ฉันยังอยู่

 Da Endorphine  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฉันยังอยู่ ดา เอ็นโดรฟิน DA Endorphine
เนื้อร้อง: หมู มูซูทำนอง: ดา เอนโดรฟินสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

B | B |E | E |
B | B |E | E |

ถึงBเธอ.. คนที่เคยผูกพัEน..ฉันBยัง.. คิดถึงเรื่องเราวันนั้Eน..ก็ยังG#mคงเหงาเหมือนเพิ่งจาF#กกันไปเมื่อวาน..

B | B |

ถึงBเธอ.. ตอนนี้เธอเป็นอย่างไEร..เนิ่Bนนาน.. เธอคิดถึงกันบ้างไหEม..ฝาG#mกเพลง ๆ นี้ บอF#กให้เธอรู้..

 B ฉันยังอยู่.. F#  ฉันยังยืนอยู่ตรงนี้G#m คอยดูแลเธอ..  เสมEอ ไม่เคยเปลี่ยนไป B ฉันยังอยู่.. F#  ไม่ว่าวันไหG#mน ไม่ว่าเมื่อไร  ฉันEยังคงส่งใจไปให้เธอ

G#m | F# |

ฝากสาBยลม.. แทนถึงความห่วงใยE..ฝากแสงBดาว.. ส่องนำให้เธอสุขใจE..ฝาG#mกผ่านเพลงนี้ บอกF#ให้เธอรู้..

** |

 C#m  ให้ทุกเรื่องราG#mวที่เคยมีแต่ควาF#   รู้สึกดี ๆ เก็บเอาไว้F# C#m  ภาพยังงดงาG#mม ยังชัดเจน   อยู่F#ในหัวใจ อยู่ข้างในนั้น..

B | F#/A# |G#m | F# |
B | C#/F |E | E |

 B ฉันยังอยู่.. F#  ฉันยังยืนอยู่ตรงนี้G#m คอยดูแลเธอ..เสมEอ..

** |

 B ฉันยังอยู่.. F#  ไม่ว่าวันไหG#mน ไม่ว่าเมื่อไร  ฉันEยังคงส่งใจไปให้เธอคอร์ดเพลง ฉันยังอยู่ ดา เอ็นโดรฟิน DA Endorphine

เนื้อเพลง ฉันยังอยู่ ดา เอ็นโดรฟิน (DA ENDORPHINE)ถึงเธอ คนที่เคยผูกพัน ฉันยัง คิดถึงเรื่องเราวันนั้น ก็ยังคงเหงาเหมือนเพิ่งจากกันไปเมื่อวาน ถึงเธอ ตอนนี้เธอเป็นอย่างไร เนิ่นนาน เธอคิดถึงกันบ้างไหม ฝากเพลงๆนี้ บอกให้เธอรู้ ฉันยังอยู่ ฉันยังยืนอยู่ตรงนี้ คอยดูแลเธอ เสมอ ไม่เคยเปลี่ยนไป ฉันยังอยู่ ไม่ว่าวันไหน ไม่ว่าเมื่อไร ฉันยังคงส่งใจไปให้เธอ ฝากสายลม แทนถึงความห่วงใย ฝากแสงดาว ส่องนำให้เธอสุขใจ ฝากผ่านเพลงนี้ บอกให้เธอรู้ ให้ทุกเรื่องราวที่เคยมีแต่ความ รู้สึกดีๆเก็บเอาไว้ ภาพยังงดงาม ยังชัดเจน อยู่ในหัวใจ อยู่ข้างในนั้น ฉันยังอยู่ ฉันยังยืนอยู่ตรงนี้ คอยดูแลเธอเสมอ ฉันยังอยู่ ไม่ว่าวันไหน ไม่ว่าเมื่อไร ฉันยังคงส่งใจไปให้เธอ