เลว

 เลว  ออย แสงศิลป์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เลว ออย แสงศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจซี่ กีตาร์เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: เธค คอนสารสังกัดค่าย: กีต้าร์เร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0986125171, ‭0933299032‬

Fm | C# |G# | D# |
Fm | C# |G# | D# |

Fm | C# |G# | D# |
Fm | C# |G# | D# |

ผ่านมาแล้Fmวตั้งดนเจ็บเพราะคC#นที่บ่เห็นใจเจ็บเพราะเขG#านั้นไปมีใหม่เฮ็ดใจท่อนั้นD#ตั้ว..

แต่ยังงงFmใจเจ้าของเป็นหยังต้อC#งมาจดมาจำฮู้ว่าเขG#ามันใจดำ เฮ็ดกันได้ลงD#คอ

มื้อนี้C#เลยโทรหาหD#มู่อยากสิฮู้Cmสูสิไปนำบ่Fmมันเจ็บ มันเหงC#า มันโศก มันเศร้า มันท้อนี่หละหนD#อ..

ร่างกายมันต้องกาFmรของเหลวดื่มC#ให้คนเลว ๆให้เธG#อทั้งใจทั้งกายจนปวดเอD#ว ยังเลวทำดีFmถวายหัว  แต่เจ้C#ากะคิดชั่ว..G# | D#โอ...

ร่างกายมันต้องกาFmรของเหลวดื่มC#ให้คนเลว ๆให้เธG#อทั้งใจทั้งกายจนปวดเอD#ว ยังเลวทำดีFmถวายหัว  แต่เจ้C#ากะคิดชั่วขอG#เพียว ๆ แบบ รัว ๆD#แล้วลุกขึ้นมาเต้นFmกัน

Fm | C# |G# | D# |
Fm | C# |G# | D# |

* | ** |

Fm | C# |G# | D# |
Fm | C# |G# | D# |Fm |คอร์ดเพลง เลว ออย แสงศิลป์

เนื้อเพลง เลว ออย แสงศิลป์ผ่านมาแล้วตั้งดน เจ็บเพราะคนที่บ่เห็นใจ เจ็บเพราะเขานั้นไปมีใหม่ เฮ็ดใจท่อนั้นตั้ว แต่ยังงงใจเจ้าของ เป็นหยังต้องมาจดมาจำ ฮู้ว่าเขามันใจดำ เฮ็ดกันได้ลงคอ มื้อนี้เลยโทรหาหมู่ อยากสิฮู้สูสิไปนำบ่ มันเจ็บ มันเหงา มันโศก มันเศร้า มันท้อ นี่หละหนอ ร่างกายมันต้องการของเหลว ดื่มให้คนเลวๆให้เธอทั้งใจทั้งกายจนปวดเอว ยังเลว ทำดีถวายหัว แต่เจ้ากะคิดชั่วโอ ร่างกายมันต้องการของเหลว ดื่มให้คนเลวๆให้เธอทั้งใจทั้งกายจนปวดเอว ยังเลว ทำดีถวายหัว แต่เจ้ากะคิดชั่ว ขอเพียวๆแบบ รัวๆแล้วลุกขึ้นมาเต้นกัน