บ่ว่างกำลังเจ็บ

บอส ธีรพงษ์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

บ่ว่างกำลังเจ็บ บอส ธีรพงษ์

F#m E | D | E |

บ่ต้องห่วF#mงดอกว่า สิตายEหรือยังกลับไปทำDหน้าที่เจ้าดีAกว่าเลือกF#mเขาแล้ว กะบ่ต้อEงหัวซาคิดเสียว่DาเสียหมาไปโตEหนึ่ง

อ้ายเคยดึF#mงรั้งไว้มื้อEนั้นแต่ว่ามันDกะบ่มีค่Aอ้ายต้องเจ็F#mบต้องเสียทั้งน้ำEตากับคำว่าDเฮาเลิกกันเถEาะแต่วันนี้F#mมาถามอ้ายสำบาEยดีบ่อยากขDอ.. เว้านำจักEคำ ..   E

บ่ว่าAง กำลังเจ็Eบ่ว่าF#mง กำลังเศร้Eบ่ว่าAง กำลังเหงEา ย้อนเจ้าบ่แF#m Eม่นติคนDที่ถืกถิ่มมEา คิดว่C#mามันสิดีอยู่ติF#mเก็DบเอาความหวังดีE.. อย่ากลับคืนมาอีกเด้อ

F#m | E |

บ่ต้องห่วF#mงดอกว่า.. อ้ายสิเจ็Eบหลายดีส่ำใด๋D ยังหายใจสุมื้อAนี้ขอF#mบคุณหลาย ในควาEมหวังดีถ้าสิให้ดีD.. อย่ากลับคืนมาอีกเด้Eอ..

F#m E | D A |F#m E | D E |
F#m E | D A |F#m E | G E |

* |

บ่ว่าAง กำลังเจ็Eบ่ว่าF#mง กำลังเศร้Eบ่ว่าAง กำลังเหงEา ย้อนเจ้าบ่แF#m Eม่นติคนDที่ถืกถิ่มมEา คิดว่C#mามันสิดีอยู่ติF#mเก็DบเอาความหวังE | Eดี..

บ่ว่าAง กำลังเจ็Eบ่ว่าF#mง กำลังเศร้Eบ่ว่าAง กำลังเหงEา ย้อนเจ้าบ่แF#m Eม่นติคนDที่ถืกถิ่มมEา คิดว่C#mามันสิดีอยู่ติF#mเก็DบเอาความหวังดีE.. กลับคืนไปสา..

F#m E | D | E | A |

() |