หากวันนั้น

  พีท โมเดล   หากวันนั้น   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หากวันนั้น MODEL วงโมเดล
เนื้อร้อง/ทำนอง: Peet Modelเรียบเรียง: ผไท ทองลิ้มสังกัดค่าย: COLOR ROOMติดต่องานแสดง: 0825391496

D | G |Em | A |

เธอจะรั้งฉันไว้ทำไมD.. เมื่อเธอไม่คิดจะใส่ใEmไม่เคGยดูแลห่วงใยอะไรฉันเลGmaj7แรกรักก็เหมือนจะดีD.. นานวันเธอกลับเมินEmเฉยไม่แคBmร์จิตใจฉันเลย เธอไม่สนGเลยสักอย่าง

ฉัEmน… ก็อยู่ของฉันดี ๆF#mแต่วันนั้Emน..เธอจะดึงGฉันมาเพื่ออะAไร

หากวันนั้นGเราไม่เจอกันคงดีกว่F#mานี้ในวันนี้Emฉันคงไม่ต้อง..มาเสียAใจชีวิตฉัGนวันนั้นมันดี..กว่าวันF#mนี้ในวันนี้Emทุกวันฉันมีแต่ความ..เสียAใจฉันว่าเราGควรต้องทบทวน..เรื่องราF#mวกันก่อนไหBmจะเดินต่Emอ หรือหยุดรักไว้A..แค่ตรงนี้(D)

G | A |

นั่งคิดDทบทวนเรื่องราวของเรา..อีกสักGครั้งกับกาEmรที่เราเจอกัน มันดีหรือAเปล่าวันนั้นDที่เธอใส่ใจ.. กับควาBmมรักของเราวันนี้Emมันเลือนหายไป จนไม่เหลืAอรักเลย

* | ** |

 G เมื่อวันเวลามันทำให้เรF#mาต้องมาทบทวBmนอีกครั้ง  ว่าในวันนี้Em..รักกัน  หรือฉัAน..ที่มันยังรั้งเธอ

G | F#m Bm |Em A | D |
G | F#m Bm |Em G | A |

** |

G | F#m Bm |

หากไม่รัEmกก็ปล่อยฉันไปA ให้จบ..ลงเสียDที..   Dคอร์ดเพลง หากวันนั้น MODEL วงโมเดล

เนื้อเพลง หากวันนั้น MODEL วงโมเดลเธอจะรั้งฉันไว้ทำไม เมื่อเธอไม่คิดจะใส่ใจ ไม่เคยดูแลห่วงใยอะไรฉันเลย แรกรักก็เหมือนจะดี นานวันเธอกลับเมินเฉย ไม่แคร์จิตใจฉันเลย เธอไม่สนเลยสักอย่าง ฉัน… ก็อยู่ของฉันดีๆแต่วันนั้นเธอจะดึงฉันมาเพื่ออะไร หากวันนั้นเราไม่เจอกันคงดีกว่านี้ ในวันนี้ฉันคงไม่ต้องมาเสียใจ ชีวิตฉันวันนั้นมันดีกว่าวันนี้ ในวันนี้ทุกวันฉันมีแต่ความเสียใจ ฉันว่าเราควรต้องทบทวนเรื่องราวกันก่อนไหม จะเดินต่อ หรือหยุดรักไว้แค่ตรงนี้ นั่งคิดทบทวนเรื่องราวของเราอีกสักครั้ง กับการที่เราเจอกัน มันดีหรือเปล่า วันนั้นที่เธอใส่ใจ กับความรักของเรา วันนี้มันเลือนหายไป จนไม่เหลือรักเลย เมื่อวันเวลามันทำให้เราต้องมาทบทวนอีกครั้ง ว่าในวันนี้รักกัน หรือฉันที่มันยังรั้งเธอ หากไม่รักก็ปล่อยฉันไป ให้จบลงเสียที