เลว

ออย แสงศิลป์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

เลว - ออย แสงศิลป์

Fm | C# |G# | D# |
Fm | C# |G# | D# |

Fm | C# |G# | D# |
Fm | C# |G# | D# |

ผ่านมาแล้Fmวตั้งดนเจ็บเพราะคC#นที่บ่เห็นใจเจ็บเพราะเขG#านั้นไปมีใหม่เฮ็ดใจท่อนั้นD#ตั้ว..

แต่ยังงงFmใจเจ้าของเป็นหยังต้อC#งมาจดมาจำฮู้ว่าเขG#ามันใจดำ เฮ็ดกันได้ลงD#คอ

มื้อนี้C#เลยโทรหาหD#มู่อยากสิฮู้Cmสูสิไปนำบ่Fmมันเจ็บ มันเหงC#า มันโศก มันเศร้า มันท้อนี่หละหนD#อ..

ร่างกายมันต้องกาFmรของเหลวดื่มC#ให้คนเลว ๆให้เธG#อทั้งใจทั้งกายจนปวดเอD#ว ยังเลวทำดีFmถวายหัว  แต่เจ้C#ากะคิดชั่ว..G# | D#โอ...

ร่างกายมันต้องกาFmรของเหลวดื่มC#ให้คนเลว ๆให้เธG#อทั้งใจทั้งกายจนปวดเอD#ว ยังเลวทำดีFmถวายหัว  แต่เจ้C#ากะคิดชั่วขอG#เพียว ๆ แบบ รัว ๆD#แล้วลุกขึ้นมาเต้นFmกัน

Fm | C# |G# | D# |
Fm | C# |G# | D# |

* | ** |

Fm | C# |G# | D# |
Fm | C# |G# | D# |Fm |