ไอ้ควายใด้ไส่ครุย (เรียนทำไหร)

 อานัส ต้นกล้าคนเพลง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไอ้ควายใด้ไส่ครุย อานัส ต้นกล้าคนเพลง
เนื้อร้อง/ทำนอง: หนุ่ม ธรรมรัตน์ พิณคงเรียบเรียง: ชัย สานุวัฒน์

Em | G |Am B | Em |
D Em | D Em |

ฉันพาก ฉันเพีAmยร ฉันเขียนอ่าEmฉันซม ฉันซาAmน จากบ้านนาฉันหวัง ฉันฝัCน ฉันใฝ่หDา..คว้าปริญญาBสักเพียงEm | D Em | D Emใบ

พ่อฉันแม่ฉัEmน ท่านเฝ้าคอยหนนี้แหละหรEmอย ถึงไหน ๆฉันมุ่งฉันมั่CนขยันไปD..เป็นบัณฑิตใหBม่ โชว์หEm | D Em | D Emน้า

ลำบากตรากตรำC ก็จำทนจะยากจะจDน ไม่บ่นว่าEmสี่ปีเีัยนครEmบ ฉันจบมาAm..คว้าปริญญDา..สEm | D Em | D Emมใจ

มองมุ่งข้างหน้Emาด้วยยินดีคราวนี้ชีวีEmคงสดใสแม่พ่อน้องพี่Emก็ดีใจDเหมารถคันใหญ่BไปจาEm | D Em | D Emกใต้

แม่น้ำตาริEmนด้วยยินดีพวก พ้อง น้อง พี่Em มีมากหลายล้อมหน้าล้อมหลัEmง ไม่เว้นวาDหรอยเหวอไอ้ควาBยได้ใส่ครุย

Em | G |D B | Em |
D Em | D Em |

หอบใบปริญญEmาออกหางานด้วยใจชื่นบาEmน ออกเดินลุAmมีงานที่ไหAmน ก็ไปคุDอกเดินดุ่ย ๆB สมัครEm | D Em | D Emงาน

ผ่านวันผ่านเดือEmน ยิ่งเลื่อนลอยหนทางมีน้อEmย ก็หมดหวังหม้ายงานเหม็ดเงิEmน เดินอ้างว้าAmเส้นสายไม่กว้าBง ช่างลางEm | D Em | D Emเลือน

ฉันเจ็บ ฉันช้ำC ฉันจำใจปริญญาหนึ่งใบD หอบหลบเรืEmอนพลิกฟื้นผืนนEmา อย่าแชเชือAmพวกพ้องน้องเพื่Dอนก็บาEm | D Em | D Emยใจ

ฉันเรียนทำไหCร ทำไหรเหวEmฉันเรียนทำเบร่Dอไอ้ไหEmฉันเรียนทำไหCร ทำไหรเหวEmฉันเรียนทำเบร่Dอไอ้ไหEmได้แค่เศษ'ดาAmษมาหนึ่งใบเหน็บไม้เก็บไDว้ที่ชายคEm

ฉันเรียนทำไหCร ทำไหรเหวEmฉันเรียนทำเบร่Dอไอ้ไหEmฉันเรียนทำไหCร ทำไหรเหวEmฉันเรียนทำเบร่Dอไอ้ไหEmได้แค่เศษ'ดาAmษมาหนึ่งใบเหน็บไม้เก็บไว้D.. ที่ปลายนา..

Em | G |Am B | Em |
D Em | D Em |คอร์ดเพลง ไอ้ควายใด้ไส่ครุย อานัส ต้นกล้าคนเพลง

เนื้อเพลง ไอ้ควายใด้ไส่ครุย อานัส ต้นกล้าคนเพลงฉันพาก ฉันเพียร ฉันเขียนอ่าน ฉันซม ฉันซาน จากบ้านนา ฉันหวัง ฉันฝัน ฉันใฝ่หา คว้าปริญญาสักเพียงใบ พ่อฉันแม่ฉัน ท่านเฝ้าคอย หนนี้แหละหรอย ถึงไหนๆฉันมุ่งฉันมั่นขยันไป เป็นบัณฑิตใหม่ โชว์หน้า ลำบากตรากตรำ ก็จำทน จะยากจะจน ไม่บ่นว่า สี่ปีเีัยนครบ ฉันจบมา คว้าปริญญาสมใจ มองมุ่งข้างหน้าด้วยยินดี คราวนี้ชีวีคงสดใส แม่พ่อน้องพี่ก็ดีใจ เหมารถคันใหญ่ไปจากใต้ แม่น้ำตารินด้วยยินดี พวก พ้อง น้อง พี่ มีมากหลาย ล้อมหน้าล้อมหลัง ไม่เว้นวาย หรอยเหวอไอ้ควายได้ใส่ครุย หอบใบปริญญาออกหางาน ด้วยใจชื่นบาน ออกเดินลุย มีงานที่ไหน ก็ไปคุย อกเดินดุ่ยๆสมัครงาน ผ่านวันผ่านเดือน ยิ่งเลื่อนลอย หนทางมีน้อย ก็หมดหวัง หม้ายงานเหม็ดเงิน เดินอ้างว้าง เส้นสายไม่กว้าง ช่างลางเลือน ฉันเจ็บ ฉันช้ำ ฉันจำใจ ปริญญาหนึ่งใบ หอบหลบเรือน พลิกฟื้นผืนนา อย่าแชเชือน พวกพ้องน้องเพื่อนก็บายใจ ฉันเรียนทำไหร ทำไหรเหวอ ฉันเรียนทำเบร่อไอ้ไหร ฉันเรียนทำไหร ทำไหรเหวอ ฉันเรียนทำเบร่อไอ้ไหร ได้แค่เศษ'ดาษมาหนึ่งใบ เหน็บไม้เก็บไว้ที่ชายคา ฉันเรียนทำไหร ทำไหรเหวอ ฉันเรียนทำเบร่อไอ้ไหร ฉันเรียนทำไหร ทำไหรเหวอ ฉันเรียนทำเบร่อไอ้ไหร ได้แค่เศษ'ดาษมาหนึ่งใบ เหน็บไม้เก็บไว้ ที่ปลายนา