ชอบแบบนี้

 หนามเตย  ลูกทุ่ง  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ชอบแบบนี้ หนามเตย ชอบแบบนี้
เนื้อร้อง/ทำนอง: หนามเตยเรียบเรียง: เปรม สะแบงบินสังกัดค่าย: สะแบงบิน สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0821084538

C# Fm | A#m |F# | G# |
C# Fm | A#m |F# | G# | G# |

เวลC#าที่เธอยิ้ม มันช่างสดใสF#โลG#กทั้งใบกลายเป็นสีชมC#พูเพียF#ง..แค่เธอG#ยิ้มมา ใจFmมันสั่นยังไA#mงไม่รู้ทุกอย่าF#งกลายเป็นสีชมพูG#..ทันC#ใด..

เธC#อ โอ้เธอ เธอรู้ไหF#มใจฉันไหวหวั่นเวลG#าที่ได้ใกล้กัน หัวใจฉันก็แทบC#จะวายตอF#น..ที่เธอG#สบตา ฉัFmนก็แทบจะA#mบ้าตายรู้ไหF#มว่าฉันจะละลาย..แล้G#ว...

ชอบแบบนี้C# ก็ชอบที่เป็นแบบนี้Fmชอบแววตาแบบนี้A#m ชอบรอยยิ้มแบบนี้G#ก็ชอบคนนี้F#.. โฮ้ว.G#..จะเอาแบบนี้C# จะเอาที่เป็นแบบนี้Fmจะเอาแววตาแบบนี้A#m จะเอารอยยิ้มแบบนี้G#จะเอาคนนี้F#.. ฮู้วเบG#บี้...(ก็ชอบที่เป็นแบบเธC#อ..)

F# G# | A#m G# |
F# | G# |C# Fm | A#m G# |
F# | G# |

 C# ก็เพราะว่าเธอนั้นสดใสFm  ไม่เหมือนใครที่ผ่านมA#m  จะกี่สิบล้านคน  G#ก็ไม่มีใครเคยเข้าตา F# แค่อยากจะบอก..กับเธFmอให้รู้ไว้  ว่าเธอมีควาD#mมพิเศษ..ที่อยู่บนควาG#มธรรมดา  ไม่ว่าจะเป็นC#แววตา รอยยิ้Fmมหรือเสียงหัวเราะ  เพราะเธอไม่เคA#mยเหมือนใคร  เป็นแบบของเธอG#โดยเฉพาะ  คนอื่นF#จะเป็นยังไง ฉันเอFmงก็ไม่รู้  แต่ที่รู้D#mคือฉันรักเธG#อ..เพรG#าะ..

** |

ชอบแบบนี้C# ก็ชอบที่เป็นแบบนี้Fmชอบแววตาแบบนี้A#m ชอบรอยยิ้มแบบนี้G#ก็ชอบคนนี้F#.. โฮ้ว.G#..จะเอาแบบนี้C# จะเอาที่เป็นแบบนี้Fmจะเอาแววตาแบบนี้A#m จะเอารอยยิ้มแบบนี้G#จะเอาคนนี้F#.. ฮู้ว..G#.ก็รักที่เป็นแบบเF# | G# | C#ธอ..............คอร์ดเพลง ชอบแบบนี้ หนามเตยชอบแบบนี้

เนื้อเพลง ชอบแบบนี้ หนามเตย ชอบแบบนี้เวลาที่เธอยิ้ม มันช่างสดใส โลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพู เพียงแค่เธอยิ้มมา ใจมันสั่นยังไงไม่รู้ ทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูทันใด เธอ โอ้เธอ เธอรู้ไหมใจฉันไหวหวั่น เวลาที่ได้ใกล้กัน หัวใจฉันก็แทบจะวาย ตอนที่เธอสบตา ฉันก็แทบจะบ้าตาย รู้ไหมว่าฉันจะละลายแล้ว ชอบแบบนี้ ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ ชอบแววตาแบบนี้ ชอบรอยยิ้มแบบนี้ ก็ชอบคนนี้ โฮ้ว จะเอาแบบนี้ จะเอาที่เป็นแบบนี้ จะเอาแววตาแบบนี้ จะเอารอยยิ้มแบบนี้ จะเอาคนนี้ ฮู้วเบบี้ (ก็ชอบที่เป็นแบบเธอ) ก็เพราะว่าเธอนั้นสดใส ไม่เหมือนใครที่ผ่านมา จะกี่สิบล้านคน ก็ไม่มีใครเคยเข้าตา แค่อยากจะบอกกับเธอให้รู้ไว้ ว่าเธอมีความพิเศษที่อยู่บนความธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นแววตา รอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะ เพราะเธอไม่เคยเหมือนใคร เป็นแบบของเธอโดยเฉพาะ คนอื่นจะเป็นยังไง ฉันเองก็ไม่รู้ แต่ที่รู้คือฉันรักเธอเพราะ ชอบแบบนี้ ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ ชอบแววตาแบบนี้ ชอบรอยยิ้มแบบนี้ ก็ชอบคนนี้ โฮ้ว จะเอาแบบนี้ จะเอาที่เป็นแบบนี้ จะเอาแววตาแบบนี้ จะเอารอยยิ้มแบบนี้ จะเอาคนนี้ ฮู้ว ก็รักที่เป็นแบบเธอ