มึงเป็นบ้าติ

  มึงเป็นบ้าติ   ลำเพลิน วงศกร   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มึงเป็นบ้าติ ลำเพลิน วงศกร
เนื้อร้อง/ทำนอง: แก่น ธนพลเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่อ: 0854847345

E | B |C#m | B |
A B | G#m C#m |A B | E |

อย่าปึกหลEาย.. อย่าซั่วC#mหลาย..เจ็บแป๋Aตาย.. กะยังสิฮักBอยู่..เขามีคนใหEม่.. ดนแล้วกะC#mฮู้..กะยังสิฮักAอยู่.. ต่อไปบ่มีBค่า..

มางึดAคักแท้หัวใจBเจ้าของ เอาสมอG#mงส่วนใด๋น้อC#mคึดเขาฮอAดบ่งึด  เขาฮอดบ่หัวBซา

มึงเป็นบ้AาติบักหัวใจBสิฮักเขาไG#mปให้ได้อีหยัC#mเจ็Aบจนน้ำตาพัBง มึงมีความสุขอยู่ซั่Eนบ่เป็นจังได๋Aเห็นเค้าอยู่นำกัBจนไห้กลั้G#mน เขาเคยฮู้สึC#mกบ่เจ็บAจนฮอดบ่พBอ เป็นบ้าเป็นEป่วง

อย่าปึกหลEาย.. อย่าซั่วC#mหลาย..เจ็บแป๋Aตาย.. กะยังสิฮักBอยู่..กะเขาฮักกัEน.. เฮานั้นกะC#mฮู้..กะเฮาบ่ได้Aอยู่.. อยู่ในสาBยตา..

* | ** |

A B | G#m C#m |A B | E |
A B | G#m C#m |A B | E |

* | ** | ** |

เจ็บAจนฮอดบ่พBอ เป็นบ้าเป็นEป่วง

A B | G#m C#m |A B | E |คอร์ดเพลง มึงเป็นบ้าติ ลำเพลิน วงศกร

เนื้อเพลง มึงเป็นบ้าติ ลำเพลิน วงศกรอย่าปึกหลาย อย่าซั่วหลาย เจ็บแป๋ตาย กะยังสิฮักอยู่ เขามีคนใหม่ ดนแล้วกะฮู้ กะยังสิฮักอยู่ ต่อไปบ่มีค่า มางึดคักแท้หัวใจเจ้าของ เอาสมองส่วนใด๋น้อคึด เขาฮอดบ่งึด เขาฮอดบ่หัวซา มึงเป็นบ้าติบักหัวใจ สิฮักเขาไปให้ได้อีหยัง เจ็บจนน้ำตาพัง มึงมีความสุขอยู่ซั่นบ่ เป็นจังได๋เห็นเค้าอยู่นำกัน จนไห้กลั้น เขาเคยฮู้สึกบ่ เจ็บจนฮอดบ่พอ เป็นบ้าเป็นป่วง อย่าปึกหลาย อย่าซั่วหลาย เจ็บแป๋ตาย กะยังสิฮักอยู่ กะเขาฮักกัน เฮานั้นกะฮู้ กะเฮาบ่ได้อยู่ อยู่ในสายตา เจ็บจนฮอดบ่พอ เป็นบ้าเป็นป่วง