น้ำตาเทียม (Fake Tears)

 น้ำตาเทียม  น้ำตาเทียม (Fake Tears)  De Flamingo  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง น้ำตาเทียม De Flamingo
เนื้อร้อง: สันติสุข วรนุชกุล, ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์ทำนอง: ปรินทร์ ดุงโคกกรวดเรียบเรียง: กิจพัฒน์ เย็นฤดีดนตรี: ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์สังกัดค่าย: What The Duckติดต่องานแสดง: 0818570572, 0896388249

Em D | C |Em D | C |
Em Bm | C |Em Bm | C |

 Em  กำลังเอ่อล้Gน และไหลออกมCา..   น้ำตาCของเธอกำลังหลอกฉัน Em  ปากบอกยังรัGก แต่แล้วทำไมC..   ถึงยัCงมีใครบางคน เธอ..

จะร้องBmไห้นาEmนอีกสักแค่Cไหนเมื่อเธอBmนั้นไม่เคEmยจะเสียCใจ

ขอDให้เธอหยุดน้ำGตา ที่เธอแสดงมันขึ้นBmมาทั้ง ๆ ที่เธอไม่..Emได้เสียใจขนาCดนั้น ขอDทีถ้าฉัGนนั้นเป็นคนที่เธอ..ไม่เคBmยจะรักหมดหัวEmใจก็เพียCงแค่เดินออกไปได้ไหม

Em Bm | C |Em Bm | C |

 Em  ไม่บอกก็รู้G.. เธอคิดอะไรCอยู่..   ข้างในCแววตาเธอเองมันฟ้อง.. Em  อย่าบอกว่ารัGก ถ้าเธอกับเขายังเป็นเหมือนเดิC   อย่ามาเสียCเวลา บีบน้ำตา

จะร้องBmไห้นาEmนอีกสักแค่Cไหนเมื่อเธอBmนั้นไม่เคยจะเสียFใจ...D

ขอให้เธอหยุดน้ำGตา ที่เธอแสดงมันขึ้นBmมาทั้ง ๆ ที่เธอไม่..Emได้เสียใจขนาCดนั้น ขอDทีถ้าฉัGนนั้นเป็นคนที่เธอ..ไม่เคBmยจะรักหมดหัวEmใจก็เพียCงแค่เดินออกไปกับเขา

Em D | G |Bm | C |Em | G |

วันนี้Aเธอทำให้ฉันเข้าใจที่แท้Cน้ำตาที่มันหลั่งไหลสุดท้าAยเป็นเพียงแค่การหลอกลวงให้เชื่อCใจอย่าทำDมันอีกเลย..  D

ฉันขอให้เธอหยุดน้ำGตา ที่เธอแสดงมันขึ้Bmนมาทั้ง ๆ ที่เธอไม่..Emได้เสียใจขนาCดนั้น ขอDทีถ้าฉัGนนั้นเป็นคนที่เธอ..ไม่เคBmยจะรักหมดหัวEmใจก็เพียCงแค่..

ขอให้เธอหยุดน้ำGตา ที่เธอแสดงมันขึ้Bmนมาทั้ง ๆ ที่เธอไม่..Emได้เสียใจขนาCดนั้น ขอDทีถ้าฉัGนนั้นเป็นคนที่เธอ..ไม่เคBmยจะรักหมดหัวEmใจก็เพียCงแค่เดินออกไป  น้ำตาAจริงๆที่ไหลนั้นมาCจากความเสียใจD.. ของฉัGคอร์ดเพลง น้ำตาเทียม De Flamingo

เนื้อเพลง น้ำตาเทียม De Flamingoกำลังเอ่อล้น และไหลออกมา น้ำตาของเธอกำลังหลอกฉัน ปากบอกยังรัก แต่แล้วทำไม ถึงยังมีใครบางคน เธอ จะร้องไห้นานอีกสักแค่ไหน เมื่อเธอนั้นไม่เคยจะเสียใจ ขอให้เธอหยุดน้ำตา ที่เธอแสดงมันขึ้นมา ทั้งๆที่เธอไม่ได้เสียใจขนาดนั้น ขอที ถ้าฉันนั้นเป็นคนที่เธอไม่เคยจะรักหมดหัวใจ ก็เพียงแค่เดินออกไปได้ไหม ไม่บอกก็รู้ เธอคิดอะไรอยู่ ข้างในแววตาเธอเองมันฟ้อง อย่าบอกว่ารัก ถ้าเธอกับเขายังเป็นเหมือนเดิม อย่ามาเสียเวลา บีบน้ำตา จะร้องไห้นานอีกสักแค่ไหน เมื่อเธอนั้นไม่เคยจะเสียใจ ขอให้เธอหยุดน้ำตา ที่เธอแสดงมันขึ้นมา ทั้งๆที่เธอไม่ได้เสียใจขนาดนั้น ขอที ถ้าฉันนั้นเป็นคนที่เธอไม่เคยจะรักหมดหัวใจ ก็เพียงแค่เดินออกไปกับเขา วันนี้เธอทำให้ฉันเข้าใจ ที่แท้น้ำตาที่มันหลั่งไหล สุดท้ายเป็นเพียงแค่การหลอกลวงให้เชื่อใจ อย่าทำมันอีกเลย ฉันขอให้เธอหยุดน้ำตา ที่เธอแสดงมันขึ้นมา ทั้งๆที่เธอไม่ได้เสียใจขนาดนั้น ขอที ถ้าฉันนั้นเป็นคนที่เธอไม่เคยจะรักหมดหัวใจ ก็เพียงแค่ ขอให้เธอหยุดน้ำตา ที่เธอแสดงมันขึ้นมา ทั้งๆที่เธอไม่ได้เสียใจขนาดนั้น ขอที ถ้าฉันนั้นเป็นคนที่เธอไม่เคยจะรักหมดหัวใจ ก็เพียงแค่เดินออกไป น้ำตาจริงๆที่ไหล นั้นมาจากความเสียใจ ของฉัน