ฉันกลัว

โซดา, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ฉันกลัว โซดา

G | C |Em | C |

ดึกแล้Gว ทำไมเธอยังไม่นอนCอีกเธอทำอะไEmร  หรือว่าเธอคุยกับใคCรอยู่คนอยู่ทางนี้G..ก็ทำได้เพียงเฝ้ามอCงดูเพราะเราห่างAmกัน  เพราะเราห่างDไกล

วันนี้G..เธอบอกรักฉันหรือCยังก่อนนอนทุกครั้Emง..เธอจะพูดคำDนั้นแต่วันนี้G..เธอไม่คอลหากัCเธอทำอย่างนั้Amน.. ฉันDใจคอไม่ดีเGลย...  D

ทั้งรักทั้งห่วGง ฉันหวD/F#งเธอมากรู้ไหEmเวลาที่เราห่างไกCล  ฉันกลัวใจเธอGจะเปลี่ยนกลัวเธอไม่รัGก  กลัวเธD/F#อจะมีคนอื่Emแค่เพียงข้ามCคืน ก็ไม่อยากจากเธอไปไหAm (D)(ฉันกลัDวจะเสียเธGอไป)

G D/F# Em |C | G |
G D/F# Em |C | Am D | |

ดึกแล้Gว ทำไมเธอยังไม่นอCนอีกเธอรู้บ้างไหEmม.. ว่ามีใครเค้าเป็นCห่วงแค่อยากให้รู้G ที่ฉันห่วงเธอ ก็เพรCาะว่ารักฉันกลัAmว.. กลัDวจะเสียเธอGไป..  D

** | ** |

แค่เพียงข้าCมคืน ก็ไม่อยากจากเธอไปไAm Dหน..ฉันกลัG | C | Em | C D | G