เขาไปแล้ว

 อาม ชุติมา Wonderframe แร็พ สตริง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เขาไปแล้ว WONDERFRAME (Feat. อาม ชุติมา)
เนื้อร้อง: เจี๊ยบ นิสา,WONDERFRAMEทำนอง: เจี๊ยบ นิสาเรียบเรียง: ธันวา เกตุสุวรรณโปรดิวเซอร์: ธันวา เกตุสุวรรณสังกัดค่าย: Wayfer Recordsติดต่อ: 0654409098

เธอFเดินมากับแฟนใหม่  ฉันEmได้เเต่ยิ้มเเล้วทักทายสบายดีไหDmม เธอเป็นอย่างไรG..บ้างคนCดี

F | G Am |
F | G C |

โอ๊ย ! ในใจFรู้สึกอึดอัดเห็นหน้าเธอเเล้Gวละไม่อยากจะทัAmอยากหนีไปให้ไกFล ไม่อยากทำความรู้จักพราะในตอนนี้G ฉันไม่ใช่ที่รัC

เธอบอFกห่างกันซักพักแล้วในวันนี้GเธอมากับใครAmนะในใจเจ็บปวFด แต่ก็ยังคงรักสุดท้ายเเค่ที่พัGก ไม่ใช่ที่รัCโอ๊ะโF | G | Gอ...

เขาเดินจากไปแล้Fว ไม่ต้องคิดถึงไม่ต้องนึกถึงGเขาอีกแล้Amไม่ต้องห่วงหFา ไปมีน้ำตา..อะไรกัGบเขาCเจ็บปวดในใจFเท่าไร เท่าไรนั่งซึGมกับความเหAmงาสุดท้ายรักเขาเเทบตาDmแต่เขาไม่มีเยื่อใEmยอะไรกับเรF | Fา..

โอ้ละน้Fอ เจ็บปวดอยู่ในใจเจ็บปวดซำได๋Gละอ้ายบ่เคยเหลียวแAmอ้ายเฮ็ดให้Fน้องเป็นคนเเพ้แล้วอ้ายบ่แยแGสคนเเพ้ฮักเดียCหัวใจFอาวรณ์ นำอ้ายเเต่ผลสุดท้าGยอ้ายแล่นนำคนเคียว ๆAmคนฮักDmเดียวบ่มีGค่า

โอ๊ย ! ไม่รู้FจะทำยังไงเธอไปกับเขGาแล้วฉันจะอยู่ยังAmไงเห็นรูปเธอกับเขFาแล้วฉันก็ปวดใจไม่อยากกดไลGค์ กดโกรธได้Cมั้ยเห็นเธFอขึ้นเปลี่ยนสเตตัสว่ามีแฟนแล้Gว รักแฟนมากAmนะฉันก็เลยโพสFต์ ว่าไม่อยากตอแยแค่ไม่มีเธอมาแลG ก็โนสนโนCแคร์โอ๊ะโF | G | Gอ...

** |

F | G Am |F | G C |

เจ็บปวดในใจFเท่าไร เท่าไรนั่งซึGมกับความเหAmงาสุดท้ายรักเขาเเทบตาDmแต่เขาไม่มีเยื่อใEmยอะไรกัFบเรา..  F

เธอFเดินมากับแฟนใหม่  ฉันEmได้เเต่ยิ้มเเล้วทักทายสบายดีไหDmม เธอเป็นอย่างไGร..บ้างคนCดีคอร์ดเพลง เขาไปแล้ว WONDERFRAME (Feat. อาม ชุติมา)

เนื้อเพลง เขาไปแล้ว WONDERFRAME (Feat. อาม ชุติมา)เธอเดินมากับแฟนใหม่ ฉันได้เเต่ยิ้มเเล้วทักทาย สบายดีไหม เธอเป็นอย่างไรบ้างคนดี โอ๊ย ! ในใจรู้สึกอึดอัด เห็นหน้าเธอเเล้วละไม่อยากจะทัก อยากหนีไปให้ไกล ไม่อยากทำความรู้จัก พราะในตอนนี้ ฉันไม่ใช่ที่รัก เธอบอกห่างกันซักพัก แล้วในวันนี้เธอมากับใครนะ ในใจเจ็บปวด แต่ก็ยังคงรัก สุดท้ายเเค่ที่พัก ไม่ใช่ที่รัก โอ๊ะโอ เขาเดินจากไปแล้ว ไม่ต้องคิดถึง ไม่ต้องนึกถึงเขาอีกแล้ว ไม่ต้องห่วงหา ไปมีน้ำตาอะไรกับเขา เจ็บปวดในใจเท่าไร เท่าไร นั่งซึมกับความเหงา สุดท้ายรักเขาเเทบตาย แต่เขาไม่มีเยื่อใยอะไรกับเรา โอ้ละน้อ เจ็บปวดอยู่ในใจ เจ็บปวดซำได๋ละอ้ายบ่เคยเหลียวแล อ้ายเฮ็ดให้น้องเป็นคนเเพ้ แล้วอ้ายบ่แยแสคนเเพ้ฮักเดียว หัวใจอาวรณ์ นำอ้าย เเต่ผลสุดท้ายอ้ายแล่นนำคนเคียวๆคนฮักเดียวบ่มีค่า โอ๊ย ! ไม่รู้จะทำยังไง เธอไปกับเขาแล้วฉันจะอยู่ยังไง เห็นรูปเธอกับเขาแล้วฉันก็ปวดใจ ไม่อยากกดไลค์ กดโกรธได้มั้ย เห็นเธอขึ้นเปลี่ยนสเตตัส ว่ามีแฟนแล้ว รักแฟนมากนะ ฉันก็เลยโพสต์ ว่าไม่อยากตอแย แค่ไม่มีเธอมาแล ก็โนสนโนแคร์ โอ๊ะโอ เจ็บปวดในใจเท่าไร เท่าไร นั่งซึมกับความเหงา สุดท้ายรักเขาเเทบตาย แต่เขาไม่มีเยื่อใยอะไรกับเรา เธอเดินมากับแฟนใหม่ ฉันได้เเต่ยิ้มเเล้วทักทาย สบายดีไหม เธอเป็นอย่างไรบ้างคนดี