บ่น่าเฮ็ดกันดอก

ตรี ชัยณรงค์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

บ่น่าเฮ็ดกันดอก ตรี ชัยณรงค์

Gm | F |C | Dm |
F Am | Dm |F Am | Dm |

น่าสิบอกว่าจFน่าสิบอกว่าเซาคAmบกันโลดน้อคนA#ไคขั่นเจ้าเบิ๋ดใGmจ  แล้วกะบ่ได้ฮัCบ่น่าสิปิดบัFง บ่น่าตั๋วอ้ายหย่Amาง..มาเพื่ออกA#หักขั่นว่าเจ้Gmาเสื่องเขาไว้ถ่าฮัCก..แล้วเต็มหัวFใจ

คนมีป่องไGmป กะซำบาย สิจังใด๋ กะบ่มีหยังยาFแต่คนหัวใจพัA#ง มันอุกอั่ง มันอุกอั่งจั๊กสิเฮ็ดจังใด๋C

บ่น่าเฮ็ดกันดอFก บ่น่าเฮ็ดกันดอAmบ่น่าหลA#อกว่าฮักกันคือAmเก่าแม่นน้องฮักเขA#า อ้ายบ่ได้ว่Cา กะให้เจ้Fาไป.. Cบ่น่าเฮ็ดกันดอFก บ่น่าเฮ็ดกันดอAmเฮ็ดแบบนี้A# บ่ต่างกับฆ่าAmอ้ายทำท่A#าว่าฮัก แต่บ่ได้Amมีใจเจ้Gmากะส่างเฮ็ดได้C มีคนสิตาFย..บ่ฮู้ติ..

Dm | C |A# C | F C |
Am | Dm |A# C | F C |

แม่นเจ้าบอกว่าจFแม่นเจ้าบอกว่าเซาคAmบ อ้ายกะบ่ได้ว่าA#หยังบ่ได้คิGmดสิเหนี่ยวสิรั้งเจ้าดอกคนCดีบอกกันกะได้F ว่าเจ้ามีคนใหAmม่แล้วในมื้A#อนี้อ้ายสิค่อGmยหาเอาดอกวิธีD..รักษาFแผลใจ

* | ** |

จั๊กสิเว้าจังใGmด๋ดี โอ้Cย.. บ่น่าเฮ็ดกันดอก

Dm | A# |Gm | C | F |