ชั่วคราวข้ามคืน

 ชั่วคราวข้ามคืน  วงZoom  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ชั่วคราวข้ามคืน วงZoom
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิ๊ก ขจรจารุกุลเรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทติดต่องานแสดง: 0808893081

F | F |A# | A# |

 F  ในค่ำคืนที่เหงา.. เธอรู้สึกอ้างว้าA#ง..   ต้องการใครสักคA#น.. ที่เข้าใจ.. F  พื้นที่ตรงนั้น.. ทีเธอจะไม่เหงA#า..   ได้เจอใครสักคA#น.. ที่เข้าใจF..

ถ้อยคำว่ารัA#กที่เธอได้ยินAmนั้นเพียงเวลาสั้น Gmๆ .. มันจะจริงFแค่ไหน A# อ้อมกอดของเขาที่แนบอิงซบAmกาย  จะเชื่อได้Gmหรือเปล่า ฉันว่าเธอก็คงรู้ดีC..

มันเป็นความรักแค่ชั่วFคราว เพียงข้ามAmคืนไม่ยั่งยืDmน..หรอกเธCอ..เมื่อเขาได้A#..ใจของAmเทอ แล้วเขGmาก็เดินจากไปCเพียงชั่วFคราว คลายเหงาAmใจ ไม่ตั้งใDmจ..จะรัCแค่ได้สิ่A#ง..ที่ต้องAmการเมื่อเธอGmลืมตา ความรักCของเขาก็หมดลง

A# | Am |Gm | F |
A# | Am |Gm | C | C |

* | ** |

A# Am |

เมื่อเธGmอตื่นมาความรักCของเขา...ก็หายไป

C# D# | F |คอร์ดเพลง ชั่วคราวข้ามคืน วงZoom

เนื้อเพลง ชั่วคราวข้ามคืน วงZoomในค่ำคืนที่เหงา เธอรู้สึกอ้างว้าง ต้องการใครสักคน ที่เข้าใจ พื้นที่ตรงนั้น ทีเธอจะไม่เหงา ได้เจอใครสักคน ที่เข้าใจ ถ้อยคำว่ารักที่เธอได้ยินนั้น เพียงเวลาสั้นๆมันจะจริงแค่ไหน อ้อมกอดของเขาที่แนบอิงซบกาย จะเชื่อได้หรือเปล่า ฉันว่าเธอก็คงรู้ดี มันเป็นความรักแค่ชั่วคราว เพียงข้ามคืน ไม่ยั่งยืนหรอกเธอ เมื่อเขาได้ใจของเทอ แล้วเขาก็เดินจากไป เพียงชั่วคราว คลายเหงาใจ ไม่ตั้งใจจะรัก แค่ได้สิ่งที่ต้องการ เมื่อเธอลืมตา ความรักของเขาก็หมดลง เมื่อเธอตื่นมาความรักของเขาก็หายไป