7ปี 7วัน

 7ปี 7วัน  โนเบิ้ล  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง 7ปี 7วัน โนเบิ้ล TMG
เนื้อร้อง/ทำนอง: เบิ้ล ยุทธพลเรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG RECORDติดต่องานแสดง: 0810826999

F#m E | D | E | E |

เรื่องเราคงAต้องจบ เธอเลือกคF#mบคนใหม่เริ่มเปลี่ยนไปD เทใจให้เขEความทรงจำAดี ๆ กลายเป็F#mนแค่เรื่องราวเรื่องเก่า ๆD .. ของเราสองคE

ก็ไม่เคยคิดAไปไกล ว่าเธอจะทิ้F#mงฉันไปเริ่มเปลี่ยนใจD ไปเป็นคนละคEพอมีเขาAเข้ามาแข่ง เข้ามาแย่F#mงเธออีกคนทุรายทุรDน เธอเล่นกลหลอกฉัEแล้วทิ้งกันง่ายAดาย..  E

7 ปี อย่างฉัAน ยังแพ้ 7 วัEน อย่างเขF#mก็คงEไม่ต้องเดDา เธอต้องการเขาEขนาดไหน7 ปี อย่างฉัAน ยังสู้ 7 วัEน ไม่ไF#mด้เวลEาไม่ช่วยอะไDร.. ถ้าคนEมันจะไป(ต่อให้รักDกันมานแค่ไหEน ก็ไปอยู่A | (E)ดี..)

A E | F#m E |D | E |
A E | F#m E |D | E |

* | ** | ** |

ถึงอยากจะรั้Dงเธอเอาไว้แค่ไหEน…ก็ไปอยู่Aดี..คอร์ดเพลง 7ปี 7วัน โนเบิ้ล TMG

เนื้อเพลง 7ปี 7วัน โนเบิ้ล TMGเรื่องเราคงต้องจบ เธอเลือกคบคนใหม่ เริ่มเปลี่ยนไป เทใจให้เขา ความทรงจำดีๆกลายเป็นแค่เรื่องราว เรื่องเก่าๆของเราสองคน ก็ไม่เคยคิดไปไกล ว่าเธอจะทิ้งฉันไป เริ่มเปลี่ยนใจ ไปเป็นคนละคน พอมีเขาเข้ามาแข่ง เข้ามาแย่งเธออีกคน ทุรายทุรน เธอเล่นกลหลอกฉัน แล้วทิ้งกันง่ายดาย 7 ปี อย่างฉัน ยังแพ้ 7 วัน อย่างเขา ก็คงไม่ต้องเดา เธอต้องการเขาขนาดไหน 7 ปี อย่างฉัน ยังสู้ 7 วัน ไม่ได้ เวลาไม่ช่วยอะไร ถ้าคนมันจะไป ต่อให้รักกันมานแค่ไหน ก็ไปอยู่ดี ถึงอยากจะรั้งเธอเอาไว้แค่ไหน… ก็ไปอยู่ดี