อยู่ตรงนี้

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อยู่ตรงนี้ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
สังกัดค่าย: รถไฟดนตรี

A | A |

 A  วานนี้ยังมีเธEอ..   อยู่ตรงนั้F#mนตรงนี้เสมอ เดินมาเดินDไป A  ไม่เคยหันเหไปไหEน..   อยู่ตรงกลF#mางหว่างใจ ไปไหนก็มีเธออD | Dยู่..

   อยู่ตรงนั้นมานาEน..   อยู่ในความรู้F#mสึก  สำนึกในใจว่E | Eารัก A  ยามเช้าสดชื่นเสมE   จะมีเธอตื่F#mนพร้อม ๆ เช้าไปสู้กับงาD A  แยกทางชั่วครั้งชั่วEคราว   ออกดิ้นรF#mนมือสาวเท้าวางไว้รองชีวิD | D

   แต่เธอไปไม่ลE   ไม่มีเธอกลับมF#mา  ไม่มีแม้Eเสียง D  นึกถึงเธอบอกกับฉัE   มีแต่ความตายเท่านั้F#mน..   ที่จะพรากเราไปจากกันEได้..   E

วันนี้F#mคนที่เรารักมาจากเราEไปความตาF#mยพรากเธอไปไหน ใครเล่าจะรู้EเธอคF#mงจะเหงาเคว้งคว้างคงเศร้าสับสEผู้คนF#mมากมายความตายใยเลือกเอาเธE | Eไปแล้วไม่มีหวนAคืน

E | F#m |D | A |
E | F#m |D | D |

   แต่เธอไปไม่ลE   ไม่มีเธอกลับF#mมา  ไม่มีแม้Eเสียง..  E

วันนี้F#mคนที่เรารักมาจากเราEไปความตาF#mยพรากเธอไปไหน ใครเล่าจะรู้EเธอคF#mงจะเหงาเคว้งคว้างคงเศร้าสับสEผู้คนF#mมากมายความตายใยเลือกเอาเธE | Eไปแล้วไม่มีหวนAกลับ    A

 A  วันนี้ฉันไม่มีเธE   ไม่อยากเผลF#mอใจคิดชีวิตจะเป็นอย่างไD

* |

E | F#m | D | A | E | F#m |D | D |
A | E | F#m | E | E |
A | E | F#m | D | A | E | F#m | E | E |
A | E | F#m | E | A | E | F#m | D | ( Fade Out )คอร์ดเพลง อยู่ตรงนี้ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง อยู่ตรงนี้ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์วานนี้ยังมีเธอ อยู่ตรงนั้นตรงนี้เสมอ เดินมาเดินไป ไม่เคยหันเหไปไหน อยู่ตรงกลางหว่างใจ ไปไหนก็มีเธออยู่ อยู่ตรงนั้นมานาน อยู่ในความรู้สึก สำนึกในใจว่ารัก ยามเช้าสดชื่นเสมอ จะมีเธอตื่นพร้อมๆเช้าไปสู้กับงาน แยกทางชั่วครั้งชั่วคราว ออกดิ้นรนมือสาวเท้าวางไว้รองชีวิต แต่เธอไปไม่ลา ไม่มีเธอกลับมา ไม่มีแม้เสียง นึกถึงเธอบอกกับฉัน มีแต่ความตายเท่านั้น ที่จะพรากเราไปจากกันได้ วันนี้คนที่เรารักมาจากเราไป ความตายพรากเธอไปไหน ใครเล่าจะรู้ เธอคงจะเหงาเคว้งคว้างคงเศร้าสับสน ผู้คนมากมายความตายใยเลือกเอาเธอ ไปแล้วไม่มีหวนคืน แต่เธอไปไม่ลา ไม่มีเธอกลับมา ไม่มีแม้เสียง วันนี้คนที่เรารักมาจากเราไป ความตายพรากเธอไปไหน ใครเล่าจะรู้ เธอคงจะเหงาเคว้งคว้างคงเศร้าสับสน ผู้คนมากมายความตายใยเลือกเอาเธอ ไปแล้วไม่มีหวนกลับ วันนี้ฉันไม่มีเธอ ไม่อยากเผลอใจคิดชีวิตจะเป็นอย่างไร