ทุกการแจ้งเตือน

ศาล สานศิลป์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ทุกการแจ้งเตือน ศาล สานศิลป์

Gm | Am |A# | C |

ภาพควาFมทรงจำสุดท้าAmย เมื่อตอนเจ้าDmลาอ้ายปาดน้ำตA#า.. ตั้งแต่มื้อนั้Cนจนฮอดมื้Fอนี้วันที่A#เฮาเคยมีกัCน.. ยังทำใจสั่นAmอยู่ทุกนาทีDmวิธีA#ลืมยังบ่มี.. ยังลCบอิหยังบ่ได้..C

ฮู้ว่าFเจ้าไปไกลแล้Amว คงบ่คืนDmมาต้องใช้เวลA#าเนิ่นนานเท่าใดC ให้ใจเข้Fมแข็งเหมือนจะแกร่A#ง แต่ยังอ่อนไหCความเสียใAmจยังบ่ส่างซDmา..เจ็บนี้A#อีกโดนบ่หนCา เหนื่อยล้าFน้ำตาซึม

พยายามจะลืGmมเรื่องราวของเราที่มันสิAmงอยู่ในสมองท่องเอาไGmว้ในใจว่าน้อCงเป็นของคนอื่นFแล้วทุกเหตุกาGmรณ์ที่เคยมีกัCน  ฮู้ว่ามัAmนเอาคืนบ่Dmได้ย้อนยังฮัA#กจึงเจ็บเกือบตายบ่เคยCลางเลือน

ทุกการแจ้Fงเตือน..จึงทำAmให้มีน้ำตDmดึงควาCมทรงจำคืนมA#า แต่บ่อาจพCาเจ้าคืนFมาได้เจ็บซ้ำ ๆDm วน ๆ เวียน ๆCคือจั่งถึกเขียAmนสักลงใส่หัA# | A#วใจ..เป็นหยัGmงก่อนน้องสิไปCคือบ่เตือนอ้าA#ยให้เฮ็Cดใจได้Fก่อน

Gm C | Am Dm |A# | C |
A# C | Am Dm |Gm C | F |

* | ** |

เป็นหยัGmงก่อนน้องสิไปCคือบ่เตือนอ้าA#ยให้เฮ็Cดใจได้Fก่อน

Gm C | Am Dm |A# | C |F |