ช่อมาลี

พยัต ภูวิชัย, มาลีฮวนน่า, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ช่อมาลี อ.ไข่ มาลีฮวนน่า feat อ.พยัต ภูวิชัย

G | Am7 |G | Am7 |

ช่อGมาลีช่อนี้ผลิงามด้วยBmรักเนิ่นEmนานนักที่รักเป็นแรงผลักDดันเป็นCแรงบันดาลใจ.. ให้ผลิGดอกใบความฝันชีAmวิตจึงยังบรรเลงเพลงDดอกไม้

จาGกวันนั้นความฝันยังคง..งดBmงามท่าEmมกลางความเปลี่ยนแปลงไม่แปรเปลี่ยDนไปเป็นCแรงใจให้เธอ  ผู้เป็นGแรงใจให้ดอกไม้ใจAmจึงยังบรรเลDงเพลงเพื่อชีGวิต

คืนหนาวดาวCสวย เรามDาร้องเพลงด้วยGกันก่อกองไฟฝัCน จุดแสงจันทDร์ในคืนมืดGมิดสว่างด้วยเสีCยงดนตรีD.. บGทเพลงเพื่BmอชีวิEmจะบรรเลAmงจนกว่าจะถึDง..โน๊ตตัวสุดท้า(G)

G | Am7 |G | Am7 |

จาGกคืนนี้ชีวิตส่วนที่ขาดBmหายจะEmก้าวไปสู่วันที่ฝันเติมDเต็มทีCละเล็กละน้อย เหงื่องานGรสชีวิตเค็มจะAmกลายเป็นน้ำตาDลหวานช่อGมาลี

** |

ดอกไม้กระดาA#ษ..ย่อมขาดในโลกมCmายาแต่บุปผD#าดนตรียังคงงดDงาม

คืนหนาวดาวCสวย เรามDาร้องเพลงด้วยGกันก่อกองไฟฝัCน จุดแสงจันทDร์ในคืนมืดGมิดสว่างด้วยเสีCยงดนตรีD.. บGทเพลงเพื่BmอชีวิEmจะบรรเลAmงเพลงช่อมาลีD

** |

จะบรรเลAmงจนกว่าจะถึDง..

G | C | ( x2 ) | G |