เจ็บบ่พอตาย

เบนซ์ เมืองเลย, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เจ็บบ่พอตาย เบนซ์ เมืองเลย

หากว่าเหงาจังได่สิอดเอาให้เหล้าขาวมันล้างดอกหัวใจคันเจ้าสิไป.. ดึงเอาไว้จั่งไดกะบ่อยู่

C | Em |F | G |

น้องอย่าฝืCนหัวใจ ปล่อยมันไEmปตามต้องการให้คิดว่Fาความฮักเอานั้Emนมันบ่สำDmคัญ   G

บ่ต้องเสีFยเวลาเเสดGบ่ต้องเเกล้Emงทำเป็นว่าฮักAmกันให้คิดว่าFสวรรค์เพิ่นให้อยู่นำกันGน้อสำนี้

กะสิพDmยายมทำใจให้ลืมคEmนดีคึดเสียว่าFชาตินี้เฮาสองบ่เคยฮักGกัน.. G

สิเอาคุCมาโตงดอกน้ำตาบ่เเม่นว่Amาฮ้องไห้เเต่มันไหลบ่เจ็Dmบปานได่..  Gหากว่าเหงCาจังได่สิอดเอาให้เหล้าขาAmวมันล้างดอกหัวใจคันเจ้าสิDm | Gไป..ดึงเอาไว้จั่งไดกะบ่Cอยู่

G |

บ่มีหยัCงเสียไป ร่างกายอ้าEmยยังครบทุกอย่างขาดเเต่เจ้Fากะบ่เป็นหยัง..ดอกเด้G

บ่ได้เพ้Fอ บ่ได้งมGงายมันบ่ตาEmยดอกเเค่ขาดเธAmประสบการFณ์ที่อ้ายได้เจGอ มันหลายCกว่านี้

C | Am |Dm | G |
C | Am |Dm | G | G |

* | ** |

คันเจ้าสิDm | Gไป..ดึงเอาไว้จั่งไดกะบ่Cอยู่