ช่อมาลี

  พยัต ภูวิชัย   มาลีฮวนน่า   เพื่อชีวิต   หนาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ช่อมาลี อ.ไข่ มาลีฮวนน่า feat อ.พยัต ภูวิชัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: พยัต ภูวิชัยสังกัดค่าย: ศิลป์-สร้างสุข

G | Am7 |G | Am7 |

ช่อGมาลีช่อนี้ผลิงามด้วยBmรักเนิ่นEmนานนักที่รักเป็นแรงผลักDดันเป็นCแรงบันดาลใจ.. ให้ผลิGดอกใบความฝันชีAmวิตจึงยังบรรเลงเพลงDดอกไม้

จาGกวันนั้นความฝันยังคง..งดBmงามท่าEmมกลางความเปลี่ยนแปลงไม่แปรเปลี่ยDนไปเป็นCแรงใจให้เธอ  ผู้เป็นGแรงใจให้ดอกไม้ใจAmจึงยังบรรเลDงเพลงเพื่อชีGวิต

คืนหนาวดาวCสวย เรามDาร้องเพลงด้วยGกันก่อกองไฟฝัCน จุดแสงจันทDร์ในคืนมืดGมิดสว่างด้วยเสีCยงดนตรีD.. บGทเพลงเพื่BmอชีวิEmจะบรรเลAmงจนกว่าจะถึDง..โน๊ตตัวสุดท้า(G)

G | Am7 |G | Am7 |

จาGกคืนนี้ชีวิตส่วนที่ขาดBmหายจะEmก้าวไปสู่วันที่ฝันเติมDเต็มทีCละเล็กละน้อย เหงื่องานGรสชีวิตเค็มจะAmกลายเป็นน้ำตาDลหวานช่อGมาลี

** |

ดอกไม้กระดาA#ษ..ย่อมขาดในโลกมCmายาแต่บุปผD#าดนตรียังคงงดDงาม

คืนหนาวดาวCสวย เรามDาร้องเพลงด้วยGกันก่อกองไฟฝัCน จุดแสงจันทDร์ในคืนมืดGมิดสว่างด้วยเสีCยงดนตรีD.. บGทเพลงเพื่BmอชีวิEmจะบรรเลAmงเพลงช่อมาลีD

** |

จะบรรเลAmงจนกว่าจะถึDง..

G | C | ( x2 ) | G |คอร์ดเพลง ช่อมาลี อ.ไข่ มาลีฮวนน่า มาลีฮวนนา มาลีฮอนน่า มาลีฮอนนา feat พยัต ภูวิชัย

เนื้อเพลง ช่อมาลี อ.ไข่ มาลีฮวนน่า feat อ.พยัต ภูวิชัยช่อมาลีช่อนี้ผลิงามด้วยรัก เนิ่นนานนักที่รักเป็นแรงผลักดัน เป็นแรงบันดาลใจ ให้ผลิดอกใบความฝัน ชีวิตจึงยังบรรเลงเพลงดอกไม้ จากวันนั้นความฝันยังคงงดงาม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงไม่แปรเปลี่ยนไป เป็นแรงใจให้เธอ ผู้เป็นแรงใจให้ดอกไม้ ใจจึงยังบรรเลงเพลงเพื่อชีวิต คืนหนาวดาวสวย เรามาร้องเพลงด้วยกัน ก่อกองไฟฝัน จุดแสงจันทร์ในคืนมืดมิด สว่างด้วยเสียงดนตรี บทเพลงเพื่อชีวิต จะบรรเลงจนกว่าจะถึงโน๊ตตัวสุดท้าย จากคืนนี้ชีวิตส่วนที่ขาดหาย จะก้าวไปสู่วันที่ฝันเติมเต็ม ทีละเล็กละน้อย เหงื่องานรสชีวิตเค็ม จะกลายเป็นน้ำตาลหวานช่อมาลี ดอกไม้กระดาษย่อมขาดในโลกมายา แต่บุปผาดนตรียังคงงดงาม คืนหนาวดาวสวย เรามาร้องเพลงด้วยกัน ก่อกองไฟฝัน จุดแสงจันทร์ในคืนมืดมิด สว่างด้วยเสียงดนตรี บทเพลงเพื่อชีวิต จะบรรเลงเพลงช่อมาลี จะบรรเลงจนกว่าจะถึง