ยังอยู่ตรงนี้

 Zeal สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยังอยู่ตรงนี้ Zeal วงซีล

C# | C# |C# |
C# | G# |A#m | F# |
C# | G# |A#m | F# |
C# |

 A#m   สุดท้ายก็ถึงเวลF#า.. ที่เราควรเข้าใจ A#m   ชีวิตที่ไม่มีทาF#งเดินกลับคืนไป A#m   ก่อนนี้เธอเคยมีฉัF#น  แต่วันนี้ไม่มีA#mใคร    โลกความจริงกับฝัF#นมันห่างไกล

จะอย่างFmไรก็ยังรักเธอF#อยู่จะผ่าFmนคืนวัน  จะนานAเพียงใดให้เธอได้G#รู้

ยังอยู่ตรงนี้C# เมื่อเธอไม่เหลือG#ใครยังอยู่อย่างนี้A#mเหมือนเดิม ไม่จากF#ไปไหนไม่อาจจะขอC#ให้รัก  แค่อยากจะขอG#ให้รู้เธอยังอยู่A#mในใจ  ไม่เคยF#เปลี่ยนไป(ยังคงเหมือนC#เดิม)

 A#m   ก็รู้ว่าวันเวลF#า.. จะยังเดินหมุนไป A#m   ชีวิตของเธอก็คงF#ต้องเจอะเจอใคร A#m   แค่รู้ว่ายังมีฉัF#น ในวันที่เธอไม่มีA#mใคร    จะมีเราอย่างนี้F#ตลอดไป

* | ** |

ยังคงรักA#mเธอ.. BยังคงรักA#mเธอ...B G#

C# | G# |A#m | F# |
C# | G# |A#m | F# |

* | ** |

ยังคงรักเธC#คอร์ดเพลง ยังอยู่ตรงนี้ Zeal วงซีล

เนื้อเพลง ยังอยู่ตรงนี้ Zeal ซีลสุดท้ายก็ถึงเวลา ที่เราควรเข้าใจ ชีวิตที่ไม่มีทางเดินกลับคืนไป ก่อนนี้เธอเคยมีฉัน แต่วันนี้ไม่มีใคร โลกความจริงกับฝันมันห่างไกล จะอย่างไรก็ยังรักเธออยู่ จะผ่านคืนวัน จะนานเพียงใดให้เธอได้รู้ ยังอยู่ตรงนี้ เมื่อเธอไม่เหลือใคร ยังอยู่อย่างนี้เหมือนเดิม ไม่จากไปไหน ไม่อาจจะขอให้รัก แค่อยากจะขอให้รู้ เธอยังอยู่ในใจ ไม่เคยเปลี่ยนไป (ยังคงเหมือนเดิม) ก็รู้ว่าวันเวลา จะยังเดินหมุนไป ชีวิตของเธอก็คงต้องเจอะเจอใคร แค่รู้ว่ายังมีฉัน ในวันที่เธอไม่มีใคร จะมีเราอย่างนี้ตลอดไป ยังคงรักเธอ ยังคงรักเธอ ยังคงรักเธอ