คนถูกเท (DEJAVU)

 O-Pavee  UrboyTJ  แร็พ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนถูกเท O Pavee Feat.UrboyTJ
เนื้อร้อง: ปวีร์ คชภักดี, PORTRAIT, UrboyTJทำนอง: ปวีร์ คชภักดีเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ประทีป สิริอิสสระนันท์สังกัดค่าย: BOXX MUSICติดต่องานแสดง: 0624949583, 0805624598

C D | G Em |C D | G |

  หรือว่ารักCแท้..ไม่Dมีสำหรับฉัน G เวลาฉันเกิดEmไปรักใคร  จะต้องเสียCใจ ต้องช้ำDใจ..ทุกครั้งGเลย  หรือที่แท้C..ฉันDควรอยู่ลำพัง G ก็ทรมานEmแค่เหงาใจ  แต่ไม่เสียC Dใจ ไม่ช้ำใจ..เหมือนเคG

ทุกครั้Cงที่เริ่มความสัมพันธ์Dหมือนมันจะไปได้ดีสุดท้ายต้องมานั่Gงฟูมฟายร้องไห้แบบเดิEmม ๆ อยู่ทุกทีลอยไปกับท่วCงทำนองและวจีกัDบความซื่อสัตย์และภักดีสุดท้ายก็อีGหรอบเดิม คือโดนเททุกทีอย่างกะเดจาC Dวู.. เดจาเดจาวูเดจาG Emวู..           เดจาวู.... Cฉันโดนคำสาป หDรือนี่คือทางของเรGา..

* |

When I was thinCking about u babyDเหมือนว่ากำลัง go crazyLatGely , นอนไม่หลับ Em, แสงแดด, wake meCมื่อไรความเหงาจะจางDลงไปสักทีตอนที่ไปรักGกับเขา สุดท้ายก็ต้องมาเศร้าอยู่ดี

คิCดถึงเธออยู่ everynightDอนนี้เธอจะเป็นยังไงฉัGนอยู่ตรงนี้ same old me,HennessyEm got me trippingBut I’m still all right C  KissD me และถอนคำสาปGให้ฉันได้มีใครสักที

* |

มีแฟนถ้าไม่ดีC อยู่คนเดียวดีกว่Gมีแฟนแล้วไม่ดีAm อยู่คนเดียวดีกว่Gถ้ามีแล้วต้องเสียCใจ.. Gอยู่คนเดียวจะดีกว่Amาไหม..(G)

** | * |

C D | G Em |C D | G |

หรือว่าฉันเหมาะ...คอร์ดเพลง คนถูกเท O Pavee Feat.UrboyTJ

เนื้อเพลง คนถูกเท O Pavee Feat.UrboyTJหรือว่ารักแท้ไม่มีสำหรับฉัน เวลาฉันเกิดไปรักใคร จะต้องเสียใจ ต้องช้ำใจทุกครั้งเลย หรือที่แท้ฉันควรอยู่ลำพัง ก็ทรมานแค่เหงาใจ แต่ไม่เสียใจ ไม่ช้ำใจเหมือนเคย ทุกครั้งที่เริ่มความสัมพันธ์ เหมือนมันจะไปได้ดี สุดท้ายต้องมานั่งฟูมฟาย ร้องไห้แบบเดิมๆอยู่ทุกที ลอยไปกับท่วงทำนองและวจี กับความซื่อสัตย์และภักดี สุดท้ายก็อีหรอบเดิม คือโดนเททุกที อย่างกะเดจาวู เดจาเดจาวู เดจาวู เดจาวู ฉันโดนคำสาป หรือนี่คือทางของเรา When I was thinking about u baby เหมือนว่ากำลัง go crazy Lately , นอนไม่หลับ , แสงแดด, wake me เมื่อไรความเหงาจะจางลงไปสักที ตอนที่ไปรักกับเขา สุดท้ายก็ต้องมาเศร้าอยู่ดี คิดถึงเธออยู่ everynight ตอนนี้เธอจะเป็นยังไง ฉันอยู่ตรงนี้ same old me, Hennessy got me tripping But I’m still all right Kiss me และถอนคำสาปให้ฉันได้มีใครสักที มีแฟนถ้าไม่ดี อยู่คนเดียวดีกว่า มีแฟนแล้วไม่ดี อยู่คนเดียวดีกว่า ถ้ามีแล้วต้องเสียใจ อยู่คนเดียวจะดีกว่าไหม หรือว่าฉันเหมาะ