ได้อะไร

ป๊อบ ปองกูล, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ได้อะไร ป๊อบ ปองกูล

Dmaj7 | Bm7 |F#m7 | Gmaj7 |
Dmaj7 | Bm7 |F#m7 | Gmaj7 A |

 Dmaj7   แค่เห็นเขานั้นมีรอยBm7ยิ้ม เธอก็สุขF#m7หัวใจ    โดยที่เขGmaj7าไม่ทันจะยิ้มAให้เธอเลย Dmaj7   ฝันหวานถึงเขามากี่คBm7รั้ง    โดยไม่รู้เF#m7ค้าฝันถึงใคร  แต่คGmaj7งไม่ใช่Aเธอ

 Dmaj7   จะรักข้างเดียวอีกนานBm7ไหม    ไม่รีบบอกF#m7เค้าไป    กลัวอะไGmaj7รถ้าเขาไม่รัAกก็แค่จบ Dmaj7   มันยิ่งเสียเวลาตัวเองBm7ไหม    ที่จะยังF#m7รักเขาเรื่อยไป    โดยที่เขGmaj7าไม่เคยรักAเธอเลย

 Bm   ความสุขที่รักA/C#โดยไม่จำเป็นต้องครอบครDอง    ฉันเคยได้ยินแค่Dเพียงในนิยาย Bm   ไม่ควรจะยอมแE/G#พ้โดยที่เธอยังไม่ได้ลGอง    ถ้าไม่อยากจะเสียAใจเพียงฝ่ายเดีAยว..

ความสุขที่ได้แต่มอDmaj7ง แค่แอบมองเขาไม่เคยBm7รู้ซักทีสุขแบบนี้F#m7 ทำไปมันได้อะไรGmaj7ถ้าหากมัวเอาแต่มอDmaj7จนได้เห็นวันที่เขาBm7นั้นมีใครสุขทั้งน้ำF#m7ตาเลยไงรีบบอGmaj7กให้เขาได้รู้Aไปดีกว่า

Dmaj7 | Bm7 |F#m7 | Gmaj7 A |

 Dmaj7   ถ้าเขานั้นรู้ที่เธอBm7ยิ้ม    นั่นมันเป็นF#m7เพราะใคร    อาจจะทำGmaj7ให้ใจของเค้าAนั้นแปรเปลี่ยน Dmaj7   กล้า ๆ ไม่ต้องไปหวั่นBm7ไหว    บอกความจริF#m7งเค้าไป    ก่อนอะไGmaj7ร ๆ จะสายAเกินเลย

* |

ไม่แน่เค้าอาจกำGmaj7ลังรอคนมาAรักเค้านั้นยังเฝ้ารF#m7อซักคนที่เข้าBm7ใจรักAที่เธอปิดบังEmไว้ตลอดไม่แF#m7น่ถ้าได้บอก อาจจะสมGดั่งใจ ซักทีA..

ความสุขที่ได้แต่มอDmaj7ง แค่แอบมองเขาไม่เคยBm7รู้ซักทีสุขแบบนี้F#m7 ทำไปมันได้อะไรGmaj7ถ้าหากมัวเอาแต่มอDmaj7จนได้เห็นวันที่เขาBm7นั้นมีใครสุขทั้งน้ำF#m7ตาเลยไงรีบบอGmaj7กให้เขาได้รู้A

ไม่ใช่แค่มอDmaj7ง แค่แอบมองเขาไม่เคยBm7รู้ซักทีสุขแบบนี้F#m7 ทำไปมันได้อะไรGmaj7ถ้าหาAกมัวเอาแต่มอDmaj7จนได้เห็นวันที่เขาBm7นั้นมีใครสุขทั้งน้ำF#m7ตาเลยไงรีบบอGmaj7กให้เขาได้รู้Aไปดีกว่า

Dmaj7 | Bm7 |F#m7 | Gmaj7 | ( x2 )