อยู่ตรงนี้

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

อยู่ตรงนี้ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

A | A |

 A  วานนี้ยังมีเธEอ..   อยู่ตรงนั้F#mนตรงนี้เสมอ เดินมาเดินDไป A  ไม่เคยหันเหไปไหEน..   อยู่ตรงกลF#mางหว่างใจ ไปไหนก็มีเธออD | Dยู่..

   อยู่ตรงนั้นมานาEน..   อยู่ในความรู้F#mสึก  สำนึกในใจว่E | Eารัก A  ยามเช้าสดชื่นเสมE   จะมีเธอตื่F#mนพร้อม ๆ เช้าไปสู้กับงาD A  แยกทางชั่วครั้งชั่วEคราว   ออกดิ้นรF#mนมือสาวเท้าวางไว้รองชีวิD | D

   แต่เธอไปไม่ลE   ไม่มีเธอกลับมF#mา  ไม่มีแม้Eเสียง D  นึกถึงเธอบอกกับฉัE   มีแต่ความตายเท่านั้F#mน..   ที่จะพรากเราไปจากกันEได้..   E

วันนี้F#mคนที่เรารักมาจากเราEไปความตาF#mยพรากเธอไปไหน ใครเล่าจะรู้EเธอคF#mงจะเหงาเคว้งคว้างคงเศร้าสับสEผู้คนF#mมากมายความตายใยเลือกเอาเธE | Eไปแล้วไม่มีหวนAคืน

E | F#m |D | A |
E | F#m |D | D |

   แต่เธอไปไม่ลE   ไม่มีเธอกลับF#mมา  ไม่มีแม้Eเสียง..  E

วันนี้F#mคนที่เรารักมาจากเราEไปความตาF#mยพรากเธอไปไหน ใครเล่าจะรู้EเธอคF#mงจะเหงาเคว้งคว้างคงเศร้าสับสEผู้คนF#mมากมายความตายใยเลือกเอาเธE | Eไปแล้วไม่มีหวนAกลับ    A

 A  วันนี้ฉันไม่มีเธE   ไม่อยากเผลF#mอใจคิดชีวิตจะเป็นอย่างไD

* |

E | F#m | D | A | E | F#m |D | D |
A | E | F#m | E | E |
A | E | F#m | D | A | E | F#m | E | E |
A | E | F#m | E | A | E | F#m | D | ( Fade Out )