ฉันกลัว

 ฉันกลัว  โซดา  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฉันกลัว โซดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์สังกัดค่าย: KPS RECORDติดต่องานแสดง: 0973321989

G | C |Em | C |

ดึกแล้Gว ทำไมเธอยังไม่นอนCอีกเธอทำอะไEmร  หรือว่าเธอคุยกับใคCรอยู่คนอยู่ทางนี้G..ก็ทำได้เพียงเฝ้ามอCงดูเพราะเราห่างAmกัน  เพราะเราห่างDไกล

วันนี้G..เธอบอกรักฉันหรือCยังก่อนนอนทุกครั้Emง..เธอจะพูดคำDนั้นแต่วันนี้G..เธอไม่คอลหากัCเธอทำอย่างนั้Amน.. ฉันDใจคอไม่ดีเGลย...  D

ทั้งรักทั้งห่วGง ฉันหวD/F#งเธอมากรู้ไหEmเวลาที่เราห่างไกCล  ฉันกลัวใจเธอGจะเปลี่ยนกลัวเธอไม่รัGก  กลัวเธD/F#อจะมีคนอื่Emแค่เพียงข้ามCคืน ก็ไม่อยากจากเธอไปไหAm (D)(ฉันกลัDวจะเสียเธGอไป)

G D/F# Em |C | G |
G D/F# Em |C | Am D | |

ดึกแล้Gว ทำไมเธอยังไม่นอCนอีกเธอรู้บ้างไหEmม.. ว่ามีใครเค้าเป็นCห่วงแค่อยากให้รู้G ที่ฉันห่วงเธอ ก็เพรCาะว่ารักฉันกลัAmว.. กลัDวจะเสียเธอGไป..  D

** | ** |

แค่เพียงข้าCมคืน ก็ไม่อยากจากเธอไปไAm Dหน..ฉันกลัG | C | Em | C D | Gคอร์ดเพลง ฉันกลัว โซดา

เนื้อเพลง ฉันกลัว โซดาดึกแล้ว ทำไมเธอยังไม่นอนอีก เธอทำอะไร หรือว่าเธอคุยกับใครอยู่ คนอยู่ทางนี้ก็ทำได้เพียงเฝ้ามองดู เพราะเราห่างกัน เพราะเราห่างไกล วันนี้เธอบอกรักฉันหรือยัง ก่อนนอนทุกครั้งเธอจะพูดคำนั้น แต่วันนี้เธอไม่คอลหากัน เธอทำอย่างนั้น ฉันใจคอไม่ดีเลย ทั้งรักทั้งห่วง ฉันหวงเธอมากรู้ไหม เวลาที่เราห่างไกล ฉันกลัวใจเธอจะเปลี่ยน กลัวเธอไม่รัก กลัวเธอจะมีคนอื่น แค่เพียงข้ามคืน ก็ไม่อยากจากเธอไปไหน ฉันกลัวจะเสียเธอไป ดึกแล้ว ทำไมเธอยังไม่นอนอีก เธอรู้บ้างไหม ว่ามีใครเค้าเป็นห่วง แค่อยากให้รู้ ที่ฉันห่วงเธอ ก็เพราะว่ารัก ฉันกลัว กลัวจะเสียเธอไป แค่เพียงข้ามคืน ก็ไม่อยากจากเธอไปไหน ฉันกลัว