สันดานเก่า

กระต่าย พรรณนิภา, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สันดานเก่า กระต่าย พรรณนิภา

Cm | G# |D# | G7 |Cm |

กอดอ้ายบ่ลCmอย่าพึ่งหลงA#เจ้าของว่าน้องถิ่มอ้ายบ่ได้คนG#หลายใจมักง่าA#บ่Gmแม่นควายโตเก่าสิยอมให้ตั๋วซ้ำ ๆ ซากG# | A# | Cm ๆ ...

Cm | Cm |G# | G# |
D# | A# |Cm | Cm |

 Cm   อ้ายเอาความเชื่อใจCmน้องไปล้มละลาG#    เอาคำว่าให้อภัG#ยออกไปใช้หากิD#    เอาคารมร้อยเล่ห์เหลี่G#ยมมาตั๋วน้องจนชิD#    ฝังลึกเป็นสันดาA#น..

 Cm   น้องกะหลงเชื่อใCmจอ้ายตั้งโดนตั้งนาG#    พึ่งสิฮู้อ้ายมีชู้G#จนผู้คนกล่าวขาD#    คนบ่มีจรรยาบรรG#ณ บ่ถือซาหัวมัD#    สิถือว่าเป็นทA# | A#าน..

 G#  ความฮักมันกิG#นบ่ได้คือข้าD#   กะฮู้ว่าฮักคนผิD#ดชีวิตสิชิบหาA#   อย่าไปคึดเสียดาA#ยพวกผู้ชายพันธุ์นี่Cm   โฮ้ว.G#.. โอ้ว.A#.. ฮู้..Cm | A#..

ถิ่Cmมสันดานเก่าบ่ไCmด้คั่นยังเอานิสัยG#หลายใจบ่ฮู้จักพอมาใช้G#ยังฮักผู้ได๋บ่เป็D#น ยังฮักเล่นๆ หน้าด้านบ่อาFmเอานิสัยเก่ามาใช้G#ออกล่าออกลายบ่ฮู้จักA#อิ่ม..  A#

ถิ่Cmมสันดานเก่าบ่ได้Cmกะอย่าพึ่งมันใจG#ว่าน้องนี่ไปจากอ้ายบ่ได้G#บ่แม่นแม่แม่นพ่D#อ สิได้ตามงึดตามง้อแต่อ้าFmพึ่งมาพ้อกันตอนใหG#ญ่ซำคนหลายใจไผสิเอาไปA#เฮ็ดแนว..  A#ให้เสียวงตระCm | A#กูล

Cm | Cm |G# | G# |
D# | A# |G# | A# | Cm |

 G#  ความฮักมันกินบ่ได้คือข้าD#   กะฮู้ว่าฮักคนผิCmดชีวิตสิชิบหาA#   อย่าไปคึดเสียดาGmยพวกผู้ชายพันธุ์นี่Cm   โฮ้ว.G#.. โอ้ว.A#.. ฮู้.Cm | A#...

* | ** |

Cm | Cm |G# | G# |
D# | A# |G# | A# |Cm | G# |