ต่อจากนี้

 7Days Crazy ต่อจากนี้ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ต่อจากนี้ 7Days Crazy
เนื้อร้อง/ทำนอง: วีรยุทธ ชูลีกรเรียบเรียง: 7Days Crazy, ศราวุธ แสงบุตรติดต่อ: 0890166653, 0819043439

F# C# | D#m C# |B A#m | G#m C# |

ต่อจากนี้F# เธอจะเป็นควาC#มทรงจำที่ดีD#mจะรักC#เธออย่างนี้B  แม้ไม่A#mมี..เธอG#mอยู่เดินร่วมทาC#ง..

ฉัF#นรู้แล้วว่าเราC#สองคน..มาไกลD#mได้เพียงเท่านี้C#ด้วยเหตุBผลของเธA#mอที่มี  จากนี้G#mคงไม่มีเรC#ฉัF#นพูดได้แค่ไม่C#เป็นไร  ปล่อยเธD#mอจากไปกับเค้C#แม้จะBเหลือแค่ควาA#mมว่างเปล่า  ก็พร้อG#mมที่จะC#เข้าใจF#

ขอกอดเธD#mอไว้ให้นาA#mนที่สุด ซึมซับBกลิ่นของอุ่นไอF#กล่องแห่งควาD#mมรัก จะเก็บA#mเธอไว้จะเปิBดมันทุกครั้ง..ที่คิดถึงC#เธอ

ต่อจากนี้F#เธอจะเป็นควาC#/Fมทรงจำที่ดีD#mจะรักC#เธออย่างนี้B แม้ไม่A#mมี..เธอG#mอยู่เดินร่วมทาC#สิ่งที่เราF#เคยมีให้กันC#/FมาแสนนาD#mฉันC#ไม่มีทาBง..ลบมัA#mนจากใจรู้ไG#mว้ฉันยังห่วงใยC# และรักเธF#

 D#m    ขอให้เธA#mอ.. ดูแลBตัวเองให้ดีF#     อยู่กัD#mบรัก..ที่A#mเธอมี     ให้เธอBโชคดี  ในวันที่ไม่มีฉัC#น..

D#m A#m | B F# |D#m F# | B | C# |

** | ** |

รู้ไว้Bฉันยังห่วงใยC# และคิดถึงF#เธอคอร์ดเพลง ต่อจากนี้ 7Days Crazy

เนื้อเพลง ต่อจากนี้ 7Days Crazyต่อจากนี้ เธอจะเป็นความทรงจำที่ดี จะรักเธออย่างนี้ แม้ไม่มี เธออยู่เดินร่วมทาง ฉันรู้แล้วว่าเราสองคนมาไกลได้เพียงเท่านี้ ด้วยเหตุผลของเธอที่มี จากนี้คงไม่มีเรา ฉันพูดได้แค่ไม่เป็นไร ปล่อยเธอจากไปกับเค้า แม้จะเหลือแค่ความว่างเปล่า ก็พร้อมที่จะเข้าใจ ขอกอดเธอไว้ให้นานที่สุด ซึมซับกลิ่นของอุ่นไอ กล่องแห่งความรัก จะเก็บเธอไว้ จะเปิดมันทุกครั้งที่คิดถึงเธอ ต่อจากนี้เธอจะเป็นความทรงจำที่ดี จะรักเธออย่างนี้ แม้ไม่มีเธออยู่เดินร่วมทาง สิ่งที่เราเคยมีให้กันมาแสนนาน ฉันไม่มีทางลบมันจากใจ รู้ไว้ฉันยังห่วงใย และรักเธอ ขอให้เธอ ดูแลตัวเองให้ดี อยู่กับรักที่เธอมี ให้เธอโชคดี ในวันที่ไม่มีฉัน รู้ไว้ฉันยังห่วงใย และคิดถึงเธอ