แค่เราก็พอ(With You)

เอิ๊ต ภัทรวี, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แค่เราก็พอ เอิ๊ต ภัทรวี Earth Patravee

Gmaj7 | Gmaj7 |Am | Am |
C | C |Cm | Cm |

 Gmaj7  ในวันที่ไอแดดปลุกให้ฉันAmลืมตา   เมื่อลมพัดCโชยปลิวเข้ามา   กลิ่นยามเช้Cmาช่างดูสวยงาม

 Gmaj7  เหมือนท้องฟ้าที่คอยส่งรอยยิ้Amมลงมา   แบบที่เธอนั้Cนที่คอยสบตา   ทำให้ฉัCmนคิดถึงทุกที

 Bm  อยากให้เธอรู้เหลือเกิน   ว่Amามีใครเค้ารอและคอยที่จะเจอ   ออกไปกับฉัBmนไหมเธอ   ที่ที่มีแค่เพียงเแค่เราไปด้วยCm Dกัน

ไม่ว่าที่ไหAmน  แค่มีเธออยู่กับฉัGmaj7ไม่ว่าจะหัAmน..ไปเมื่อไร ยังมองเห็นเธอข้าGmaj7ง ๆ กันไม่ว่าท้องฟ้Amา..มืดมนเท่าไหร่ จับมืGmaj7อกันไปทุกวันไม่ว่าอะไรก็ไม่Amสำคัญ  แค่มีเราเท่าCm Dนั้น..      ก็พอ

Gmaj7 | Gmaj7 |

 Gmaj7  เต็มไปด้วยผู้คน..บนถนAmนวุ่นวาย   แค่เพียงขCอมีเธอข้างกาย   ไม่ว่าจะใกCmล้จะไกลก็ไม่กลัว

* | ** |

Am | Am |Gmaj7 | Gmaj7 |
Am | Am |Gmaj7 | Gmaj7 |
Am | Am |Gmaj7 | Gmaj7 |
Am | Am |Cm | D |

** |

Gmaj7 |