ได้อะไร

  ป๊อบ ปองกูล   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ได้อะไร ป๊อบ ปองกูล
เนื้อร้อง: PanithiLert-udomthanaทำนอง/โปรดิวเซอร์: PitruPolchanaเรียบเรียง/ดนตรี: Soul Smithสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Dmaj7 | Bm7 |F#m7 | Gmaj7 |
Dmaj7 | Bm7 |F#m7 | Gmaj7 A |

 Dmaj7   แค่เห็นเขานั้นมีรอยBm7ยิ้ม เธอก็สุขF#m7หัวใจ    โดยที่เขGmaj7าไม่ทันจะยิ้มAให้เธอเลย Dmaj7   ฝันหวานถึงเขามากี่คBm7รั้ง    โดยไม่รู้เF#m7ค้าฝันถึงใคร  แต่คGmaj7งไม่ใช่Aเธอ

 Dmaj7   จะรักข้างเดียวอีกนานBm7ไหม    ไม่รีบบอกF#m7เค้าไป    กลัวอะไGmaj7รถ้าเขาไม่รัAกก็แค่จบ Dmaj7   มันยิ่งเสียเวลาตัวเองBm7ไหม    ที่จะยังF#m7รักเขาเรื่อยไป    โดยที่เขGmaj7าไม่เคยรักAเธอเลย

 Bm   ความสุขที่รักA/C#โดยไม่จำเป็นต้องครอบครDอง    ฉันเคยได้ยินแค่Dเพียงในนิยาย Bm   ไม่ควรจะยอมแE/G#พ้โดยที่เธอยังไม่ได้ลGอง    ถ้าไม่อยากจะเสียAใจเพียงฝ่ายเดีAยว..

ความสุขที่ได้แต่มอDmaj7ง แค่แอบมองเขาไม่เคยBm7รู้ซักทีสุขแบบนี้F#m7 ทำไปมันได้อะไรGmaj7ถ้าหากมัวเอาแต่มอDmaj7จนได้เห็นวันที่เขาBm7นั้นมีใครสุขทั้งน้ำF#m7ตาเลยไงรีบบอGmaj7กให้เขาได้รู้Aไปดีกว่า

Dmaj7 | Bm7 |F#m7 | Gmaj7 A |

 Dmaj7   ถ้าเขานั้นรู้ที่เธอBm7ยิ้ม    นั่นมันเป็นF#m7เพราะใคร    อาจจะทำGmaj7ให้ใจของเค้าAนั้นแปรเปลี่ยน Dmaj7   กล้า ๆ ไม่ต้องไปหวั่นBm7ไหว    บอกความจริF#m7งเค้าไป    ก่อนอะไGmaj7ร ๆ จะสายAเกินเลย

* |

ไม่แน่เค้าอาจกำGmaj7ลังรอคนมาAรักเค้านั้นยังเฝ้ารF#m7อซักคนที่เข้าBm7ใจรักAที่เธอปิดบังEmไว้ตลอดไม่แF#m7น่ถ้าได้บอก อาจจะสมGดั่งใจ ซักทีA..

ความสุขที่ได้แต่มอDmaj7ง แค่แอบมองเขาไม่เคยBm7รู้ซักทีสุขแบบนี้F#m7 ทำไปมันได้อะไรGmaj7ถ้าหากมัวเอาแต่มอDmaj7จนได้เห็นวันที่เขาBm7นั้นมีใครสุขทั้งน้ำF#m7ตาเลยไงรีบบอGmaj7กให้เขาได้รู้A

ไม่ใช่แค่มอDmaj7ง แค่แอบมองเขาไม่เคยBm7รู้ซักทีสุขแบบนี้F#m7 ทำไปมันได้อะไรGmaj7ถ้าหาAกมัวเอาแต่มอDmaj7จนได้เห็นวันที่เขาBm7นั้นมีใครสุขทั้งน้ำF#m7ตาเลยไงรีบบอGmaj7กให้เขาได้รู้Aไปดีกว่า

Dmaj7 | Bm7 |F#m7 | Gmaj7 | ( x2 )คอร์ดเพลง ได้อะไร ป๊อบ ปองกูล

เนื้อเพลง ได้อะไร ป๊อบ ปองกูลแค่เห็นเขานั้นมีรอยยิ้ม เธอก็สุขหัวใจ โดยที่เขาไม่ทันจะยิ้มให้เธอเลย ฝันหวานถึงเขามากี่ครั้ง โดยไม่รู้เค้าฝันถึงใคร แต่คงไม่ใช่เธอ จะรักข้างเดียวอีกนานไหม ไม่รีบบอกเค้าไป กลัวอะไรถ้าเขาไม่รักก็แค่จบ มันยิ่งเสียเวลาตัวเองไหม ที่จะยังรักเขาเรื่อยไป โดยที่เขาไม่เคยรักเธอเลย ความสุขที่รักโดยไม่จำเป็นต้องครอบครอง ฉันเคยได้ยินแค่เพียงในนิยาย ไม่ควรจะยอมแพ้โดยที่เธอยังไม่ได้ลอง ถ้าไม่อยากจะเสียใจเพียงฝ่ายเดียว ความสุขที่ได้แต่มอง แค่แอบมอง เขาไม่เคยรู้ซักที สุขแบบนี้ ทำไปมันได้อะไร ถ้าหากมัวเอาแต่มอง จนได้เห็นวันที่เขานั้นมีใคร สุขทั้งน้ำตาเลยไง รีบบอกให้เขาได้รู้ไปดีกว่า ถ้าเขานั้นรู้ที่เธอยิ้ม นั่นมันเป็นเพราะใคร อาจจะทำให้ใจของเค้านั้นแปรเปลี่ยน กล้าๆไม่ต้องไปหวั่นไหว บอกความจริงเค้าไป ก่อนอะไรๆจะสายเกินเลย ไม่แน่เค้าอาจกำลังรอคนมารัก เค้านั้นยังเฝ้ารอซักคนที่เข้าใจ รักที่เธอปิดบังไว้ตลอด ไม่แน่ถ้าได้บอก อาจจะสมดั่งใจ ซักที ความสุขที่ได้แต่มอง แค่แอบมอง เขาไม่เคยรู้ซักที สุขแบบนี้ ทำไปมันได้อะไร ถ้าหากมัวเอาแต่มอง จนได้เห็นวันที่เขานั้นมีใคร สุขทั้งน้ำตาเลยไง รีบบอกให้เขาได้รู้ ไม่ใช่แค่มอง แค่แอบมอง เขาไม่เคยรู้ซักที สุขแบบนี้ ทำไปมันได้อะไร ถ้าหากมัวเอาแต่มอง จนได้เห็นวันที่เขานั้นมีใคร สุขทั้งน้ำตาเลยไง รีบบอกให้เขาได้รู้ไปดีกว่า