7ปี 7วัน

โนเบิ้ล, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

7ปี 7วัน - โนเบิ้ล TMG

F#m E | D | E | E |

เรื่องเราคงAต้องจบ เธอเลือกคF#mบคนใหม่เริ่มเปลี่ยนไปD เทใจให้เขEความทรงจำAดี ๆ กลายเป็F#mนแค่เรื่องราวเรื่องเก่า ๆD .. ของเราสองคE

ก็ไม่เคยคิดAไปไกล ว่าเธอจะทิ้F#mงฉันไปเริ่มเปลี่ยนใจD ไปเป็นคนละคEพอมีเขาAเข้ามาแข่ง เข้ามาแย่F#mงเธออีกคนทุรายทุรDน เธอเล่นกลหลอกฉัEแล้วทิ้งกันง่ายAดาย..  E

7 ปี อย่างฉัAน ยังแพ้ 7 วัEน อย่างเขF#mก็คงEไม่ต้องเดDา เธอต้องการเขาEขนาดไหน7 ปี อย่างฉัAน ยังสู้ 7 วัEน ไม่ไF#mด้เวลEาไม่ช่วยอะไDร.. ถ้าคนEมันจะไป(ต่อให้รักDกันมานแค่ไหEน ก็ไปอยู่A | (E)ดี..)

A E | F#m E |D | E |
A E | F#m E |D | E |

* | ** | ** |

ถึงอยากจะรั้Dงเธอเอาไว้แค่ไหEน…ก็ไปอยู่Aดี..