ตัวไกลใจเดิม

 แท็ป วชิระ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตัวไกลใจเดิม แท๊ป วชิระ
เนื้อร้อง/ทำนอง: อานนท์ แทนโปเรียบเรียง: นที มีแต้ม

D A | Bm |G A | D A |

ช่วยนำพDาความห่วงใยA..ไปทีจะได้ไหBmม..ปลายทาGงก็คือคนไกAล..ที่ กทDม.พร้อมBmความคิดถึง  บอกว่าF#mจากคนรอจากใEmต้ขึ้นไปเรียนต่Aอ..อยู่ ม.รามD A

อยู่ทางนั้Dนเธอจะเป็นอย่างไร คิดถึงกันเลยBmหม้ายอยากจะรู้Gว่าเธอยังรักเด็กใต้A..คนนี้อยู่มั่งDหม้ายห่างไกลBmกันหลายโล ช่วยโทรมF#mาน้องอย่าหาBmกลัวGว่าเธอจะกลายไปเป็นเด็กเทA | A

ห่างไกลกันตั้งหลายโลD  ทำได้ก็แค่โทรหBmอยากเจออยากเห็นหน้Gา  อยากสบตาทุกนาทีAได้แล้วหม้ายไอ้ใบปริญญDเธอบอกเราให้คอยท่าอยู่ 5A ปีสุดท้ายถ้ายังไม่ได้Gดี กลับใต้ กลับตัAว..อยู่บ้านเรา

D A | Bm |G A | D A |

ถึงมั่งหม้าDยไอ้ความคิดถึAง.. ที่ส่Bmงไปก็จะรัGก แม้ไม่ได้อAยู่.. ใกล้ ๆD เธอดูแลBmตัวเองด้วยนะ  ไม่นาF#mนเราคงจะได้เจออย่าเผลEmอปันใจเปลี่ยนไปA.. ก็แล้วDกัน

D A | Bm |D A | Bm |
G A | F#m Bm |G | A |

อยู่ไกลกันตั้งหลายโลD  ทำได้ก็แค่โทรหBmอยากเจออยากเห็นหน้Gา  อยากสบตาทุกนาทีAได้แล้วหม้ายไอ้ใบปริญญDเธอบอกเราให้คอยท่าอยู่ 5A ปีสุดท้ายถ้ายังไม่ได้Gดี กลับใต้ กลับตัAว..อยู่บ้านเD | Aรา

ถึงมั่งหม้าDยไอ้ความคิดถึAง.. ที่ส่Bmงไปก็จะรัGก แม้ไม่ได้อAยู่.. ใกล้ ๆD เธอดูแลBmตัวเองด้วยนะ  ไม่นาF#mนเราคงจะได้เจออย่าเผลEmอปันใจเปลี่ยนไปA.. ก็แล้วDกัน

D A | Bm |G A | D |คอร์ดเพลง ตัวไกลใจเดิม แท๊ป วชิระ

เนื้อเพลง ตัวไกลใจเดิม แท็ป วชิระ วงเพกา ช่วยนำพาความห่วงใย ไปทีจะได้ไหม ปลายทางก็คือคนไกล ที่ กทม พร้อมความคิดถึง บอกว่าจากคนรอ จากใต้ขึ้นไปเรียนต่อ อยู่ ม รามฯ อยู่ทางนั้นเธอจะเป็นอย่างไร คิดถึงกันเลยหม้าย อยากจะรู้ว่าเธอยังรักเด็กใต้ คนนี้อยู่มั่งหม้าย ห่างไกลกันหลายโล ช่วยโทรมาน้องอย่าหาย กลัวว่าเธอจะกลายไปเป็นเด็กเทพ ห่างไกลกันตั้งหลายโล ทำได้ก็แค่โทรหา อยากเจออยากเห็นหน้า อยากสบตาทุกนาที ได้แล้วหม้ายไอ้ใบปริญญา เธอบอกเราให้คอยท่าอยู่ 5 ปี สุดท้ายถ้ายังไม่ได้ดี กลับใต้ กลับตัว อยู่บ้านเรา ถึงมั่งหม้ายไอ้ความคิดถึง ที่ส่งไป ก็จะรัก แม้ไม่ได้อยู่ ใกล้ๆเธอ ดูแลตัวเองด้วยนะ ไม่นานเราคงจะได้เจอ อย่าเผลอปันใจเปลี่ยนไป ก็แล้วกัน อยู่ไกลกันตั้งหลายโล ทำได้ก็แค่โทรหา อยากเจออยากเห็นหน้า อยากสบตาทุกนาที ได้แล้วหม้ายไอ้ใบปริญญา เธอบอกเราให้คอยท่าอยู่ 5 ปี สุดท้ายถ้ายังไม่ได้ดี กลับใต้ กลับตัว อยู่บ้านเรา ถึงมั่งหม้ายไอ้ความคิดถึง ที่ส่งไป ก็จะรัก แม้ไม่ได้อยู่ ใกล้ๆเธอ ดูแลตัวเองด้วยนะ ไม่นานเราคงจะได้เจอ อย่าเผลอปันใจเปลี่ยนไป ก็แล้วกัน