เค้าเด้าเค้าท์ดาวน์

 กระต่าย พรรณนิภา  เบนซ์ เมืองเลย  ลูกทุ่ง  อีสาน  ปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เค้าเด้าเค้าท์ดาวน์ เบนซ์ เมืองเลย Feat.กระต่าย พรรณนิภา
เรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: ภูไทเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0878131877

น้องอยากสิไปF#เคาท์ดาวน์ อ้ายอยากสิไD#mปเค้าเด้ามื้อนี่Bสิเอาให้ได้เลยติC#น้องสิพาไปF#เคาท์ดาวน์ อ้ายสิพาไD#mปเค้าเด้าเค้าเด้Bาแล้วจักเคาท์ดาวน์บ่ได้C# | C#ตี้..

F# | D#m |B | C# |
F# | D#m |B | C# |

อีหล่F#าคำแพง..แก้มแดD#mงอ่องต่องอ้ายอยากสิมองBตาเธอข้ามปีC#ปีกาF#ยกะฮัก ปีหน้ากะฮัD#mกจังซี่อ้ายฮู้สึกดีBทุกปีที่มีเธC# | C#อ..

บ่อยากให้เว่D#mาไปหลายหยายห่A#mางทุกปีก็สัญBญากันไว้อย่างดีF#ว่าอ้าBยจะมาเคาท์ดาวน์บ้านน้อA#mงทุกปี..  D#mแต่อ้ายก็มG#mาบ่ทันเวลาจักเทืC#

น้องอยากสิไปF#เคาท์ดาวน์อ้ายอยากสิไปD#mเค้าเด้ามื้อนี่Bสิเอาให้ได้เลยติC#น้องสิพาไปF#เคาท์ดาวน์ อ้ายสิพาไปD#mเค้าเด้าจังได๋Bเจ้าก็บ่ม้มคืนนี้C#น้องอยากเคาท์ดาวF#น์ด๊าวดาวอ้ายอยากเค้าเด้D#mาเด๊าเด้าเคาท์ดาBวน์แล้วจังเค้าเด้าบ่ได้ติC#ซั่นเอาจังซี่กะได้F#

D#m | D#m |Fm | Fm |
F# | F# |C# |

F# | D#m |B | C# |
F# | D#m |B | C# |

* | ** | *** | *** |

D#m | D#m |Fm | Fm |
F# | F# |C# |

F# | D#m |B | C# | ( x2 ) | F# |คอร์ดเพลง เค้าเด้าเค้าท์ดาวน์ เบนซ์ เมืองเลย Feat.กระต่าย พรรณนิภา

เนื้อเพลง เค้าเด้าเค้าท์ดาวน์ เบนซ์ เมืองเลย Feat.กระต่าย พรรณนิภาน้องอยากสิไปเคาท์ดาวน์ อ้ายอยากสิไปเค้าเด้า มื้อนี่สิเอาให้ได้เลยติ น้องสิพาไปเคาท์ดาวน์ อ้ายสิพาไปเค้าเด้า เค้าเด้าแล้วจักเคาท์ดาวน์บ่ได้ตี้ อีหล่าคำแพงแก้มแดงอ่องต่อง อ้ายอยากสิมองตาเธอข้ามปี ปีกายกะฮัก ปีหน้ากะฮักจังซี่ อ้ายฮู้สึกดีทุกปีที่มีเธอ บ่อยากให้เว่าไปหลายหยายห่าง ทุกปีก็สัญญากันไว้อย่างดี ว่าอ้ายจะมาเคาท์ดาวน์บ้านน้องทุกปี แต่อ้ายก็มาบ่ทันเวลาจักเทือ น้องอยากสิไปเคาท์ดาวน์ อ้ายอยากสิไปเค้าเด้า มื้อนี่สิเอาให้ได้เลยติ น้องสิพาไปเคาท์ดาวน์ อ้ายสิพาไปเค้าเด้า จังได๋เจ้าก็บ่ม้มคืนนี้ น้องอยากเคาท์ดาวน์ด๊าวดาว อ้ายอยากเค้าเด้าเด๊าเด้า เคาท์ดาวน์แล้วจังเค้าเด้าบ่ได้ติ ซั่นเอาจังซี่กะได้