บักหมาน้อย

 บักหมาน้อย  ออย แสงศิลป์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

บักหมาน้อย ออย แสงศิลป์

E G#m | C#m G#m |
A G#m | F#m | B |

อ้ายเคยเป็Eนหมาน้อยที่เจ้าG#mฮักเจ้าเคยมัC#mก ฮักแพงปานตG#mมีค่Aากับเจ้า..ทุกเวG#mลาหลับตF#mา กะยังคึดฮอB

เคยได้Eกอด เคยได้G#mใจไปไสมาไC#mส กะไปนำตลอG#mได้หอมAฮอด..ได้G#mกอดเว้ามF#mา น้ำตาสิไหB | Bล..

ไผสิคึG#mด..ว่าเจ้าสิเซาฮักง่ายปานนี้C#mฮอดบ่พอปีA เจ้ามาไล่หนี โอBย.. หลูโตนซาด

จากหมาน้อEย..ค่อยกลาG#mยเป็นหมาขี้เฮื่C#mอนหนี้ให้ไกลเจ้าไล่B.. มันAสิเปื่อน..ซ่างบ่คึดBเห็นแน่แต่กี้บักหมาน้อEย.. มันเบิG#mดความหมายแล้วตีC#mยังแน่บ้BอความAดี.. จักนาทีB..คิดฮอดมันEแหน่..

E G#m | C#m G#m |
A G#m | F#m | B | E |

* | ** | ** |

 E  จักF#m | Bนาที..             หลูโตนอ้ายEแน่

F#m B | E |