ก็ยังคิดถึง

 ก็ยังคิดถึง  เขียว คาราบาว  คาราบาว  Tob Blacksheep  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ก็ยังคิดถึง เขียว คาราบาว Feat.Tob Blacksheep
เนื้อร้อง/ทำนอง: Tob Blacksheepเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Ninoสังกัดค่าย: สังกะสี เรคคอร์ด

G# | D# |Cm | A# |

ออกเดินทาCmงมาไกลG#เกินจะกลับD#หลัง.. A#มีความหวัCmงที่รออG#ยู่.. ที่บ้านD#ฉัน..  A#รู้ว่าคิดCmถึง รู้ว่าเฝ้าG#คอย รู้ว่ามีD#คนรอฉันกลัA#แต่อีกไม่นCm G# | D# A#าน..

ยังคิดถึงG#ที่เดิมที่นอนหนุนตัD#ก..ที่ที่ฉันG#สบายใจตอนที่หลัD#บ..ยังคิดถึงG#เรื่องราวที่รอฉันกลัG#บ..เฝ้าคอยนับG#ราตรีให้ถึงวันนั้D#น..

What sub, ahมีเงินเพียCmงเล็กน้อย แบกกระเป๋G#าเดินทางอีกไม่นานD#ฉันจะกลับมG#ไปในที่Cm ๆ ฉัน พอจะทำG#ความฝันให้ทุกคนD#นั้นไม่ลำบาG#ก็ไม่รู้Cmว่าฉัน จะทำมันG#ได้ไหมแต่ว่าเลืD#อกแล้วที่จะทำG#ก็แค่อยากให้เธอCmได้พัก อยากให้เธอG#ได้นั่งควรเป็นฉัD#นที่ทำดีกว่G#

ไม่ว่าเหนื่อCmยแทบตาย เธอจะไม่G#ได้ยินก็เพราะว่าฉันD#นั้นจะไม่บอG#ไม่ว่าตัวฉันจะทุกCmข์เท่าไหร แต่เธอจะเห็นG#แค่เพียงบนหน้D#าฉันยิ้มตลอG#เวลาจะผ่านไปกี่Cmชั่วยาม แต่เราจะได้G#พบกันเพราะฉันรู้D#ว่ามีคนรอG#ไม่ได้คิดอยากต้องจากCmบ้านไกล แต่ว่าแค่G#ต้องการเห็นทุกคนD#ได้ยิ้มก็พG#อ..

* | ** |

นั่งเฝ้ารอCmที่ริมหน้าต่าG#ง  รู้ว่าเอ็D#งกำลังจะกลัG#อยากจะหอCmม อยากจะคุG#อยากจะเห็นD#ว่าเป็นยังไงG#เหนื่อยใช้ไหCmมกับงานที่ทำG#กลับมาพักD#กายที่บ้านนG#ไม่ต้องซื้CmออะไรหนักหนG#ที่นี้ต้องกาD#รแค่เจ้ากลับมG#ลูกเCm G#อ้ย..            เรื่องมากมาD#ยที่ต้องเรียนรู้G#ลูกเCm G#อ้ย..            คนที่บ้าD#นยังคอยเฝ้าดูG#

ยังคงเห็Cmนว่าเจ้ายังเด็G#แม้นเจ้าคิD#ดว่าโตเท่าไหG#ร่ถึงปีนี้Cmเจอกันไม่นาG#เอาไว้ปีหน้D#าไว้เจอกันใหG#ม่ ลูกรัCmก..

* | ** |

Cm G# | D# G# |

ลูกเCm G# | D# G#อ้ย..                      ลูกCm G# | D# G#เอย..คอร์ดเพลง ก็ยังคิดถึง เขียว คาราบาว Feat.Tob Blacksheep

เนื้อเพลง ก็ยังคิดถึง เขียว คาราบาว Feat.Tob Blacksheepออกเดินทางมาไกลเกินจะกลับหลัง มีความหวังที่รออยู่ ที่บ้านฉัน รู้ว่าคิดถึง รู้ว่าเฝ้าคอย รู้ว่ามีคนรอฉันกลับ แต่อีกไม่นาน ยังคิดถึงที่เดิมที่นอนหนุนตัก ที่ที่ฉันสบายใจตอนที่หลับ ยังคิดถึงเรื่องราวที่รอฉันกลับ เฝ้าคอยนับราตรีให้ถึงวันนั้น What sub, ah มีเงินเพียงเล็กน้อย แบกกระเป๋าเดินทาง อีกไม่นานฉันจะกลับมา ไปในที่ๆฉัน พอจะทำความฝัน ให้ทุกคนนั้นไม่ลำบาก ก็ไม่รู้ว่าฉัน จะทำมันได้ไหม แต่ว่าเลือกแล้วที่จะทำ ก็แค่อยากให้เธอได้พัก อยากให้เธอได้นั่ง ควรเป็นฉันที่ทำดีกว่า ไม่ว่าเหนื่อยแทบตาย เธอจะไม่ได้ยิน ก็เพราะว่าฉันนั้นจะไม่บอก ไม่ว่าตัวฉันจะทุกข์เท่าไหร แต่เธอจะเห็นแค่เพียง บนหน้าฉันยิ้มตลอด เวลาจะผ่านไปกี่ชั่วยาม แต่เราจะได้พบกัน เพราะฉันรู้ว่ามีคนรอ ไม่ได้คิดอยากต้องจากบ้านไกล แต่ว่าแค่ต้องการ เห็นทุกคนได้ยิ้มก็พอ นั่งเฝ้ารอที่ริมหน้าต่าง รู้ว่าเอ็งกำลังจะกลับ อยากจะหอม อยากจะคุย อยากจะเห็นว่าเป็นยังไง เหนื่อยใช้ไหมกับงานที่ทำ กลับมาพักกายที่บ้านนา ไม่ต้องซื้ออะไรหนักหนา ที่นี้ต้องการแค่เจ้ากลับมา ลูกเอ้ย เรื่องมากมายที่ต้องเรียนรู้ ลูกเอ้ย คนที่บ้านยังคอยเฝ้าดู ยังคงเห็นว่าเจ้ายังเด็ก แม้นเจ้าคิดว่าโตเท่าไหร่ ถึงปีนี้เจอกันไม่นาน เอาไว้ปีหน้าไว้เจอกันใหม่ ลูกรัก ลูกเอ้ย ลูกเอย