เด๋อเดี่ยงด่าง

 เด๋อเดี่ยงด่าง  ลำไย ไหทองคำ  หมอลำ  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เด๋อเดี่ยงด่าง ลำไย ไหทองคำ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยุ้ย มานะศักดิ์เรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: ไหทองคำติดต่องานแสดง: 0971319075

F#m | F#m |E | E |

F#m | F#m |D | D |A | A |E | E |

F#m | F#m |

 F#m  จำได้บ่ตอนที่เฮาเป็นหมู่กันตอนเด็กน้อD   อ้ายมักชวนน้องไปนั่งม้ากระดกเป็นประจำA   ให้แต่ว่ามีเวลา อ้ายกะชวนน้องไปนำBm   ตั้งแต่เช้าจนว่าค่ำE จนเหงื่อไหลไคF#m | F#mย่อย

 F#m  ไผสิคึดว่ามื้อนี่สิได้มาเป็นแฟนกัD   ว่าไปแล้วกะตั้งโดนกะตั้งนานมาแล้วได๋A   ที่ตะเฮาสองคนนั่นบ่ได้ชวนกันไปBm   ออกไปนั่งม้ากระดEกคือตอนเป็นเด็กF#m | F#mน้อย

น้องสิพDาไปทบทวEนความหลัF#mสิพาไปนั่Dง..

เด๋อเดี่ยงด่F#mางเด๋อเดี่ยงเด๋อ เด๋อเดี่ยงเด๋อเด๋อเดี่ยงเด๋อเดี่ยงเด๋อเดี่ยงด่าDเด๋อเดี่ยงเด๋อ เด๋อเดี่ยงเด๋อเด๋อเดี่ยงเด๋อเดี่ยงเด๋อเดี่ยงด่F#mาง

อ้ายอยู่ทางเทิ่Dงน้องอยู่Eตะล่าAเปลี่ยนกันลุDก เปลี่ยนกันลุEก เปลี่ยนกันนั่Aอ้ายเดี่ยงเด๋Dอ น้องเดี่ยงเด๋Eอ เฮาเดี่ยงด่าAมันกะเสียDวทุกครั้ง ยามลมมันถั่Eง มันถั่งมันถั่ง ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ..(ตอนเฮาเด๋อเดี่ย(F#m | F#m)งด่าง)

 F#m  กะยังม่วนอยู่คือเก่าคือตอนเฮาเป็นเด็กน้อD   ที่ได้กลับมาซ่ำฮอยบรรยากาศของความฮัA   บ่มีแนวสิมาเฮ็ดให้ฮักเฮาเสียหลัBm   คั่นว่าเฮาฮู้จัEกฮักกันคือมื้อF#m | F#mเก่า

* | ** | *** |

F#m | F#m | D | D |
A | A |Bm | E |

F#m | F#m | D | D |
F#m | F#m | F#m | F#m |

* | ** | *** |

** | *** |

F#m | F#m |D | D |
F#m | F#m | F#m |
F#m | F#m |D | D |
F#m | F#m |F#m | F#m |
F#m |คอร์ดเพลง เด๋อเดี่ยงด่าง ลำไย ไหทองคำ

เนื้อเพลง เด๋อเดี่ยงด่าง ลำไย ไหทองคำจำได้บ่ตอนที่เฮาเป็นหมู่กันตอนเด็กน้อย อ้ายมักชวนน้องไปนั่งม้ากระดกเป็นประจำ ให้แต่ว่ามีเวลา อ้ายกะชวนน้องไปนำ ตั้งแต่เช้าจนว่าค่ำ จนเหงื่อไหลไคย่อย ไผสิคึดว่ามื้อนี่สิได้มาเป็นแฟนกัน ว่าไปแล้วกะตั้งโดนกะตั้งนานมาแล้วได๋ ที่ตะเฮาสองคนนั่นบ่ได้ชวนกันไป ออกไปนั่งม้ากระดกคือตอนเป็นเด็กน้อย น้องสิพาไปทบทวนความหลัง สิพาไปนั่ง เด๋อเดี่ยงด่าง เด๋อเดี่ยงเด๋อ เด๋อเดี่ยงเด๋อ เด๋อเดี่ยงเด๋อเดี่ยงเด๋อเดี่ยงด่าง เด๋อเดี่ยงเด๋อ เด๋อเดี่ยงเด๋อ เด๋อเดี่ยงเด๋อเดี่ยงเด๋อเดี่ยงด่าง อ้ายอยู่ทางเทิ่งน้องอยู่ตะล่าง เปลี่ยนกันลุก เปลี่ยนกันลุก เปลี่ยนกันนั่ง อ้ายเดี่ยงเด๋อ น้องเดี่ยงเด๋อ เฮาเดี่ยงด่าง มันกะเสียวทุกครั้ง ยามลมมันถั่ง มันถั่ง มันถั่งๆๆๆๆๆๆๆๆตอนเฮาเด๋อเดี่ยงด่าง กะยังม่วนอยู่คือเก่าคือตอนเฮาเป็นเด็กน้อย ที่ได้กลับมาซ่ำฮอยบรรยากาศของความฮัก บ่มีแนวสิมาเฮ็ดให้ฮักเฮาเสียหลัก คั่นว่าเฮาฮู้จักฮักกันคือมื้อเก่า