ทบทวนอีกครั้ง

 วงแทมมะริน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทบทวนอีกครั้ง วงแทมมะริน
เนื้อร้อง/ทำนอง: พนัชกร แท่นประมูลเรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทโปรดิวเซอร์: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท, วุฒินนท์ รอดเนียมสังกัดค่าย: โรงสีเพลงเพื่อชีวิต ติดต่อ: 0847505241, 0840678537

D | F#m |Bm A | G | A | A |

 D  ใจเย็น ๆ ก่อนที่เธF#mอจะเลิกกัน   อย่าเพิ่งบอBmกคำนั้น ถึงวันAที่อยากไปG   มีบางอย่างจะบอDกให้รู้   ว่าตอนนี้F#mฉันก็ยัง.. หาหม้ายใคG   ยังไม่เจอAคนไหนที่ดีกว่า

เพราะตั้งแBmต่มองเธอ ก็ไม่เคF#mยมองใครและยังไม่คิดGจะหาคนใหม่Aมาแทนก็ตั้งแBmต่มีเธอ..เข้ามาF#mเป็นแฟนก็ยังไม่มีGความคิดจะหาคนใหม่แทนAเธอ

เพราะเธอคือที่รัDก ที่รักมากกว่าใคF#mไม่อยากให้เธอไปไหBmน เป็นของใครของคนอื่Aเพราะมีเธอแล้F#mว ไม่คิดอยากได้คนอื่น ไม่เหมือนAเธอโปรดจงทบทวนอีกครั้Dง ว่าเธอยังรักกันอยู่ไหF#mภายในหัวใBmจ..เธอยังมีฉันอยู่หรือเปAล่าอยากให้เธอย้อGนนึกถึงเรื่องราF#mวเก่า ๆ ของสองEmเราเดี๋ยวฉันAจะเอาคำตอบ

Bm F#m | G A |

 D ไม่ได้ว่าหรอก ถ้าเธF#mอจะทิ้งกัน   หากวันนั้BmนเธอยังยืนยัAนไม่เหลือใจG   มีบางอย่างจะบอDกให้รู้   ว่าตอนนี้F#mฉันก็ยัง.. หาหม้ายใคG   ยังไม่เจอAคนไหนที่ดีกว่า

* | ** |

Bm F#m | G A |Bm F#m | G | A |

** |

Bm F#m |

อยากให้เธอย้อGนนึกถึงเรื่องราF#mวเก่า ๆ ของสองEmเราเดี๋ยวฉันAจะเอาคำตอบ

Bm F#m | G A |Bm F#m | G |คอร์ดเพลง ทบทวนอีกครั้ง วงแทมมะริน

เนื้อเพลง ทบทวนอีกครั้ง แทมมะรินใจเย็นๆก่อนที่เธอจะเลิกกัน อย่าเพิ่งบอกคำนั้น ถึงวันที่อยากไป มีบางอย่างจะบอกให้รู้ ว่าตอนนี้ฉันก็ยัง หาหม้ายใคร ยังไม่เจอคนไหนที่ดีกว่า เพราะตั้งแต่มองเธอ ก็ไม่เคยมองใคร และยังไม่คิดจะหาคนใหม่มาแทน ก็ตั้งแต่มีเธอเข้ามาเป็นแฟน ก็ยังไม่มีความคิดจะหาคนใหม่แทนเธอ เพราะเธอคือที่รัก ที่รักมากกว่าใคร ไม่อยากให้เธอไปไหน เป็นของใครของคนอื่น เพราะมีเธอแล้ว ไม่คิดอยากได้คนอื่น ไม่เหมือนเธอ โปรดจงทบทวนอีกครั้ง ว่าเธอยังรักกันอยู่ไหม ภายในหัวใจเธอยังมีฉันอยู่หรือเปล่า อยากให้เธอย้อนนึกถึงเรื่องราวเก่าๆของสองเรา เดี๋ยวฉันจะเอาคำตอบ ไม่ได้ว่าหรอก ถ้าเธอจะทิ้งกัน หากวันนั้นเธอยังยืนยันไม่เหลือใจ มีบางอย่างจะบอกให้รู้ ว่าตอนนี้ฉันก็ยัง หาหม้ายใคร ยังไม่เจอคนไหนที่ดีกว่า อยากให้เธอย้อนนึกถึงเรื่องราวเก่าๆของสองเรา เดี๋ยวฉันจะเอาคำตอบ