บักหมาน้อย

 บักหมาน้อย  รามิล ต้นแก้ว  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง บักหมาน้อย รามิล ต้นแก้ว
เนื้อร้อง/ทำนอง: รามิล ต้นแก้วเรียบเรียง: เธค คอนสารสังกัดค่าย: โคยเสียกเร็คคอร์ด จอนนี่มือปราบติดต่องานแสดง: 0848021360

D# Gm | Cm Gm |
G# Gm | Fm A# |

อ้ายเคยเป็D#นหมาน้อยที่เจ้าGmฮักเจ้าเคยมัCmก ฮักแพงปานตGmมีค่G#ากับเจ้า..ทุกเวGmลาหลับตFmา กะยังคึดฮอA#

เคยได้D#กอด เคยได้GmใจไปไสมาไCmส กะไปนำตลอGmได้หอมG#ฮอด..ได้Gmกอดเว้ามFmา น้ำตาสิไหA# | A#ล..

ไผสิคึGmด..ว่าเจ้าสิเซาฮักง่ายปานนี้Cmฮอดบ่พอปีG# เจ้ามาไล่หนี โอA#ย.. หลูโตนซาด

จากหมาน้อD#ย..ค่อยกลาGmยเป็นหมาขี้เฮื่Cmอนหนี้ให้ไกลเจ้าไล่A#.. มันG#สิเปื่อน..ซ่างบ่คึดA#เห็นแน่แต่กี้บักหมาน้อD#ย.. มันเบิGmดความหมายแล้วตีCmยังแน่บ้A#อความG#ดี.. จักนาทีA#..คิดฮอดมันD#แหน่..

D# Gm | Cm Gm |
G# Gm | Fm | A# |

* | ** | ** |

 D#  จักFm | A#นาที..             หลูโตนอ้ายD#แน่

Fm A# | D# |คอร์ดเพลง บักหมาน้อย รามิล ต้นแก้ว

เนื้อเพลง บักหมาน้อย รามิล ต้นแก้วอ้ายเคยเป็นหมาน้อยที่เจ้าฮัก เจ้าเคยมัก ฮักแพงปานตา มีค่ากับเจ้าทุกเวลา หลับตา กะยังคึดฮอด เคยได้กอด เคยได้ใจ ไปไสมาไส กะไปนำตลอด ได้หอมฮอดได้กอด เว้ามา น้ำตาสิไหล ไผสิคึดว่าเจ้าสิเซาฮักง่ายปานนี้ ฮอดบ่พอปี เจ้ามาไล่หนี โอย หลูโตนซาด จากหมาน้อยค่อยกลายเป็นหมาขี้เฮื่อน หนี้ให้ไกลเจ้าไล่ มันสิเปื่อน ซ่างบ่คึดเห็นแน่แต่กี้ บักหมาน้อย มันเบิดความหมายแล้วตี๋ ยังแน่บ้อความดี จักนาที คิดฮอดมันแหน่ จักนาที หลูโตนอ้ายแน่