เกลียดเทศกาล

 เกลียดเทศกาล  แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เกลียดเทศกาล แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก (JSPKK)

C | C |Am | Am |
F | F |Dm | G |

เบื่Cอ.. อยู่มันตัวคนเดียวแม่งทุAmกปีAlone มันอยู่อย่างนี้เรื่อยเปื่Fอยจะเอาอะไรกับคนขี้เหDmร่  คนเสเพG

โสCด.. ออกไปก็มีแต่คนแม่งจูงAmมือจะมองมันไปทางไหนโคตรเศร้Fก็คงจะพอได้แล้ววันนี้Dm   จบเลยเทศGกาล

จะสงCกรานต์ ปีใหม่ กูไม่เคยสนใจไม่ขอAmร่วมวันใด ดูแล้วแม่งหน้ารำคาญจะวาFเลนไทน์ ลอบกระทงคิดแล้วต้องปลงอีกนาD7น.. กูเกลียดเทศGกาล

Cว... ถึงวันที่ต้องAmเหงาอาฮFา... ก็คงต้องเมD7า..อยู่ทุกเทศGกาล..

Cmaj7 |

เซ็Cง.. ต้องยืนมันอยู่คนเดียวหน้าเวAmทีทำไมดนตรีต้องเล่นเพลงเศFร้าตอกย้ำในความเดียวดายแห้งเหี่Dmยวก็เหมือนเดิG

เกลีCยด.. จะกอดจะควงจะหอมช่างหัวAmมันไม่นานกูว่ามันต้องเลิกกัFจะดูจะรอให้ถึงวันนั้Dmน.. อยู่ทุกเทศGกาล

* | ** |

C | C |Am | Am |
F | F |D7 | G |

* | * | ** |

กูเกลียดเทศCกาลคอร์ดเพลง เกลียดเทศกาล แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก (JSPKK)

เนื้อเพลง เกลียดเทศกาล แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก (JSPKK)เบื่อ อยู่มันตัวคนเดียวแม่งทุกปี Alone มันอยู่อย่างนี้เรื่อยเปื่อย จะเอาอะไรกับคนขี้เหร่ คนเสเพล โสด ออกไปก็มีแต่คนแม่งจูงมือ จะมองมันไปทางไหนโคตรเศร้า ก็คงจะพอได้แล้ววันนี้ จบเลยเทศกาล จะสงกรานต์ ปีใหม่ กูไม่เคยสนใจ ไม่ขอร่วมวันใด ดูแล้วแม่งหน้ารำคาญ จะวาเลนไทน์ ลอบกระทง คิดแล้วต้องปลงอีกนาน กูเกลียดเทศกาล โว ถึงวันที่ต้องเหงา อาฮา ก็คงต้องเมาอยู่ทุกเทศกาล เซ็ง ต้องยืนมันอยู่คนเดียวหน้าเวที ทำไมดนตรีต้องเล่นเพลงเศร้า ตอกย้ำในความเดียวดายแห้งเหี่ยว ก็เหมือนเดิม เกลียด จะกอดจะควงจะหอมช่างหัวมัน ไม่นานกูว่ามันต้องเลิกกัน จะดูจะรอให้ถึงวันนั้น อยู่ทุกเทศกาล กูเกลียดเทศกาล