เด๋อเดี่ยงด่าง

ลำไย ไหทองคำ, แนวเพลง: หมอลำ,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เด๋อเดี่ยงด่าง ลำไย ไหทองคำ

F#m | F#m |E | E |

F#m | F#m |D | D |A | A |E | E |

F#m | F#m |

 F#m  จำได้บ่ตอนที่เฮาเป็นหมู่กันตอนเด็กน้อD   อ้ายมักชวนน้องไปนั่งม้ากระดกเป็นประจำA   ให้แต่ว่ามีเวลา อ้ายกะชวนน้องไปนำBm   ตั้งแต่เช้าจนว่าค่ำE จนเหงื่อไหลไคF#m | F#mย่อย

 F#m  ไผสิคึดว่ามื้อนี่สิได้มาเป็นแฟนกัD   ว่าไปแล้วกะตั้งโดนกะตั้งนานมาแล้วได๋A   ที่ตะเฮาสองคนนั่นบ่ได้ชวนกันไปBm   ออกไปนั่งม้ากระดEกคือตอนเป็นเด็กF#m | F#mน้อย

น้องสิพDาไปทบทวEนความหลัF#mสิพาไปนั่Dง..

เด๋อเดี่ยงด่F#mางเด๋อเดี่ยงเด๋อ เด๋อเดี่ยงเด๋อเด๋อเดี่ยงเด๋อเดี่ยงเด๋อเดี่ยงด่าDเด๋อเดี่ยงเด๋อ เด๋อเดี่ยงเด๋อเด๋อเดี่ยงเด๋อเดี่ยงเด๋อเดี่ยงด่F#mาง

อ้ายอยู่ทางเทิ่Dงน้องอยู่Eตะล่าAเปลี่ยนกันลุDก เปลี่ยนกันลุEก เปลี่ยนกันนั่Aอ้ายเดี่ยงเด๋Dอ น้องเดี่ยงเด๋Eอ เฮาเดี่ยงด่าAมันกะเสียDวทุกครั้ง ยามลมมันถั่Eง มันถั่งมันถั่ง ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ..(ตอนเฮาเด๋อเดี่ย(F#m | F#m)งด่าง)

 F#m  กะยังม่วนอยู่คือเก่าคือตอนเฮาเป็นเด็กน้อD   ที่ได้กลับมาซ่ำฮอยบรรยากาศของความฮัA   บ่มีแนวสิมาเฮ็ดให้ฮักเฮาเสียหลัBm   คั่นว่าเฮาฮู้จัEกฮักกันคือมื้อF#m | F#mเก่า

* | ** | *** |

F#m | F#m | D | D |
A | A |Bm | E |

F#m | F#m | D | D |
F#m | F#m | F#m | F#m |

* | ** | *** |

** | *** |

F#m | F#m |D | D |
F#m | F#m | F#m |
F#m | F#m |D | D |
F#m | F#m |F#m | F#m |
F#m |