บ่น่าเฮ็ดกันดอก

  แสน นากา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บ่น่าเฮ็ดกันดอก แสน นากา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภานุวัฒน์ วิเศษวงษาเรียบเรียง: ปิยะวุฒิ ณ บางช้างสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

F# | F# |

F# C# | B C# |
F# C# | B C# |F# | F# |

น่าสิบอกว่าจF#น่าสิบอกว่าเซาคบC#/Fกันโลดน้อคนD#mไคขั่นเจ้าเบิ๋ดใจB  แล้วกะบ่ได้ฮัC#บ่น่าสิปิดบัF#ง บ่น่าตั๋วอ้ายหย่าA#mงมาเพื่ออกD#mหักขั่นว่าเจ้าBเสื่องเขาไว้ถ่าฮัC#ก..แล้วเต็มหัวF#ใจ

คนมีป่องไG#mป กะซำบาย สิจังใด๋ กะบ่มีหยังยาD#mแต่คนหัวใจพัBง มันอุกอั่ง มันอุกอั่งจั๊กสิเฮ็ดจังใด๋C#

บ่น่าเฮ็ดกันดอF#ก บ่น่าเฮ็ดกันดอC#บ่น่าหลอBกว่าฮักกันคือC#เก่าแม่นน้องฮักเขD#mา อ้ายบ่ได้ว่C#า กะให้เจ้าF#ไป..  C#บ่น่าเฮ็ดกันดอF#ก บ่น่าเฮ็ดกันดอC#เฮ็ดแบบนี้Bบ่ต่างกับฆ่าC#อ้ายทำท่าD#mว่าฮัก แต่บ่ได้A#mมีใจเจ้G#mากะส่างเฮ็ดได้C# มีคนสิตายบ่F#ฮู้ติ..  (C#)

F# C# | D#m C# |
F# C# | D#m C# |
F# G#m | A#m B |C# | F# |

แม่นเจ้าบอกว่าจF#แม่นเจ้าบอกว่าเซาคC#/Fบ อ้ายกะบ่ได้ว่าD#mหยังบ่ได้คิดBสิเหนี่ยวสิรั้งเจ้าดอกคC#นดีบอกกันกะได้F# ว่าเจ้ามีคนใหA#mม่แล้วในมื้D#mอนี้อ้ายสิค่อBยหาเอาดอกวิธีC#..รักษาแผลF#ใจ

* | ** |

จั๊กสิเว้าจังใG#mด๋ดี โอ้C#ย.. บ่น่าเฮ็ดกันด(F#)อกคอร์ดเพลง บ่น่าเฮ็ดกันดอก แสน นากา

เนื้อเพลง บ่น่าเฮ็ดกันดอก แสน นากาน่าสิบอกว่าจบ น่าสิบอกว่าเซาคบกันโลดน้อคนไค ขั่นเจ้าเบิ๋ดใจ แล้วกะบ่ได้ฮัก บ่น่าสิปิดบัง บ่น่าตั๋วอ้ายหย่างมาเพื่ออกหัก ขั่นว่าเจ้าเสื่องเขาไว้ถ่าฮักแล้วเต็มหัวใจ คนมีป่องไป กะซำบาย สิจังใด๋ กะบ่มีหยังยาก แต่คนหัวใจพัง มันอุกอั่ง มันอุกอั่ง จั๊กสิเฮ็ดจังใด๋ บ่น่าเฮ็ดกันดอก บ่น่าเฮ็ดกันดอก บ่น่าหลอกว่าฮักกันคือเก่า แม่นน้องฮักเขา อ้ายบ่ได้ว่า กะให้เจ้าไป บ่น่าเฮ็ดกันดอก บ่น่าเฮ็ดกันดอก เฮ็ดแบบนี้บ่ต่างกับฆ่าอ้าย ทำท่าว่าฮัก แต่บ่ได้มีใจ เจ้ากะส่างเฮ็ดได้ มีคนสิตายบ่ฮู้ติ แม่นเจ้าบอกว่าจบ แม่นเจ้าบอกว่าเซาคบ อ้ายกะบ่ได้ว่าหยัง บ่ได้คิดสิเหนี่ยวสิรั้งเจ้าดอกคนดี บอกกันกะได้ ว่าเจ้ามีคนใหม่แล้วในมื้อนี้ อ้ายสิค่อยหาเอาดอกวิธีรักษาแผลใจ จั๊กสิเว้าจังใด๋ดี โอ้ย บ่น่าเฮ็ดกันดอก