ไม่ไหว บอกไหว

 บอย พีชเมกเกอร์ Peacemaker สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่ไหวบอกไหว Boy Peacemaker บอย พีซเมกเกอร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กฤษติกร พรสาธิตเรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุลโปรดิวเซอร์: เรืองกิจ ยงปิยะกุลสังกัดค่าย: genie records

Asus2 | Asus2 |
DM7sus2 | DM6sus2 |

Asus2 | Asus2 |
DM7sus2 | DM6sus2 |

ใจAsus2ของฉันมันชาเมื่อเธAsus2อยืนยันออกมาว่าต้องไปDM7sus2แม้ว่าฉันรักเธอมากแค่DM6sus2ไหนภาพวันนั้Bmนที่เราเคยฝันมันคงไม่มีEต่อไปวันนี้Bmเธอขอให้ฉันตัดใจE

เธอรู้มั๊DM7sus2ยว่ามันไม่ง่ายเลย ที่ฉันต้อE6งยอมรับกับชีวิC#m7ตในโลกที่มันไม่มีเธF#m7แต่ถึงแม้Bm7ยากเย็นเท่าไรฉันก็C#m7จะยอมรับมันเอาไEsus4 | Eว้..

เจ็บแค่ไหAน ฉันก็จะฝืนแกล้งทำว่าไม่Amaj7เป็นไรบอกใC#m7จที่มันอ่อนแอตอนนี้F#7ช่วยทนให้ไหBm7แม้น้ำตาไหล ฝืนยิ้มC#m7มองเธอจากไปเธอเลือกแล้Dว ฉันก็ต้องยอมเข้าใจEไม่ไหวแคไหนต้องทนให้ไหว

Asus2 | Asus2 |

ฉันAsus2ก็พร้อมยินดีเมื่อเธAsus2อไปเจอกับทางที่ดีกว่DM7sus2แม้ว่าตรงนั้นจะไม่มีDM6sus2ฉันขอบใจนBmะที่ครั้งหนึ่งเธอเคยอยู่ตรงนี้Eกับฉันให้ฉันรู้Bmว่าเคยโชคดีแค่ไหนE

ในวันนี้DM7sus2มันคงไม่ง่ายเลย ที่ฉันต้องยอE6มรับกับชีวิC#m7ตในโลกที่มันไม่มีเธF#m7และถึงแม้Bm7อยากรั้งเธอไว้ฉันก็C#m7คงพูดได้เพียงในEsus4 | Eใจ..

** | ** |

A | D |A | D |

เจ็บแค่ไหF#mน ทนให้ไหE/G#ต้องทนฝืDน ปล่อยเธอเดินไF#mป..E/G#ม่มีเธอDเหมือนเดิม ต้องทนไหAว..คอร์ดเพลง ไม่ไหวบอกไหว Boy Peacemaker บอย พีซเมกเกอร์

เนื้อเพลง ไม่ไหวบอกไหว Boy Peacemaker บอย พีซเมกเกอร์ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาว่าต้องไป แม้ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหน ภาพวันนั้นที่เราเคยฝันมันคงไม่มีต่อไป วันนี้เธอขอให้ฉันตัดใจ เธอรู้มั๊ยว่ามันไม่ง่ายเลย ที่ฉันต้องยอมรับ กับชีวิตในโลกที่มันไม่มีเธอ แต่ถึงแม้ยากเย็นเท่าไร ฉันก็จะยอมรับมันเอาไว้ เจ็บแค่ไหน ฉันก็จะฝืนแกล้งทำว่าไม่เป็นไร บอกใจที่มันอ่อนแอตอนนี้ช่วยทนให้ไหว แม้น้ำตาไหล ฝืนยิ้มมองเธอจากไป เธอเลือกแล้ว ฉันก็ต้องยอมเข้าใจ ไม่ไหวแคไหนต้องทนให้ไหว ฉันก็พร้อมยินดี เมื่อเธอไปเจอกับทางที่ดีกว่า แม้ว่าตรงนั้นจะไม่มีฉัน ขอบใจนะที่ครั้งหนึ่งเธอเคยอยู่ตรงนี้กับฉัน ให้ฉันรู้ว่าเคยโชคดีแค่ไหน ในวันนี้มันคงไม่ง่ายเลย ที่ฉันต้องยอมรับ กับชีวิตในโลกที่มันไม่มีเธอ และถึงแม้อยากรั้งเธอไว้ ฉันก็คงพูดได้เพียงในใจ เจ็บแค่ไหน ทนให้ไหว ต้องทนฝืน ปล่อยเธอเดินไป ไม่มีเธอเหมือนเดิม ต้องทนไหว