ผู้วิเศษ

 ผู้วิเศษ พริกไทย เวสป้า สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผู้วิเศษ เวสป้า Ft.พริกไทย
เนื้อร้อง/ทำนอง: เวสป้าเรียบเรียง: ศิวัช วัชรวรรณี,ธงชัย ถาวรโชติโปรดิวเซอร์: เวสป้าสังกัดค่าย: Mellow Meติดต่อ: 0633649999

A# | Am Dm |Gm | C |

A# | Am |Gm C | Fmaj7 |

ฉันจะทำทุกอย่าA#maj7ง..ถ้าหากว่าทำแล้วมันจะได้Amใจและฉันจะทำทุกอย่Gmาง..และก็จะทำCทุกทาง สุดหัวFmaj7ใจไม่ว่าทางไหA#maj7น.. ก็ตาม.. ไม่ว่าอย่างไAmร..ถ้าสิ่งนั้นมันทำให้เธอได้สุขGmใจ.. Cให้เธอไม่ต้องกังวF

แม้ฉันมีเวทมนA#maj7ตร์  และแม้มีพรวิเศษAmใดฉันก็จะไม่ใช้GmมันดลจิตใจC..ให้เธอรักฉัFmaj7แม้เป็นผู้วิเศA#maj7ษ  แต่ฉันก็จะยอมสละAmไปจะใช้แค่เพียงหัวใGmจ..ที่ซื่อสัตย์ให้Cกับเธอเท่านั้Fmaj7

* | ** |

 A  รักเหมือนลมและอากาศ   ที่Dmอาจจะมองมันไม่เห็น   และจับต้องมันจริง ๆC นั้นไม่ได้ D#  และคือลมและอากาศ   ที่Cเรา..จะขาDmด..มันไEmป..ก็ไม่F..ได้G

Fmaj7 | Fmaj7 |
Fmaj7 F7 | C#maj7 |

C#maj7 | F#maj7 |
F#maj7 | D# | C |

แม้ฉันมีเวทมนA#maj7ตร์  และแม้มีพรวิเศษAmใดฉันก็จะไม่ใช้GmมันดลจิตใจC..ให้เธอรักฉัFmaj7แม้เป็นผู้วิเศA#maj7ษ  แต่ฉันก็จะยอมสละAmไปจะใช้แค่เพียงหัวใGmจ..ที่ซื่อสัตย์ให้C แค่เธอรักฉัFmaj7คอร์ดเพลง ผู้วิเศษ เวสป้า Ft.พริกไทย

เนื้อเพลง ผู้วิเศษ เวสป้า Ft.พริกไทยฉันจะทำทุกอย่าง ถ้าหากว่าทำแล้วมันจะได้ใจ และฉันจะทำทุกอย่าง และก็จะทำทุกทาง สุดหัวใจ ไม่ว่าทางไหน ก็ตาม ไม่ว่าอย่างไร ถ้าสิ่งนั้นมันทำให้เธอได้สุขใจ ให้เธอไม่ต้องกังวล แม้ฉันมีเวทมนตร์ และแม้มีพรวิเศษใด ฉันก็จะไม่ใช้มันดลจิตใจให้เธอรักฉัน แม้เป็นผู้วิเศษ แต่ฉันก็จะยอมสละไป จะใช้แค่เพียงหัวใจ ที่ซื่อสัตย์ให้กับเธอเท่านั้น รักเหมือนลมและอากาศ ที่อาจจะมองมันไม่เห็น และจับต้องมันจริงๆนั้นไม่ได้ และคือลมและอากาศ ที่เราจะขาดมันไปก็ไม่ได้ แม้ฉันมีเวทมนตร์ และแม้มีพรวิเศษใด ฉันก็จะไม่ใช้มันดลจิตใจให้เธอรักฉัน แม้เป็นผู้วิเศษ แต่ฉันก็จะยอมสละไป จะใช้แค่เพียงหัวใจ ที่ซื่อสัตย์ให้ แค่เธอรักฉัน