อรุณ

 อรุณ  Potato  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อรุณ POTATO
เนื้อร้อง: เหมือนเพชร อำมะระทำนอง: พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุขเรียบเรียง: Potato, เกียรติยศ มาลาทองดนตรี: NY-Q, กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติสังกัดค่าย: genie records

F# F#maj7 | G#m |
F# F#maj7 | G#m |
F# F#maj7 | G#m |
F# F#maj7 | G#m |

B F# | G#m |B F# | G#m |
B F# | G#m |B F# | G#m |

D#m | D#m |B | B |
D#m | D#m |B | B |
D#m | D#m |B | B |
D#m | D#m |B | B |

วัD#mนเวลาที่ไม่มีเธBอ..ควD#mามเงียบเหงาที่ฉันต้องเจBอ..จะคิดถึD#mงแค่ไหน จะรับมันให้ไหวแม้รู้ว่าเธอBจะไม่กลับมาเหมือนเก่าต่อให้ใD#mจเบา ๆ ก็ยังจะยืนให้ไหBว..

 G#7 เปลี่ยนชีวิตใหG#7ม่  กับโลกที่มันโหดร้าG#7ย  กับโลกที่ไม่มีเธG#7อ..

เสีD#mยใจยังไงต้องไปต่อเสียC#ใจยังไงไม่เคยเฝ้ารอB..จะไม่ขอG#7ให้เธอกลับมาเมื่อน้ำD#mตาเป็นแค่ทางผ่านเนิ่นC#นานที่เป็นดั่งคนไร้ค่Bา..ก็จะฝืนG#7ลุกยืนขึ้นมา(จะยอมรับG#7มัน  และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง)

ควาD#mมทรงจำที่มีแต่เธBอ..ก็ยัD#mงคิดถึงมันอยู่เสมBอ..จะปวดร้าD#mวแค่ไหน จะรับมันให้ไหวถึงแม้พรุ่งนี้Bจะไม่มีวันพบเจอต่อให้ใจD#mเบลอ ๆ ก็พร้อมจะเดินต่อไปB

 G#7 เปลี่ยนชีวิตใหG#7ม่  กับโลกที่มันโหดร้าG#7ย  กับโลกที่ไม่มีเธG#7อ..

เสีD#mยใจยังไงต้องไปต่อเสียC#ใจยังไงไม่เคยเฝ้ารอB..จะไม่ขอG#7ให้เธอกลับมาเมื่อน้ำD#mตาเป็นแค่ทางผ่านเนิ่นC#นานที่เป็นดั่งคนไร้ค่Bา..ก็จะฝืนG#7ลุกยืนขึ้นมาจะยอมรับG#7มัน  ยอมรับมันจะยอมรับG#7ความจริง และเริ่มต้นใหม่อีกครั้D#m

F# F#maj7 | G#m |F# F#maj7 | G#m |

B C# | G#m |B F# | G#m |
B C# | G#m |B F# | G#m |
B C# | G#m |B F# | G#m |

D#m | D#m |B | B |
D#m | D#m |B | B |

เสีD#mยใจยังไงต้องไปต่อเสียC#ใจยังไงไม่เคยเฝ้ารอB..จะไม่ขอG#7ให้เธอกลับมาเมื่อน้ำD#mตาเป็นแค่ทางผ่านเนิ่นC#นานที่เป็นดั่งคนไร้ค่Bา..ก็จะฝืนG#7ลุกยืนขึ้นมา

เสีD#mยใจยังไงต้องไปต่อเสียC#ใจยังไงไม่เคยเฝ้ารอB..จะไม่ขอG#7ให้เธอกลับมาเมื่อน้ำD#mตาเป็นแค่ทางผ่านเนิ่นC#นานที่เป็นดั่งคนไร้ค่Bา..ก็จะฝืนG#7ลุกยืนขึ้นมาจะยอมรับG#7มัน  รับมันรับมัน รับมัน รับมัน รับมันรับความจริง และเริ่มต้นใหม่อีกครั้D#mง..คอร์ดเพลง อรุณ POTATO

เนื้อเพลง อรุณ POTATOวันเวลาที่ไม่มีเธอ ความเงียบเหงาที่ฉันต้องเจอ จะคิดถึงแค่ไหน จะรับมันให้ไหว แม้รู้ว่าเธอจะไม่กลับมาเหมือนเก่า ต่อให้ใจเบาๆก็ยังจะยืนให้ไหว เปลี่ยนชีวิตใหม่ กับโลกที่มันโหดร้าย กับโลกที่ไม่มีเธอ เสียใจยังไงต้องไปต่อ เสียใจยังไงไม่เคยเฝ้ารอ จะไม่ขอให้เธอกลับมา เมื่อน้ำตาเป็นแค่ทางผ่าน เนิ่นนานที่เป็นดั่งคนไร้ค่า ก็จะฝืนลุกยืนขึ้นมา จะยอมรับมัน และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ความทรงจำที่มีแต่เธอ ก็ยังคิดถึงมันอยู่เสมอ จะปวดร้าวแค่ไหน จะรับมันให้ไหว ถึงแม้พรุ่งนี้จะไม่มีวันพบเจอ ต่อให้ใจเบลอๆก็พร้อมจะเดินต่อไป เปลี่ยนชีวิตใหม่ กับโลกที่มันโหดร้าย กับโลกที่ไม่มีเธอ เสียใจยังไงต้องไปต่อ เสียใจยังไงไม่เคยเฝ้ารอ จะไม่ขอให้เธอกลับมา เมื่อน้ำตาเป็นแค่ทางผ่าน เนิ่นนานที่เป็นดั่งคนไร้ค่า ก็จะฝืนลุกยืนขึ้นมา จะยอมรับมัน ยอมรับมัน จะยอมรับความจริง และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เสียใจยังไงต้องไปต่อ เสียใจยังไงไม่เคยเฝ้ารอ จะไม่ขอให้เธอกลับมา เมื่อน้ำตาเป็นแค่ทางผ่าน เนิ่นนานที่เป็นดั่งคนไร้ค่า ก็จะฝืนลุกยืนขึ้นมา เสียใจยังไงต้องไปต่อ เสียใจยังไงไม่เคยเฝ้ารอ จะไม่ขอให้เธอกลับมา เมื่อน้ำตาเป็นแค่ทางผ่าน เนิ่นนานที่เป็นดั่งคนไร้ค่า ก็จะฝืนลุกยืนขึ้นมา จะยอมรับมัน รับมัน รับมัน รับมัน รับมัน รับมัน รับความจริง และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง