ขี้ยา2019

เต๊ะ ตระกูลตอ, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ขี้ยา2019 เต๊ะ ตระกูลตอ

อนาคตของน้อAง ต่อไปEเป็นครูเป็นหมF#mอนาคตของอ้ายนิน้Bmอ บ่โรคตับEกะโรคมะเร็งนี้ล่Aความฝันเจ้าไปไกF#mล ความฝันอ้าย อยู่กับโป่งขี้ยBmสองเฮาต่างกันว่ะE นางฟ้ากับบักขี้ยา201A | E9

A | E |F#m | F#m |
Bm | E |A | E |

ตื่Aนเช้าขึ้น เจ้ากะไปโรงเรียนตื่นEเช้าขึ้น อ้ายนอนเงี่ยนอยู่บ้านเบิ่ดมื้F#mอเบิ่ดเวน เลาะเล่นเตะฝุ่นอยู่บ้าDนซือ ๆ นิแหล่ว

สาAมสี่มื้อ อาบน้ำเทียหนึ่งเหม็Eนหึ้ง ๆ ล่ะผุได๋ย๋างกายกลิ่นโตF#mปานศพหมาตายเก้าโตสิบโตDพุ้นล่ะแล้วโตเฮา

ย๋าAงไปไส ควันขาวเกี๊ยวงอนขี้รถEไปไส ขี้ฝุ่นไหง่ง่องเสียF#mงท่อดัง จนไทบ้านด่าบักควาDย บักหมา บักเปรต

อยู่Aแต่บ้าน เวียกงาน บ่เฮ็ดนั่งEหมกมุ่น เล่นแต่เช้าเท่าแลงบ่คือF#mน้องหล่าคำแพงตั้งหน้าตั้งตDา ตั้งใจเรียนหนังสือ

อ้าBmยกับเจ้Eา.. เข้ากัC#mน.. บ่ได้F#m..อ้าBmยย้านเจ้Eา..เสียใจย้อนอ้าAย สั่นเด้F#mอ้าBmยมันบ่ดีE.. ย้านมื้อหนึ่C#mงเฮ็ดให้น้องเจ็F#mหน้าตาBmเจ้ากะช่ำAF หน้าตEาอ้ายช่ำAเย่นขายยA | E

* |

หกAโมงเช้า คือเวลาเจ้าตื่นบ่ายEโมงกว่า อ้ายกะยังบ่ตื่นชีวิF#mตสิม้มมื้ออื่นบ่บุ้ อ้ายกะยังDบ่ฮู้คือกัน

ปอดAสองข้าง มะเร็งกะจองตับEสองต่อน โรคตับกะจองมีแต่F#mหัวใจสี่ห้อง ที่มอบให้น้อDงนี้ล่ะคนงาม

ยามค่ำAยามคืน บ่หลับบ่นอนหาแนวEมาถอน นอนหลอนเบิ่ดคืนจนไทF#mบ้านเพิ่นเว่าพื้นซูมสูคือพาDกันมึนเอาฮ้าย

พ่อAกับแม่ เบิ่ดคำสิด่าลุงป้าEน้าอา เพิ้นเปิดเพิ้นหน่ายสร้างF#mแต่ความวุ่นวายกินเหล้าเมายDา หาแต่เรื่องตีกัน

** | * |

A | E |F#m | F#m |
Bm | E |A | E |

F#m | F#m |Bm | Bm |
E | E |A | E |

* |

สองเฮาต่างกันว่Bmะ นางฟ้Eากับบักขี้ยา201A | E | A9