ทุกลมหายใจ (Faded)

ทุกลมหายใจ, Girlfriend For Rentแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ทุกลมหายใจ Girlfriend For Rent

Amaj7 | Amaj7 |Dmaj7 | Dmaj7 |

หลับตาลAmaj7งหลับฝัน.. ภาพเธอกับฉัน...ยังงดDmaj7งาม.. ดั่งฟ้าคราม..แต่เวลAmaj7าเปลี่ยนผัน.. ภาพวันเหล่านั้น..สลาDmaj7ยไป.. จากหัวใจ

ไม่มีF#mแล้ว.. E   นับDmaj7 | Eจากนี้..ไม่มีF#mแล้ว.. เรื่องราEว.. ของเรDmaj7า.. หายไป..

แต่ฉันอยู่ตรงนี้Amaj7..        ไม่ว่านานเท่าไDmaj7ร..ไม่ว่าเธออยู่ไหF#m7น..ทั้งEหัวใจฉันยังคงเหมือนเดิDmaj7ยังคิดถึงเธอ..

F#m | E |D | A |
F#m | E |D | D |

ไม่มีF#mแล้ว..E   นับจากDนี้..  Aแม้สุดF#mท้าย.. เรื่องราEว.. ของเรDา.. หายไป..

แต่ฉันอยู่ตรงนี้A.. ไม่ว่านานเท่าไDร..ไม่ว่าเธออยู่ไหF#mเสียEงหัวใจฉันยังเรียกหาเธDอ..หมดทั้งชีวิAต.. ในทุกลมหายใจD..ไม่ว่านานแค่ไหF#mทั้งEหัวใจฉันยังคงเหมือนเดิDม..

Bm | D |A | A |
Bm | D |E | E |

** |

ยังคิดถึงเธAอ..

ไม่มีDแล้ว..แม้สุดF#mท้าย.. เรื่องราEว.. ของเรDา..หายไป..