บทเรียนราคาถืก

 เนย ภัสวรรณ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บทเรียนราคาถืก เนย ภัสวรรณ พอดีม่วน
เนื้อร้อง/ทำนอง: สะเลอปี้เรียบเรียง: ห่มสามสาเร็คคอร์ดสังกัดค่าย: พอดีม่วนติดต่อ: 0837899325

Am | Em |F | G | G |

ฮัAmกในวัยเรียนก็เหมือนจุดเทียGนอยู่กลางสายฝนแต่Fเฮาสองคน.. กะยังดั้นด้นGแข่งฝนจุดเทียนหมู่Amน้องเขากะบอก..ว่าเรื่องหลอEmกผู้หญิงนั้นอ้ายคือเซียนแต่น้อDmงกะตัดสินใจลงเรียGนวิชาฮักกับอ้าC

แต่มื้อEmหนึ่ง..อ้ายมีนักเรียนคนAmใหม่เอาอกเอาใจF สอนพิเศGษให้เกรดดีแท้หCนอน้องผัดกลาAmยเป็นนักเรียนหลังห้องให้ติดศูนEmย์จนน้ำตาคลอนี้เบาะหนDmอ.. ผลตอบแทEmนที่น้องตั้งใจAmฮัก..

เป็นบทเรีFยนราคาถืGสอนใจคนปึEmกให้มันจื่อจำAmว่าอ้าFยนั้นแค่มาฮักขำ ๆG แล้วอ้ายกะไAmเป็นบทเรียFนราคาบ่กี่บาGบอกใจที่พลEmาดให้จื่อเอาไAmว้..ว่าอย่Dmาเป็นคนใจง่าEmคิดดี ๆF ก่อนตัดสินใจGสิฮักไผสัAmกคน

C G | F G |
Am G | F | G Em | Am |

* | ** |

F G | Em Am |F G | Am |
F G | Em Am |F G | Am |

เป็นบทเรีFยนราคาถืGสอนใจคนปึEmกให้มันจื่อจำAmว่าอ้าFยนั้นแค่มาฮักขำ ๆG แล้วอ้ายกะไAmป..   FสิบอEmกกับหัวใจ ให้จำAmเอาไว้ให้จำDmเอาไว้ ใหมึงจำEmเอาไว้..ว่าอย่าFเป็นคนใจง่าGย.. กับไผอีกเด้อ

Am | Em |F G | Am |คอร์ดเพลง บทเรียนราคาถืก เนย ภัสวรรณ พอดีม่วน

เนื้อเพลง บทเรียนราคาถืก เนย ภัสวรรณ พอดีม่วนฮักในวัยเรียน ก็เหมือนจุดเทียนอยู่กลางสายฝน แต่เฮาสองคน กะยังดั้นด้นแข่งฝนจุดเทียน หมู่น้องเขากะบอก ว่าเรื่องหลอกผู้หญิงนั้นอ้ายคือเซียน แต่น้องกะตัดสินใจลงเรียนวิชาฮักกับอ้าย แต่มื้อหนึ่งอ้ายมีนักเรียนคนใหม่ เอาอกเอาใจ สอนพิเศษให้เกรดดีแท้หนอ น้องผัดกลายเป็นนักเรียนหลังห้อง ให้ติดศูนย์จนน้ำตาคลอ นี้เบาะหนอ ผลตอบแทนที่น้องตั้งใจฮัก เป็นบทเรียนราคาถืก สอนใจคนปึกให้มันจื่อจำ ว่าอ้ายนั้นแค่มาฮักขำๆแล้วอ้ายกะไป เป็นบทเรียนราคาบ่กี่บาท บอกใจที่พลาดให้จื่อเอาไว้ ว่าอย่าเป็นคนใจง่าย คิดดีๆก่อนตัดสินใจสิฮักไผสักคน เป็นบทเรียนราคาถืก สอนใจคนปึกให้มันจื่อจำ ว่าอ้ายนั้นแค่มาฮักขำๆแล้วอ้ายกะไป สิบอกกับหัวใจ ให้จำเอาไว้ ให้จำเอาไว้ ใหมึงจำเอาไว้ ว่าอย่าเป็นคนใจง่าย กับไผอีกเด้อ