ได้เพให้บายใจ

 ได้เพให้บายใจ  วงพัทลุง  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ได้เพให้บายใจ วงพัทลุง
เนื้อร้อง/ทำนอง: โอ พาราเรียบเรียง: CapRock (พาราฮัท สตูดิโอ)สังกัดค่าย: พาราฮัทติดต่องานแสดง: 0899942583

Bm | Bm |
Bm | Bm |
Bm | Bm |
Bm | Bm |

 Bm  คบฉันไว้แก้เหงGา เพื่อนคุยคนรู้จัA   คนในความลัAบ ฐานะอะไรก็Bm | Bmได้ Bm  เป็นของเล่นหรือของจริG   ของที่เธอกินแล้วทิ้Aง ฐานะนั้นก็ยังBm | Bmได้

 Bm  คนในใจคนรู้ใจG  คนนอกใจคนข้างในA   ฐานะโจรปล้นใจA  ฉันก็เป็นBm | Bmได้ Bm  ฉันมีเธอเธอมีใคGร ฉันคิดถึงเธอ เธอคิดถึงใคA   ฐานะคนห่วงใยA ข้าง ๆ เธอก็Bm | Bmได้

 D ฐานะไม่ชัดเจAน ไม่มีสถานG  ไม่มีสิทธิ์บ้างหรือจ๊Aะ ฐานะอะไรก็Bm | Bmได้ D ไว้คุยยามเหงAา ปลอบใจยามเศร้G  ไออุ่นยามเหน็บหนาAว ฐานะกำลังBm | Bmใจ G ฐานะอะไรก็ได้A ได้เพให้บายBm | Bmใจ G ฐานะอะไรก็ได้A ได้เพให้บายBm | Bmใจ

 G เมื่อใจอยากรัAก จะเป็นทุกข์ทำไม G ไม่ว่าฐานะไอ้ไหAร คบกันแล้วให้บายBm | Bmใจ G ฐานะอะไรก็ได้A ได้เพให้บายBm | Bmใจ G ฐานะอะไรก็ได้A ได้เพให้บายBm | Bmใจ

Bm | Bm |
Bm | Bm |
Bm | Bm |
Bm | Bm |

D | A |G | A |
Bm | Bm |

* | ** | *** | **** |

Bm | Bm | ( x4 ) | Bm |คอร์ดเพลง ได้เพให้บายใจ วงพัทลุง

เนื้อเพลง ได้เพให้บายใจ วงพัทลุงคบฉันไว้แก้เหงา เพื่อนคุยคนรู้จัก คนในความลับ ฐานะอะไรก็ได้ เป็นของเล่นหรือของจริง ของที่เธอกินแล้วทิ้ง ฐานะนั้นก็ยังได้ คนในใจคนรู้ใจ คนนอกใจคนข้างใน ฐานะโจรปล้นใจ ฉันก็เป็นได้ ฉันมีเธอเธอมีใคร ฉันคิดถึงเธอ เธอคิดถึงใคร ฐานะคนห่วงใย ข้างๆเธอก็ได้ ฐานะไม่ชัดเจน ไม่มีสถานะ ไม่มีสิทธิ์บ้างหรือจ๊ะ ฐานะอะไรก็ได้ ไว้คุยยามเหงา ปลอบใจยามเศร้า ไออุ่นยามเหน็บหนาว ฐานะกำลังใจ ฐานะอะไรก็ได้ ได้เพให้บายใจ ฐานะอะไรก็ได้ ได้เพให้บายใจ เมื่อใจอยากรัก จะเป็นทุกข์ทำไม ไม่ว่าฐานะไอ้ไหร คบกันแล้วให้บายใจ ฐานะอะไรก็ได้ ได้เพให้บายใจ ฐานะอะไรก็ได้ ได้เพให้บายใจ