ดีกรี (Sad Version)

 ดีกรี ดีกรี (Sad Version) Dr.Fuu สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดีกรี DR.FUU ด็อกเตอร์ ฟู
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยศพันธ์ อนันต์พิทยานนท์เรียบเรียง: สิทธิพร สิงห์ไทยสงค์,DR.FUUติดต่อ: 0875739876

ตั้งวงกันไหDม วันนี้หัวใจEของฉันมันสAลายนัดเจอเพื่อนมากมาDย คืนนี้พบกันEที่ร้านเก่Aสิ่งที่เธอทำกับBmฉัน มันทำE..ให้เจ็บช้ำC#mน้ำใจไม่เF#mบาก็เลยBmต้องมาอาศัยน้ำเมาเพื่อลืมEเธอ..  E

หามุมสลัDว ก็กลัวว่าใคEรจะเห็นน้ำAตาความช้ำที่ผ่านมDา บอกลาให้หมEดในวันนี้Aคืนนี้จะเอBmาความเสียใจE.. มาฉลอC#mงให้เต็มที่F#mพรุ่งนี้BmฉันจะกลัEบเป็นคนเดิA | E

เอ้า ชนAเข้าไปเลยคืนนี้ ดับน้ำC#mตาลงด้วยดีกรีจะเอาน้ำBmที่มีสีE.. เข้าไปล้างหัวAใจเอาความระทBmมผสมโซดEเพื่ออวสาC#mนฉากรักที่ยิ่งF#mใหญ่หมดแก้Bmวคือหมดใจ เอ้าไชโยE..โฮ่ร้องฉลองทั้ง(A | E)น้ำตา

แก้วแรกเพื่อลDบ เพื่อลืมที่เธอEนั้นเปลี่ยนผัAแก้วสองให้ความทรงจำDที่มีเธอนั้EนมันหาAแก้วต่อ ๆ ไBmป จะตัดใEจ.. จากเธC#mอให้ได้F#mถึงแก้วสุดท้Bmาย.. งั้นพวกเรEา..

** |

 D   อย่าพิ่งปิดนะครัEบ ผับอย่าพิ่งปิด C#m   เครื่องพึ่งเริ่มจะติF#mด ไม่อยากจะเลิกรา Bm   ก็คนมันพึ่ง HuErt  มันกำลังเพลีย Heart A   ต้องเอาดีกรีมาสาด สาดไล่น้ำตา D   อย่าพิ่งปิดนะครับE ผับอย่างพึ่งปิด C#m   ทำอารมณ์อีกนิF#mด จะเอาให้คุ้มค่า Bm   ถ้ามันไม่รักดี ก็ไม่ต้องรักมัน E   เอ้ายกแก้วชนกันดิว่ะ

D E | C#m F#m |
Bm | E | E |

เอ้า ชEน   เอ้า ชนเอ้า ชEน ชน ชน ชน ชน

** |

F#m E | B7 D |

หมดแก้Bmวคือหมดใจ เอ้าไชโยE..โฮ่ร้องฉลองทั้งน้ำD | Dm | Aตา..คอร์ดเพลง ดีกรี DR.FUU ด็อกเตอร์ ฟู

เนื้อเพลง ดีกรี DR.FUU ด็อกเตอร์ ฟูตั้งวงกันไหม วันนี้หัวใจของฉันมันสลาย นัดเจอเพื่อนมากมาย คืนนี้พบกันที่ร้านเก่า สิ่งที่เธอทำกับฉัน มันทำให้เจ็บช้ำน้ำใจไม่เบา ก็เลยต้องมาอาศัยน้ำเมาเพื่อลืมเธอ หามุมสลัว ก็กลัวว่าใครจะเห็นน้ำตา ความช้ำที่ผ่านมา บอกลาให้หมดในวันนี้ คืนนี้จะเอาความเสียใจ มาฉลองให้เต็มที่ พรุ่งนี้ฉันจะกลับเป็นคนเดิม เอ้า ชนเข้าไปเลยคืนนี้ ดับน้ำตาลงด้วยดีกรี จะเอาน้ำที่มีสี เข้าไปล้างหัวใจ เอาความระทมผสมโซดา เพื่ออวสานฉากรักที่ยิ่งใหญ่ หมดแก้วคือหมดใจ เอ้าไชโย โฮ่ร้องฉลองทั้งน้ำตา แก้วแรกเพื่อลบ เพื่อลืมที่เธอนั้นเปลี่ยนผัน แก้วสองให้ความทรงจำที่มีเธอนั้นมันหาย แก้วต่อๆไป จะตัดใจ จากเธอให้ได้ ถึงแก้วสุดท้าย งั้นพวกเรา อย่าพิ่งปิดนะครับ ผับอย่าพิ่งปิด เครื่องพึ่งเริ่มจะติด ไม่อยากจะเลิกรา ก็คนมันพึ่ง Hurt มันกำลังเพลีย Heart ต้องเอาดีกรีมาสาด สาดไล่น้ำตา อย่าพิ่งปิดนะครับ ผับอย่างพึ่งปิด ทำอารมณ์อีกนิด จะเอาให้คุ้มค่า ถ้ามันไม่รักดี ก็ไม่ต้องรักมัน เอ้ายกแก้วชนกันดิว่ะ เอ้า ชน เอ้า ชน เอ้า ชน ชน ชน ชน ชน หมดแก้วคือหมดใจ เอ้าไชโย โฮ่ร้องฉลองทั้งน้ำตา