ย้อนน้องใจง่าย

 มอส รัศมี ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ย้อนน้องใจง่าย มอส รัศมี
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธน ธนันธรเรียบเรียง: ธน ธนันธรโปรดิวเซอร์: ซอ เกษตรวิสัย

C#m | F#m |G#m F#m | B G# |
A B | C#m |

ที่ผ่านมาEจั่งได๋หนอ น้องสำคัญG#mกับอ้ายส่ำใด๋C#mคือถิ่Aมน้องลงง่าย ๆB ปานบ่เคยฮักEกันย้อAงน้องแต่ใหม่ ๆB  ยกให้G#mเป็นคนสำC#mคัญสุดท้าAยมาถิ่มกันแบบบ่เห็นBไหง่

ห้ามน้ำตาAให้หยุดไหBล แต่ห้ามควG#mามเสียใจบ่ฟัC#mบ่ได้เคียAดได้แค้นอิหยัง แต่มันเจ็บBใจ

ย้อนน้องฮักคนง่าย ๆE กะเลยเสียใG#mจแบบง่าย ๆC#mคนหลายใจจั่งอ้าEย บ่ได้เสียดาG#mยปานได๋ดอC#mเคียดให้เจ้าของคักแหEน่ บ่ฟังคำเตือG#mนผู้ได๋บอC#mสุดท้ายกะเลยถืกหลAอก  เสียใจBนั่งเศร้าเก่เด่E

C#m | B |

เบะปากใส่Eแล้วหย่างหนีผู้ชายแบบนี้G#m บ่เอาเฮ็ดแนC#mจบแล้Aว กะให้มันแล้วBต่อกันชาEตินี้ให้อ้าAยหาเอาผู้ใหBม่  คนที่G#mฮักอ้ายอีหC#mลีเจ็บนี้Aกะคิดเสียว่าBน้องมันใจEง่าย

C#m B | C#m |
A B | G#m C#m |A B | E |
A B | G#m C#m |A B | E |

* | ** |

B |

*** |

อกหักคราวนี้F#m กะคิดเสียว่Bาน้องมันใจEง่าย

F#m B | E | E |คอร์ดเพลง ย้อนน้องใจง่าย มอส รัศมี

เนื้อเพลง ย้อนน้องใจง่าย มอส รัศมีที่ผ่านมาจั่งได๋หนอ น้องสำคัญกับอ้ายส่ำใด๋ คือถิ่มน้องลงง่ายๆปานบ่เคยฮักกัน ย้องน้องแต่ใหม่ๆยกให้เป็นคนสำคัญ สุดท้ายมาถิ่มกันแบบบ่เห็นไหง่ ห้ามน้ำตาให้หยุดไหล แต่ห้ามความเสียใจบ่ฟัง บ่ได้เคียดได้แค้นอิหยัง แต่มันเจ็บใจ ย้อนน้องฮักคนง่ายๆกะเลยเสียใจแบบง่ายๆคนหลายใจจั่งอ้าย บ่ได้เสียดายปานได๋ดอก เคียดให้เจ้าของคักแหน่ บ่ฟังคำเตือนผู้ได๋บอก สุดท้ายกะเลยถืกหลอก เสียใจนั่งเศร้าเก่เด่ เบะปากใส่แล้วหย่างหนี ผู้ชายแบบนี้ บ่เอาเฮ็ดแนว จบแล้ว กะให้มันแล้วต่อกันชาตินี้ ให้อ้ายหาเอาผู้ใหม่ คนที่ฮักอ้ายอีหลี เจ็บนี้กะคิดเสียว่าน้องมันใจง่าย อกหักคราวนี้ กะคิดเสียว่าน้องมันใจง่าย