เจ้าฮู้บ่

เนม สุรพงศ์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

เจ้าฮู้บ่ เนม สุรพงศ์

F | Am |Dm | A# C |

ล่ะโอแม่แก้Fมเปิ่นเวิ่น  ละเจ้าผู้ใAmส่ซ่งเขินอยากจะรู้Dmเหลือเกิน  ล่ะแม่นเจ้างาA#มได้ไผCอ้ายนี้อยาFกซูนคิง.. เจ้าผู้แก้Amมปิ๊งซิ่งอยากสิติDmงลิงติ่ง  อ้ายอยากจับจอA#ง..หัวใจC

อยากฮู้เด้F ต้องเฮ็ดจั่งได๋ จั่งสิได้ใจของเจ้านี่น้ออยากสมัคAmรฮักน้องหล่า ยังเหลือโควต้าให้อ้ายแนบ่ขอเบDmอร์ ขอเฟซ ขอไลน์ ขอหยังกะได้ไว้ติดต่อพอให้ได้เห็A#นป่องทาง..ความฮักของอ้ายคนมอซอ

ก็ตั้งแต่ลอFดท้องพ่อแม่มา โตอ้ายกะเพิ่งได้พบพ้อสะเดิดตื่Amนความงามของเจ้า ละเอ้ยนางฟ้ากะบ่ท่อคำเอยDmนางเอย บ่แม่นว่าอ้ายนั้นส่อล่ออ้ายแพ้ทาA#งให้เจ้าคัก ๆ หลงฮักเจ้าแล้วล่ะฮู้บ่

ฮู้Fบ่น้อ.. ฮู้Cบ่นาง..

อนุภาFพร้ายแรง คำแพAmงเจ้าฮู้บ่ความงาDmมของเจ้านี้หนอมีผลต่อใจA#ของอ้ายอิหลีรัศมีFความสวย.. ลมต้อAmงเย็นส่วย ๆเกือบแม่นตDmกหลังควาย เพียงแค่เผลA#อสบตา

คั่นได้ซูFนหม่องมันขาว ๆคือสิมีแฮงจ้าวในใจแท้น้อวาสนAmาชีวิตบักเผิงสิมีโอกาสได้ต้อยบ่น้อฮอยยิ้Dmมที่เจ้าส่งมา บอกเลยว่าอ้ายนั้นคิดต่อค้นพบแล้A#วแม่บักหำน้อยในอนาคตอนางอ

ก็ตั้งแต่ลอFดท้องพ่อแม่มาโตอ้ายกะเพิ่งได้พบพ้อสะเดิดตื่Amนความงามของเจ้า ละเอ้ยนางฟ้ากะบ่ท่อคำเอDmยนางเอย บ่แม่นว่าอ้ายนั้นส่อล่ออ้ายแพ้ทาA#งให้เจ้าคัก ๆ หลงฮักเจ้าแล้วล่ะฮู้บ่ฮู้Fบ่น้อ.. ฮู้Cบ่นาง..

อนุภาFพร้ายแรง คำแพAmงเจ้าฮู้บ่ความงาDmมของเจ้านี้หนอมีผลต่อใจA#ของอ้ายอิหลีรัศมีFความสวย.. ลมต้อAmงเย็นส่วย ๆเกือบแม่นตDmกหลังควาย เพียงแค่เผลA#อสบตาเจ้าฮู้F | Amบ่.. โอ...   เจ้าDm | A#ฮู้บ่.. โอ...

F | Am |Dm | A# C |
F | Am |Dm | A# C |

* | ** | *** |

F | Am |Dm | A# C | ( x2 ) | F |