บัดนี้

 แจ็ค ลูกอีสาน บัดนี้ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บัดนี้ แจ็ค ลูกอีสาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: แจ็ค ลูกอีสานเรียบเรียง: จินนี่ ภูไท

Bm | Bm |Bm | Bm |

Bm A | G A |
Bm A | G A | Bm |

 Bm A | Bm A | Bm Aบัดนี้.. โอ........

 Bm  บ่พ้อกันโดนคนไคA  เป็นจั่งด๋คือโพดแBmท้   อ้ายกลับมาแวเมือบ้าAน เมื่อสงกรานต์ปีใหBmม่   เกือบหายใจบ่ฮอดท้อAง เมื่องวกไปมองเห็นหBmน้า   Oh my god น้างหล่Aา เจ้าคือผู้งามแท้หBmว่า   สิมีวาสนAาได้ซูนคิงเBm Aจ้าบ่..

 Bm  อ้ายไปเฮ็ดงานมAา  มื้อถิ่มนาดอกป๋าบ้าBm   ได้ขายข้าวปัดลาAน..เป็นค่าโดยสารจากบ้านเฮBm   อ้ายยังจำได้ว่าเจ้Aา..ตอนนั้นยังเรียนอยู่ ป.5Bm   อ้ายยังเหลีวแนมหน้Aา ขี้มูกดอกคาดอกเล่มเหBmล่   พอเวลาดอกเปลี่ยนไปA อันใด๋อันใด๋กะเปลี่ยนเBmด้   น้องสาวคนผู้เท่Aห์ กำลังสิจบมหาลัBm   มันเป็นไปได้จั่งใด๋A เหลียวหม่องใด๋เจ้ากะนูBm   จนว่าสอดจูนพูA   หน้าผากเจ้าโอ้ยงามหBm A | Bm Aลาย   Bm A | Bm A | Bm Aบัดนี้.. โอ........

 Bm  อันเจ้ามีแฟนแล้วไป่   คนที่Aเข้าอยู่ในใจ อ้ายถามแหBmน่   แต่อ้ายบ่แคร์และอ้ายบ่สA   ว่ามันสิโดนดอกส่ำใด๋Bm   มันพอสิฮันเจ้าได้บ่A สิบอกอิพ่อขายนBm   เอาลูกสาวหล่าแม่เจ้Aา อ้ายอยากสิเอามาเฮ็ดแนBm   เฮาจั่งสิเป็นแซวเซื้Aอ เฮาจั่งสิเป็นเนื้อคู่Bm   จั่งสิได้อยู่นำกัA   พอยามเช้าไก่ขัBm   อ้ายสิฟัน..Aดอกด้นฟืBm A | Bm Aน..  โอ... Bm  ไว้ถ่าเจ้าตื่นเช้Aามานึ่งข้าว..ซั่นBmดอกหวา.. A Bm A | Bm A            (คืองามหลาย..)

G F#m | Bm |
G F#m | Bm |
G F#m | Bm |คอร์ดเพลง บัดนี้ แจ็ค ลูกอีสาน

เนื้อเพลง บัดนี้ แจ็ค ลูกอีสานบัดนี้ โอ บ่พ้อกันโดนคนไค เป็นจั่งด๋คือโพดแท้ อ้ายกลับมาแวเมือบ้าน เมื่อสงกรานต์ปีใหม่ เกือบหายใจบ่ฮอดท้อง เมื่องวกไปมองเห็นหน้า Oh my god น้างหล่า เจ้าคือผู้งามแท้หว่า สิมีวาสนาได้ซูนคิงเจ้าบ่ อ้ายไปเฮ็ดงานมา มื้อถิ่มนาดอกป๋าบ้าน ได้ขายข้าวปัดลานเป็นค่าโดยสารจากบ้านเฮา อ้ายยังจำได้ว่าเจ้าตอนนั้นยังเรียนอยู่ ป5 อ้ายยังเหลีวแนมหน้า ขี้มูกดอกคาดอกเล่มเหล่ พอเวลาดอกเปลี่ยนไป อันใด๋อันใด๋กะเปลี่ยนเด้ น้องสาวคนผู้เท่ห์ กำลังสิจบมหาลัย มันเป็นไปได้จั่งใด๋ เหลียวหม่องใด๋เจ้ากะนูน จนว่าสอดจูนพูน หน้าผากเจ้าโอ้ยงามหลาย บัดนี้ โอ อันเจ้ามีแฟนแล้วไป่ คนที่เข้าอยู่ในใจ อ้ายถามแหน่ แต่อ้ายบ่แคร์และอ้ายบ่สน ว่ามันสิโดนดอกส่ำใด๋ มันพอสิฮันเจ้าได้บ่ สิบอกอิพ่อขายนา เอาลูกสาวหล่าแม่เจ้า อ้ายอยากสิเอามาเฮ็ดแนว เฮาจั่งสิเป็นแซวเซื้อ เฮาจั่งสิเป็นเนื้อคู่ จั่งสิได้อยู่นำกัน พอยามเช้าไก่ขัน อ้ายสิฟันดอกด้นฟืน โอ ไว้ถ่าเจ้าตื่นเช้ามานึ่งข้าวซั่นดอกหวา คืองามหลาย