้องนี่ไปจากอ้ายบ่ได้G#บ่แม่นแม่แม่นพ่D#อ สิได้ตามงึดตามง้อแต่อ้าFmพึ่งมาพ้อกันตอนใหG#ญ่ซำคนหลายใจไผสิเอาไปA#เฮ็ดแนว..  A#ให้เสียวงตระCm | A#กูล

Cm | Cm |G# | G# |
D# | A# |G# | A# | Cm |

 G#  ความฮักมันกินบ่ได้คือข้าD#   กะฮู้ว่าฮักคนผิCmดชีวิตสิชิบหาA#   อย่าไปคึดเสียดาGmยพวกผู้ชายพันธุ์นี่Cm   โฮ้ว.G#.. โอ้ว.A#.. ฮู้.Cm | A#...

* | ** |

Cm | Cm |G# | G# |
D# | A# |G# | A# |Cm | G# |คอร์ดเพลง สันดานเก่า กระต่าย พรรณนิภา

เนื้อเพลง สันดานเก่า กระต่าย พรรณนิภากอดอ้ายบ่ลง อย่าพึ่งหลงเจ้าของว่าน้องถิ่มอ้ายบ่ได้ คนหลายใจมักง่าย บ่แม่นควายโตเก่าสิยอมให้ตั๋วซ้ำๆซากๆอ้ายเอาความเชื่อใจน้องไปล้มละลาย เอาคำว่าให้อภัยออกไปใช้หากิน เอาคารมร้อยเล่ห์เหลี่ยมมาตั๋วน้องจนชิน ฝังลึกเป็นสันดาน น้องกะหลงเชื่อใจอ้ายตั้งโดนตั้งนาน พึ่งสิฮู้อ้ายมีชู้จนผู้คนกล่าวขาน คนบ่มีจรรยาบรรณ บ่ถือซาหัวมัน สิถือว่าเป็นทาน ความฮักมันกินบ่ได้คือข้าว กะฮู้ว่าฮักคนผิดชีวิตสิชิบหาย อย่าไปคึดเสียดายพวกผู้ชายพันธุ์นี่ โฮ้ว โอ้ว ฮู้ ถิ่มสันดานเก่าบ่ได้ คั่นยังเอานิสัยหลายใจบ่ฮู้จักพอมาใช้ ยังฮักผู้ได๋บ่เป็น ยังฮักเล่นๆหน้าด้านบ่อาย เอานิสัยเก่ามาใช้ออกล่าออกลายบ่ฮู้จักอิ่ม ถิ่มสันดานเก่าบ่ได้ กะอย่าพึ่งมันใจว่าน้องนี่ไปจากอ้ายบ่ได้ บ่แม่นแม่แม่นพ่อ สิได้ตามงึดตามง้อแต่อ้าย พึ่งมาพ้อกันตอนใหญ่ ซำคนหลายใจไผสิเอาไปเฮ็ดแนว ให้เสียวงตระกูล ความฮักมันกินบ่ได้คือข้าว กะฮู้ว่าฮักคนผิดชีวิตสิชิบหาย อย่าไปคึดเสียดายพวกผู้ชายพันธุ์นี่ โฮ้ว โอ้ว ฮู้