แค่เราก็พอ(With You)

 แค่เราก็พอ(With You) เอิ๊ต ภัทรวี สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่เราก็พอ เอิ๊ต ภัทรวี Earth Patravee
เนื้อร้อง: เอก สุดเขต,เอิ๊ต ภัทรวีทำนอง: เอิ๊ต ภัทรวีเรียบเรียง: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการโปรดิวเซอร์: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการสังกัดค่าย: Muzik Moveติดต่อ: 0624949583

Gmaj7 | Gmaj7 |Am | Am |
C | C |Cm | Cm |

 Gmaj7  ในวันที่ไอแดดปลุกให้ฉันAmลืมตา   เมื่อลมพัดCโชยปลิวเข้ามา   กลิ่นยามเช้Cmาช่างดูสวยงาม

 Gmaj7  เหมือนท้องฟ้าที่คอยส่งรอยยิ้Amมลงมา   แบบที่เธอนั้Cนที่คอยสบตา   ทำให้ฉัCmนคิดถึงทุกที

 Bm  อยากให้เธอรู้เหลือเกิน   ว่Amามีใครเค้ารอและคอยที่จะเจอ   ออกไปกับฉัBmนไหมเธอ   ที่ที่มีแค่เพียงเแค่เราไปด้วยCm Dกัน

ไม่ว่าที่ไหAmน  แค่มีเธออยู่กับฉัGmaj7ไม่ว่าจะหัAmน..ไปเมื่อไร ยังมองเห็นเธอข้าGmaj7ง ๆ กันไม่ว่าท้องฟ้Amา..มืดมนเท่าไหร่ จับมืGmaj7อกันไปทุกวันไม่ว่าอะไรก็ไม่Amสำคัญ  แค่มีเราเท่าCm Dนั้น..      ก็พอ

Gmaj7 | Gmaj7 |

 Gmaj7  เต็มไปด้วยผู้คน..บนถนAmนวุ่นวาย   แค่เพียงขCอมีเธอข้างกาย   ไม่ว่าจะใกCmล้จะไกลก็ไม่กลัว

* | ** |

Am | Am |Gmaj7 | Gmaj7 |
Am | Am |Gmaj7 | Gmaj7 |
Am | Am |Gmaj7 | Gmaj7 |
Am | Am |Cm | D |

** |

Gmaj7 |คอร์ดเพลง แค่เราก็พอ เอิ๊ต ภัทรวี Earth Patravee

เนื้อเพลง แค่เราก็พอ เอิ๊ต ภัทรวี Earth Patraveeในวันที่ไอแดดปลุกให้ฉันลืมตา เมื่อลมพัดโชยปลิวเข้ามา กลิ่นยามเช้าช่างดูสวยงาม เหมือนท้องฟ้าที่คอยส่งรอยยิ้มลงมา แบบที่เธอนั้นที่คอยสบตา ทำให้ฉันคิดถึงทุกที อยากให้เธอรู้เหลือเกิน ว่ามีใครเค้ารอและคอยที่จะเจอ ออกไปกับฉันไหมเธอ ที่ที่มีแค่เพียงเแค่เราไปด้วยกัน ไม่ว่าที่ไหน แค่มีเธออยู่กับฉัน ไม่ว่าจะหันไปเมื่อไร ยังมองเห็นเธอข้างๆกัน ไม่ว่าท้องฟ้ามืดมนเท่าไหร่ จับมือกันไปทุกวัน ไม่ว่าอะไรก็ไม่สำคัญ แค่มีเราเท่านั้น ก็พอ เต็มไปด้วยผู้คนบนถนนวุ่นวาย แค่เพียงขอมีเธอข้างกาย ไม่ว่าจะใกล้จะไกลก็ไม่กลัว