ได้เพให้บายใจ

วงพัทลุงแนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ได้เพให้บายใจ วงพัทลุง

Bm | Bm |
Bm | Bm |
Bm | Bm |
Bm | Bm |

 Bm  คบฉันไว้แก้เหงGา เพื่อนคุยคนรู้จัA   คนในความลัAบ ฐานะอะไรก็Bm | Bmได้ Bm  เป็นของเล่นหรือของจริG   ของที่เธอกินแล้วทิ้Aง ฐานะนั้นก็ยังBm | Bmได้

 Bm  คนในใจคนรู้ใจG  คนนอกใจคนข้างในA   ฐานะโจรปล้นใจA  ฉันก็เป็นBm | Bmได้ Bm  ฉันมีเธอเธอมีใคGร ฉันคิดถึงเธอ เธอคิดถึงใคA   ฐานะคนห่วงใยA ข้าง ๆ เธอก็Bm | Bmได้

 D ฐานะไม่ชัดเจAน ไม่มีสถานG  ไม่มีสิทธิ์บ้างหรือจ๊Aะ ฐานะอะไรก็Bm | Bmได้ D ไว้คุยยามเหงAา ปลอบใจยามเศร้G  ไออุ่นยามเหน็บหนาAว ฐานะกำลังBm | Bmใจ G ฐานะอะไรก็ได้A ได้เพให้บายBm | Bmใจ G ฐานะอะไรก็ได้A ได้เพให้บายBm | Bmใจ

 G เมื่อใจอยากรัAก จะเป็นทุกข์ทำไม G ไม่ว่าฐานะไอ้ไหAร คบกันแล้วให้บายBm | Bmใจ G ฐานะอะไรก็ได้A ได้เพให้บายBm | Bmใจ G ฐานะอะไรก็ได้A ได้เพให้บายBm | Bmใจ

Bm | Bm |
Bm | Bm |
Bm | Bm |
Bm | Bm |

D | A |G | A |
Bm | Bm |

* | ** | *** | **** |

Bm | Bm | ( x4 ) | Bm |