เค้าเด้าเค้าท์ดาวน์

กระต่าย พรรณณิภา, เบนซ์ เมืองเลย, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

เค้าเด้าเค้าท์ดาวน์ - เบนซ์ เมืองเลย Feat.กระต่าย พรรณณิภา

น้องอยากสิไปF#เคาท์ดาวน์ อ้ายอยากสิไD#mปเค้าเด้ามื้อนี่Bสิเอาให้ได้เลยติC#น้องสิพาไปF#เคาท์ดาวน์ อ้ายสิพาไD#mปเค้าเด้าเค้าเด้Bาแล้วจักเคาท์ดาวน์บ่ได้C# | C#ตี้..

F# | D#m |B | C# |
F# | D#m |B | C# |

อีหล่F#าคำแพง..แก้มแดD#mงอ่องต่องอ้ายอยากสิมองBตาเธอข้ามปีC#ปีกาF#ยกะฮัก ปีหน้ากะฮัD#mกจังซี่อ้ายฮู้สึกดีBทุกปีที่มีเธC# | C#อ..

บ่อยากให้เว่D#mาไปหลายหยายห่A#mางทุกปีก็สัญBญากันไว้อย่างดีF#ว่าอ้าBยจะมาเคาท์ดาวน์บ้านน้อA#mงทุกปี..  D#mแต่อ้ายก็มG#mาบ่ทันเวลาจักเทืC#

น้องอยากสิไปF#เคาท์ดาวน์อ้ายอยากสิไปD#mเค้าเด้ามื้อนี่Bสิเอาให้ได้เลยติC#น้องสิพาไปF#เคาท์ดาวน์ อ้ายสิพาไปD#mเค้าเด้าจังได๋Bเจ้าก็บ่ม้มคืนนี้C#น้องอยากเคาท์ดาวF#น์ด๊าวดาวอ้ายอยากเค้าเด้D#mาเด๊าเด้าเคาท์ดาBวน์แล้วจังเค้าเด้าบ่ได้ติC#ซั่นเอาจังซี่กะได้F#

D#m | D#m |Fm | Fm |
F# | F# |C# |

F# | D#m |B | C# |
F# | D#m |B | C# |

* | ** | *** | *** |

D#m | D#m |Fm | Fm |
F# | F# |C# |

F# | D#m |B | C# | ( x2 ) | F# |