ย้อนว่าฮัก(อิหน้าโง่)

มอส รัศมี, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ย้อนว่าฮัก(อิหน้าโง่) มอส รัศมี

A | C#m |Bm | E | E |

ตะโกนก้องฟ้Aา บอกว่C#mาบ่เอาอ้ายF#mแล้วเข็ดคักแล้Dว หลาบคักแล้ว ผู้ชายหลายใจEคันอ้ายมาหาA คันอ้ายมาง้อ  สิไล่F#mหนีไปให้ไกC#mสิบ่ยอBmมให้คนหลายใจE..ย้อนมาทำAเจ็บ

แต่พอได้F#mยินคำว่า ขอโทษจักควC#mามโกรธ มันแล่นหนีไปใสหังได้เห็Dนน้ำตาอ้ายไหล หัวใจBmมันสิพร้อมสิยอE

ยอมให้คนส่าAว่าเป็นอีหน้าโง่ยอมให้คนโห่C#m ว่าบ่เก่งคือเว้ายอมให้หมู่ซัDง ย้อนให้อภัยเขายอมกลืนคำเว้Eา เอาอ้ายคืนใจเหตุผลเดีAยว ย้อนคำว่าฮักบ่ฮู้ดอกว่าจัC#mกสิเจ็บอีกมื้อไF#mด๋ถึงแม้บ่เหลืBmอแล้วความไว้ใจแต่ย้อนฮักอ้าEย สุดท้ายจังได๋Aกะยอม

 C    ภาวนาให้อ้ายแนมเห็นBmค่าในฮักน้อง Am    อย่าสิย่อDงใจกันคักGหลาย C    ยอมฮับอยู่.. ว่าน้อBmงใจง่าEm Am    แต่มันฮักอ้าCยอีหD | Eลี...

A | C#m |Bm | E |
A | C#m F#m |Bm D | E |

** |

เหตุผลเดีC#mยว ย้อนคำว่าฮักบ่ฮู้ดอกว่าจัF#mกสิเจ็บอีกEมื้อได๋D..ถึงแม้บ่เหลืBmอแล้วความไว้ใจแต่ย้อนฮักอ้าEย สุดท้ายจังได๋Aกะยอม

A | C#m |Bm | E |A |