ชอบแบบนี้

หนามเตย ชอบแบบนี้, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ชอบแบบนี้ - หนามเตย สะแบงบิน

C# Fm | A#m |F# | G# |
C# Fm | A#m |F# | G# | G# |

เวลC#าที่เธอยิ้ม มันช่างสดใสF#โลG#กทั้งใบกลายเป็นสีชมC#พูเพียF#ง..แค่เธอG#ยิ้มมา ใจFmมันสั่นยังไA#mงไม่รู้ทุกอย่าF#งกลายเป็นสีชมพูG#..ทันC#ใด..

เธC#อ โอ้เธอ เธอรู้ไหF#มใจฉันไหวหวั่นเวลG#าที่ได้ใกล้กัน หัวใจฉันก็แทบC#จะวายตอF#น..ที่เธอG#สบตา ฉัFmนก็แทบจะA#mบ้าตายรู้ไหF#มว่าฉันจะละลาย..แล้G#ว...

ชอบแบบนี้C# ก็ชอบที่เป็นแบบนี้Fmชอบแววตาแบบนี้A#m ชอบรอยยิ้มแบบนี้G#ก็ชอบคนนี้F#.. โฮ้ว.G#..จะเอาแบบนี้C# จะเอาที่เป็นแบบนี้Fmจะเอาแววตาแบบนี้A#m จะเอารอยยิ้มแบบนี้G#จะเอาคนนี้F#.. ฮู้วเบG#บี้...(ก็ชอบที่เป็นแบบเธC#อ..)

F# G# | A#m G# |
F# | G# |C# Fm | A#m G# |
F# | G# |

 C# ก็เพราะว่าเธอนั้นสดใสFm  ไม่เหมือนใครที่ผ่านมA#m  จะกี่สิบล้านคน  G#ก็ไม่มีใครเคยเข้าตา F# แค่อยากจะบอก..กับเธFmอให้รู้ไว้  ว่าเธอมีควาD#mมพิเศษ..ที่อยู่บนควาG#มธรรมดา  ไม่ว่าจะเป็นC#แววตา รอยยิ้Fmมหรือเสียงหัวเราะ  เพราะเธอไม่เคA#mยเหมือนใคร  เป็นแบบของเธอG#โดยเฉพาะ  คนอื่นF#จะเป็นยังไง ฉันเอFmงก็ไม่รู้  แต่ที่รู้D#mคือฉันรักเธG#อ..เพรG#าะ..

** |

ชอบแบบนี้C# ก็ชอบที่เป็นแบบนี้Fmชอบแววตาแบบนี้A#m ชอบรอยยิ้มแบบนี้G#ก็ชอบคนนี้F#.. โฮ้ว.G#..จะเอาแบบนี้C# จะเอาที่เป็นแบบนี้Fmจะเอาแววตาแบบนี้A#m จะเอารอยยิ้มแบบนี้G#จะเอาคนนี้F#.. ฮู้ว..G#.ก็รักที่เป็นแบบเF# | G# | C#ธอ..............