ย้อนน้องใจง่าย

มอส รัศมี, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ย้อนน้องใจง่าย มอส รัศมี

C#m | F#m |G#m F#m | B G# |
A B | C#m |

ที่ผ่านมาEจั่งได๋หนอ น้องสำคัญG#mกับอ้ายส่ำใด๋C#mคือถิ่Aมน้องลงง่าย ๆB ปานบ่เคยฮักEกันย้อAงน้องแต่ใหม่ ๆB  ยกให้G#mเป็นคนสำC#mคัญสุดท้าAยมาถิ่มกันแบบบ่เห็นBไหง่

ห้ามน้ำตาAให้หยุดไหBล แต่ห้ามควG#mามเสียใจบ่ฟัC#mบ่ได้เคียAดได้แค้นอิหยัง แต่มันเจ็บBใจ

ย้อนน้องฮักคนง่าย ๆE กะเลยเสียใG#mจแบบง่าย ๆC#mคนหลายใจจั่งอ้าEย บ่ได้เสียดาG#mยปานได๋ดอC#mเคียดให้เจ้าของคักแหEน่ บ่ฟังคำเตือG#mนผู้ได๋บอC#mสุดท้ายกะเลยถืกหลAอก  เสียใจBนั่งเศร้าเก่เด่E

C#m | B |

เบะปากใส่Eแล้วหย่างหนีผู้ชายแบบนี้G#m บ่เอาเฮ็ดแนC#mจบแล้Aว กะให้มันแล้วBต่อกันชาEตินี้ให้อ้าAยหาเอาผู้ใหBม่  คนที่G#mฮักอ้ายอีหC#mลีเจ็บนี้Aกะคิดเสียว่าBน้องมันใจEง่าย

C#m B | C#m |
A B | G#m C#m |A B | E |
A B | G#m C#m |A B | E |

* | ** |

B |

*** |

อกหักคราวนี้F#m กะคิดเสียว่Bาน้องมันใจEง่าย

F#m B | E | E |