คืนมาสาหล่า

  คืนมาสาหล่า   แจ็ค ลูกอีสาน   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คืนมาสาหล่า แจ็ค ลูกอีสาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: แจ็ค ลูกอีสานเรียบเรียง: ฮุงเฮือง Studioติดต่องานแสดง: 0934639061

Em | C | D |

 Em  จากมื้อที่อ้ายหัวใจCเสียหลัก   กะย้อนวาฮัGก เลยปล่อยให้เจ้าDไป Em  ทั้งที่หน้าเอิกหัวใจCข้างซ้าย   ยังฮักเจ้าหลGาย เบิดชีDวิต..

อ้าEmยบ่คิดเลยว่า เจ้าสิเสียน้ำตาCให้เขาอีกเทือคนDที่อ้ายกะเคยเชือ.. ว่าฮักเจ้Emาอีหลีแต่Emเป็นหยังคือจังซางมาเหยียCบหัวใจอ้ายนี้คนDที่ฮักเจ้าตรงนี้แทบสิทนEmบ่ไหว

คืนมCาสาหล่า กลับคืนมEmาสาหล่าอ้ายสิเช็Gดน้ำตา..ที่มันไหDล..คืนมEmาสาหล่า กลับคืนมCาหาอ้ายก้อนหัวใจGยังฮักเจ้าหลายเบิดDหน่วยให้เจ้าอวยคืนEmมา

 C บัดนี้..G | D...

  Em ศรีมื้อนี้ศรีสรรค์วันสุC   อันความทุกข์อย่าได้กล่าวมาหG   หยดน้ำตาที่ไหลรินย้อDย อ้ายสิคอยๆปาด  Em ไหลไปฮาดหัวใจที่เจ็Cบ ให้เจ้าเก็บให้เจ้าจำG   ว่าเขาทำเจ็บแล้Dว อย่าได้แอวคืนหา  Em ผูกเบื้องซ้ายขับไล่ความซั่C   ผูกเบื้องขวาให้เจ้ามีโชG   เบิดโจกโหลกให้เจ้ามีชัD   คิดสิ่งใดกะให้ว่Emา มาเด้อขวัญเอ้ยย..C.   ฮูD | Emว..

C | G |C | D |

คืนมEmาสาหล่า กลับคืนมCาสาหล่าอ้ายสิเช็Gดน้ำตา..ที่มันไหDล..คืนมEmาสาหล่า กลับคืนมCาหาอ้ายก้อนหัวใจGยังฮักเจ้าหลายเบิดDหน่วยให้เจ้าอวยคืนEmมา

** |

Em C | G D | ( x2 ) | Em |คอร์ดเพลง คืนมาสาหล่า แจ็ก ลูกอิสาน

เนื้อเพลง คืนมาสาหล่า แจ็ค ลูกอีสานจากมื้อที่อ้ายหัวใจเสียหลัก กะย้อนวาฮัก เลยปล่อยให้เจ้าไป ทั้งที่หน้าเอิกหัวใจข้างซ้าย ยังฮักเจ้าหลาย เบิดชีวิต อ้ายบ่คิดเลยว่า เจ้าสิเสียน้ำตาให้เขาอีกเทือ คนที่อ้ายกะเคยเชือ ว่าฮักเจ้าอีหลี แต่เป็นหยังคือจังซางมาเหยียบหัวใจอ้ายนี้ คนที่ฮักเจ้าตรงนี้แทบสิทนบ่ไหว คืนมาสาหล่า กลับคืนมาสาหล่า อ้ายสิเช็ดน้ำตาที่มันไหล คืนมาสาหล่า กลับคืนมาหาอ้าย ก้อนหัวใจยังฮักเจ้าหลายเบิดหน่วย ให้เจ้าอวยคืนมา บัดนี้ ศรีมื้อนี้ศรีสรรค์วันสุข อันความทุกข์อย่าได้กล่าวมาหา หยดน้ำตาที่ไหลรินย้อย อ้ายสิคอยๆปาด ไหลไปฮาดหัวใจที่เจ็บ ให้เจ้าเก็บให้เจ้าจำ ว่าเขาทำเจ็บแล้ว อย่าได้แอวคืนหา ผูกเบื้องซ้ายขับไล่ความซั่ว ผูกเบื้องขวาให้เจ้ามีโชค เบิดโจกโหลกให้เจ้ามีชัย คิดสิ่งใดกะให้ว่า มาเด้อขวัญเอ้ยย ฮูว คืนมาสาหล่า กลับคืนมาสาหล่า อ้ายสิเช็ดน้ำตาที่มันไหล คืนมาสาหล่า กลับคืนมาหาอ้าย ก้อนหัวใจยังฮักเจ้าหลายเบิดหน่วย ให้เจ้าอวยคืนมา