เกมส์(หราง)

วุฒิ ป่าบอนแนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

เกมส์(หราง) - วุฒิ ป่าบอน

F#m A | E F#m |
F#m A | E F#m | F#m |

จากการศึกษAา..วิทยาลัEย..ที่ในสวนยาF#mถูกดัดสันดาAน ควบคุมนิสัEย..อยู่ในห้องขัF#mขัดเกลาจิตใจA เพื่อฟ้าวันใหEม่ จำต้องรับกรF#mรมหนึ่งปีหกเดือAน กับสิบหกวัEน จากคำพิพากF#mษา

คดีDมียาEเสพติดAครอบครองความคึDกคะนอEง ฉานต้อF#mงนอนหรางเสียงเพื่อDนตะโกEน ได้ยินAลาง  ๆว่านายมDา นายมา แล้วนั้Eแต่ผมยรEร ตอนนั้นผมไม่Aทันแล.. E

 F#m   คบคนพาล พาลพาAไปหาผิด E   คบบัณฑิต บัณฑิตพF#mาไปหาผล F#m   แต่ความเป็นจริงทุกสิ่งมันอยู่Aที่ใจคน    ว่าถึงEนอนหรางกี่หE    บางที บางคนมันก็ยังไม่F#mสำนึก

จบการศึกษDา..วิทEยาลัยในป่าAยางปิดตำนาDนคณะยรรศาสEตร์ ไม่มีโอกาF#mสแก้ไขจุดจDบนักเรียนเซียนวิEชายรรคือสถาบัAนกำแพงสูC#mง ดัดนิF#mสัยน้องเหDอ เพื่อนเหอ จงจำEเอาไว้ว่ากินท่อDมมันผิดกฎหมEายสุดท้ายก็ต้องAเกมส์.. E

F#m A | E F#m |
F#m A | E F#m |

D E | A |D E | F#m |
D E | F#m |D | D |E | E |

* | ** |

บางอย่างผิดก็Dรู้ แต่ก็Eยังคิดจะอยู่Aกับมันใช้ชีวิDตหรอยไปวัน ๆE  ล่ะยียรรกันบรรAลัย

ยามมั่งมีD ไอ้เพื่อนรักมึงชัดEเจนพอกูเกAมส์ถูกจัC#mบไม่เหลือF#mใครประสบกาDรณ์ที่ผ่านพบ เจอจุดจEบจึงเข้าใจวงการนี้Dมันมีแต่คนเห็นแก่ได้Eและสุดท้ายได้แค่รอAวันเกมส์

*** |

F#m A | E F#m |
F#m A | E F#m |