กฎของคนแพ้

 กฎของคนแพ้ LEGENDBOY OZH SK MTXF แร็พ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กฎของคนแพ้ LEGENDBOY feat.OZH & SK MTXF
ติดต่องานแสดง: 0988891417

F C | Dm C |A# Am | Gm C |
F C | Dm C |A# Am | Gm C |

กฏของคนแพ้F.. คือต้อCงดูแลตัวเองให้ไหDmแลCะต้องห้ามร้องไA# Am | Gm Cห้..

F C | Dm C |A# Am | Gm C |
F C | Dm C |A# Am | Gm C |

 F  พยายามไม่ทักไปC ทั้งที่ใจมันเจ็บ Dm  พยายามจะเข้าใCจว่าไม่ใช่คนพิเศษ A#  กับเธAmอ.. เGm | Cลย...

พยายามทุกวิธีF เพื่อให้เธอนั้นคืนดีCทำทุกหนทาDmง แต่มก็ไม่มีสักวิธีCทุก ๆ วันA#ก็ทำได้เพียงแค่ละเมAmคงไม่มีทาGmงที่ฉันจะไปให้ถึงเธC

 F  ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร C  ก็เข้าใจ ฉันเข้าใจ Dm  ว่าเธอจะเลือกCคนที่ชอบหรือว่าคนที่ใช่ A#  แต่สุดท้าAmย.. คนที่แพ้Gm..ก็คือฉัC

กฏของคนแFพ้.. คือต้อCงดูแลตัวเองให้ไหDmและCต้องห้ามร้องไA# Amห้..ไม่ให้ใคGmรเขาเห็นน้ำตาCเพราะคนที่แพ้F.. ไม่คู่CควรดูแลใครเขDmคนแพ้Cต้องยอมทนปวดร้A# Amาว..ห้ามอ่อนGm Cแอ          ถึงแม้จะเจ็บสักเท่าไร

F C | Dm C |A# Am | Gm C |
F C | Dm C |A# Am | Gm C |

ฉันแพ้เขาหมดทุกทาFงแล้วเธอไม่ต้องพยายาCมแล้วก็รู้Dmว่ายิ่งทำ ในใจCก็ยิ่งเจ็บกว่าเA# Amดิมเพราะเธอให้เขาไปทั้งหัวGmใจ..  C

ต้องยืนให้ไหFว แม้ในใจจะเจ็บแค่ไหCเธอก็ยังเป็นคนสุดท้าDmย ถึงแม้ว่าเราต้องจากCกันเก็บความฝัA#นของเธอเอาไว้ เขาAmชนะใช่ไหมพูดGmมาเลยตรง ๆ ไอ้คนที่แพ้Cจะได้ไป

ไอ้ทุกF ๆ คำที่เธอบอกฉันคิดไม่ออกCและตอบกลับด้วยน้ำตาโทรไปทีไDmรก็ร้องไห้อยู่ตลอดคงไม่ต้องบอCกว่าทะเลาะกับเขามา

แต่สุดท้าA#ย.. เรื่องทั้งหมAmดก็แค่ฝันขี้แพ้ฟูมฟาGmย คงไม่วายCต้องเป็นฉัน

** |

F C | Dm C |A# Am | Gm C |คอร์ดเพลง กฎของคนแพ้ LEGENDBOY feat.OZH & SK MTXF

เนื้อเพลง กฎของคนแพ้ LEGENDBOY feat.OZH & SK MTXFกฏของคนแพ้ คือต้องดูแลตัวเองให้ไหว และต้องห้ามร้องไห้ พยายามไม่ทักไป ทั้งที่ใจมันเจ็บ พยายามจะเข้าใจว่าไม่ใช่คนพิเศษ กับเธอ เลย พยายามทุกวิธี เพื่อให้เธอนั้นคืนดี ทำทุกหนทาง แต่มก็ไม่มีสักวิธี ทุกๆวันก็ทำได้เพียงแค่ละเมอ คงไม่มีทางที่ฉันจะไปให้ถึงเธอ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ก็เข้าใจ ฉันเข้าใจ ว่าเธอจะเลือกคนที่ชอบหรือว่าคนที่ใช่ แต่สุดท้าย คนที่แพ้ก็คือฉัน กฏของคนแพ้ คือต้องดูแลตัวเองให้ไหว และต้องห้ามร้องไห้ ไม่ให้ใครเขาเห็นน้ำตา เพราะคนที่แพ้ ไม่คู่ควรดูแลใครเขา คนแพ้ต้องยอมทนปวดร้าว ห้ามอ่อนแอ ถึงแม้จะเจ็บสักเท่าไร ฉันแพ้เขาหมดทุกทางแล้ว เธอไม่ต้องพยายามแล้ว ก็รู้ว่ายิ่งทำ ในใจก็ยิ่งเจ็บกว่าเดิม เพราะเธอให้เขาไปทั้งหัวใจ ต้องยืนให้ไหว แม้ในใจจะเจ็บแค่ไหน เธอก็ยังเป็นคนสุดท้าย ถึงแม้ว่าเราต้องจากกัน เก็บความฝันของเธอเอาไว้ เขาชนะใช่ไหม พูดมาเลยตรงๆไอ้คนที่แพ้จะได้ไป ไอ้ทุกๆคำที่เธอบอก ฉันคิดไม่ออกและตอบกลับด้วยน้ำตา โทรไปทีไรก็ร้องไห้อยู่ตลอด คงไม่ต้องบอกว่าทะเลาะกับเขามา แต่สุดท้าย เรื่องทั้งหมดก็แค่ฝัน ขี้แพ้ฟูมฟาย คงไม่วายต้องเป็นฉัน