รีเทิร์น (RETURN)

 ท๊อป มอซอ รีเทิร์น อาม ชุติมา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รีเทิร์น ท๊อป มอซอ Feat. อาม ชุติมา
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาม ชุติมาเรียบเรียง: สุเทพ หะขุนทดติดต่อ: 0610864591

Fm | C# |G# | D# |
Fm | C# |G# | D# |

Fm | C# |G# | D# | D# |

โตอ้ายก็ยัFmงห่วงหา เห็นเจ้านั้Cmนน้ำตาไหลคั่นเจ้าบ่เหลืC#อผู้ได๋ จำไว้ว่ายังมีอ้าD#ยอยู่เด้อหล่า

น้องฮู้โตแล้Fmวมื้อนี่  มีของดีบ่Cmรักษาผู้หญิงคือน้อC#ง ก็สมแล้วล่ะที่ต้องอยู่ผู้เดีD#ยว

อยากให้เจ้าฮู้C#ไว้เด้D#อ เวลCmาที่เธอบ่มีFmไผอ้ายก็ยังคิดฮอC#ด  บ่เปลี่ยนแปลD#งไปเคยฮัCmกจั่งได๋ ก็คือFmเก่าขออยู่จั่งซี่C# บ่มีD#ไผ  พัCmกหัวใจที่ปวดFmร้าวให้มันได้เซาC#เมื่อย.. ก่อนจักครD#าวบ่ฟ่าวFm | Fmไป

ถ้าเขาบ่หัวซC#า กลับมาเถอะหล่าD#เอ้ยอย่าห่วงเลCmย แม้เคยเฮ็ดพี่ผิดFmหวังโอ๊ย บ่กล้าดอC#ก  น้องนี้บ่มีหยังดีD#จักอย่างถิ่มคนCmร่วมทาง แล้วแยกไปFmเสยถ้าเขาบ่หัวซC#า  ฟ่าวมา ฟ่าวกลับD#มาหากันที่ผ่านมานั้Cmน อ้ายบ่คิดซังเจ้าFmเลยถึงแม้ใจสิเจ็C#บ สิปวด รวดร้าวD#ตามเคย กะซ่าG#

Fm | C# |D# | G# |

Fm | Fm |Cm | Cm |
A#m | D# |G# | G# |

* | ** | ** |

ถึงแม้ใจสิเจ็C#บ สิปวด รวดร้าวD#ตามเคย กะซ่าG#

C# | D# |Cm | Fm |
C# | D# |G# | D# |G# |คอร์ดเพลง รีเทิร์น ท๊อป มอซอ Feat. อาม ชุติมา

เนื้อเพลง รีเทิร์น ท๊อป มอซอ Feat. อาม ชุติมาโตอ้ายก็ยังห่วงหา เห็นเจ้านั้นน้ำตาไหล คั่นเจ้าบ่เหลือผู้ได๋ จำไว้ว่ายังมีอ้ายอยู่เด้อหล่า น้องฮู้โตแล้วมื้อนี่ มีของดีบ่รักษา ผู้หญิงคือน้อง ก็สมแล้วล่ะที่ต้องอยู่ผู้เดียว อยากให้เจ้าฮู้ไว้เด้อ เวลาที่เธอบ่มีไผ อ้ายก็ยังคิดฮอด บ่เปลี่ยนแปลงไป เคยฮักจั่งได๋ ก็คือเก่า ขออยู่จั่งซี่ บ่มีไผ พักหัวใจที่ปวดร้าว ให้มันได้เซาเมื่อย ก่อนจักคราว บ่ฟ่าวไป ถ้าเขาบ่หัวซา กลับมาเถอะหล่าเอ้ย อย่าห่วงเลย แม้เคยเฮ็ดพี่ผิดหวัง โอ๊ย บ่กล้าดอก น้องนี้บ่มีหยังดีจักอย่าง ถิ่มคนร่วมทาง แล้วแยกไปเสย ถ้าเขาบ่หัวซา ฟ่าวมา ฟ่าวกลับมาหากัน ที่ผ่านมานั้น อ้ายบ่คิดซังเจ้าเลย ถึงแม้ใจสิเจ็บ สิปวด รวดร้าวตามเคย กะซ่าง ถึงแม้ใจสิเจ็บ สิปวด รวดร้าวตามเคย กะซ่าง