บ่น่าเฮ็ดกันดอก

แสน นากา, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

บ่น่าเฮ็ดกันดอก แสน นากา

F# | F# |

F# C# | B C# |
F# C# | B C# |F# | F# |

น่าสิบอกว่าจF#น่าสิบอกว่าเซาคบC#/Fกันโลดน้อคนD#mไคขั่นเจ้าเบิ๋ดใจB  แล้วกะบ่ได้ฮัC#บ่น่าสิปิดบัF#ง บ่น่าตั๋วอ้ายหย่าA#mงมาเพื่ออกD#mหักขั่นว่าเจ้าBเสื่องเขาไว้ถ่าฮัC#ก..แล้วเต็มหัวF#ใจ

คนมีป่องไG#mป กะซำบาย สิจังใด๋ กะบ่มีหยังยาD#mแต่คนหัวใจพัBง มันอุกอั่ง มันอุกอั่งจั๊กสิเฮ็ดจังใด๋C#

บ่น่าเฮ็ดกันดอF#ก บ่น่าเฮ็ดกันดอC#บ่น่าหลอBกว่าฮักกันคือC#เก่าแม่นน้องฮักเขD#mา อ้ายบ่ได้ว่C#า กะให้เจ้าF#ไป..  C#บ่น่าเฮ็ดกันดอF#ก บ่น่าเฮ็ดกันดอC#เฮ็ดแบบนี้Bบ่ต่างกับฆ่าC#อ้ายทำท่าD#mว่าฮัก แต่บ่ได้A#mมีใจเจ้G#mากะส่างเฮ็ดได้C# มีคนสิตายบ่F#ฮู้ติ..  (C#)

F# C# | D#m C# |
F# C# | D#m C# |
F# G#m | A#m B |C# | F# |

แม่นเจ้าบอกว่าจF#แม่นเจ้าบอกว่าเซาคC#/Fบ อ้ายกะบ่ได้ว่าD#mหยังบ่ได้คิดBสิเหนี่ยวสิรั้งเจ้าดอกคC#นดีบอกกันกะได้F# ว่าเจ้ามีคนใหA#mม่แล้วในมื้D#mอนี้อ้ายสิค่อBยหาเอาดอกวิธีC#..รักษาแผลF#ใจ

* | ** |

จั๊กสิเว้าจังใG#mด๋ดี โอ้C#ย.. บ่น่าเฮ็ดกันด(F#)อก