ย้อนว่าฮัก(อิหน้าโง่)

 มอส รัศมี ย้อนว่าฮัก(อิหน้าโง่) ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ย้อนว่าฮัก(อิหน้าโง่) มอส รัศมี
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพียว โปรดักชั่นส์เรียบเรียง: เอ็ม นาโนนโปรดิวเซอร์: ซอ เกษตรวิสัยสังกัดค่าย: ซาวด์มีแฮง เรคคอร์ดติดต่อ: 0816745544, 0877766658

A | C#m |Bm | E | E |

ตะโกนก้องฟ้Aา บอกว่C#mาบ่เอาอ้ายF#mแล้วเข็ดคักแล้Dว หลาบคักแล้ว ผู้ชายหลายใจEคันอ้ายมาหาA คันอ้ายมาง้อ  สิไล่F#mหนีไปให้ไกC#mสิบ่ยอBmมให้คนหลายใจE..ย้อนมาทำAเจ็บ

แต่พอได้F#mยินคำว่า ขอโทษจักควC#mามโกรธ มันแล่นหนีไปใสหังได้เห็Dนน้ำตาอ้ายไหล หัวใจBmมันสิพร้อมสิยอE

ยอมให้คนส่าAว่าเป็นอีหน้าโง่ยอมให้คนโห่C#m ว่าบ่เก่งคือเว้ายอมให้หมู่ซัDง ย้อนให้อภัยเขายอมกลืนคำเว้Eา เอาอ้ายคืนใจเหตุผลเดีAยว ย้อนคำว่าฮักบ่ฮู้ดอกว่าจัC#mกสิเจ็บอีกมื้อไF#mด๋ถึงแม้บ่เหลืBmอแล้วความไว้ใจแต่ย้อนฮักอ้าEย สุดท้ายจังได๋Aกะยอม

 C    ภาวนาให้อ้ายแนมเห็นBmค่าในฮักน้อง Am    อย่าสิย่อDงใจกันคักGหลาย C    ยอมฮับอยู่.. ว่าน้อBmงใจง่าEm Am    แต่มันฮักอ้าCยอีหD | Eลี...

A | C#m |Bm | E |
A | C#m F#m |Bm D | E |

** |

เหตุผลเดีC#mยว ย้อนคำว่าฮักบ่ฮู้ดอกว่าจัF#mกสิเจ็บอีกEมื้อได๋D..ถึงแม้บ่เหลืBmอแล้วความไว้ใจแต่ย้อนฮักอ้าEย สุดท้ายจังได๋Aกะยอม

A | C#m |Bm | E |A |คอร์ดเพลง ย้อนว่าฮัก(อิหน้าโง่) มอส รัศมี

เนื้อเพลง ย้อนว่าฮัก(อิหน้าโง่) มอส รัศมีตะโกนก้องฟ้า บอกว่าบ่เอาอ้ายแล้ว เข็ดคักแล้ว หลาบคักแล้ว ผู้ชายหลายใจ คันอ้ายมาหา คันอ้ายมาง้อ สิไล่หนีไปให้ไกล สิบ่ยอมให้คนหลายใจย้อนมาทำเจ็บ แต่พอได้ยินคำว่า ขอโทษ จักความโกรธ มันแล่นหนีไปใส หังได้เห็นน้ำตาอ้ายไหล หัวใจมันสิพร้อมสิยอม ยอมให้คนส่าว่าเป็นอีหน้าโง่ ยอมให้คนโห่ ว่าบ่เก่งคือเว้า ยอมให้หมู่ซัง ย้อนให้อภัยเขา ยอมกลืนคำเว้า เอาอ้ายคืนใจ เหตุผลเดียว ย้อนคำว่าฮัก บ่ฮู้ดอกว่าจักสิเจ็บอีกมื้อได๋ ถึงแม้บ่เหลือแล้วความไว้ใจ แต่ย้อนฮักอ้าย สุดท้ายจังได๋กะยอม ภาวนาให้อ้ายแนมเห็นค่าในฮักน้อง อย่าสิย่องใจกันคักหลาย ยอมฮับอยู่ ว่าน้องใจง่าย แต่มันฮักอ้ายอีหลี เหตุผลเดียว ย้อนคำว่าฮัก บ่ฮู้ดอกว่าจักสิเจ็บอีกมื้อได๋ ถึงแม้บ่เหลือแล้วความไว้ใจ แต่ย้อนฮักอ้าย สุดท้ายจังได๋กะยอม