ฉันยังอยู่

ดา เอ็นโดรฟิน, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ฉันยังอยู่ ดา เอ็นโดรฟิน DA Endorphine

B | B |E | E |
B | B |E | E |

ถึงBเธอ.. คนที่เคยผูกพัEน..ฉันBยัง.. คิดถึงเรื่องเราวันนั้Eน..ก็ยังG#mคงเหงาเหมือนเพิ่งจาF#กกันไปเมื่อวาน..

B | B |

ถึงBเธอ.. ตอนนี้เธอเป็นอย่างไEร..เนิ่Bนนาน.. เธอคิดถึงกันบ้างไหEม..ฝาG#mกเพลง ๆ นี้ บอF#กให้เธอรู้..

 B ฉันยังอยู่.. F#  ฉันยังยืนอยู่ตรงนี้G#m คอยดูแลเธอ..  เสมEอ ไม่เคยเปลี่ยนไป B ฉันยังอยู่.. F#  ไม่ว่าวันไหG#mน ไม่ว่าเมื่อไร  ฉันEยังคงส่งใจไปให้เธอ

G#m | F# |

ฝากสาBยลม.. แทนถึงความห่วงใยE..ฝากแสงBดาว.. ส่องนำให้เธอสุขใจE..ฝาG#mกผ่านเพลงนี้ บอกF#ให้เธอรู้..

** |

 C#m  ให้ทุกเรื่องราG#mวที่เคยมีแต่ควาF#   รู้สึกดี ๆ เก็บเอาไว้F# C#m  ภาพยังงดงาG#mม ยังชัดเจน   อยู่F#ในหัวใจ อยู่ข้างในนั้น..

B | F#/A# |G#m | F# |
B | C#/F |E | E |

 B ฉันยังอยู่.. F#  ฉันยังยืนอยู่ตรงนี้G#m คอยดูแลเธอ..เสมEอ..

** |

 B ฉันยังอยู่.. F#  ไม่ว่าวันไหG#mน ไม่ว่าเมื่อไร  ฉันEยังคงส่งใจไปให้เธอ