เจ้าฮู้บ่

 เจ้าฮู้บ่  เนม สุรพงศ์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เจ้าฮู้บ่ เนม สุรพงศ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เนม สุรพงศ์เรียบเรียง: จินนี่ ภูไทติดต่องานแสดง: 0828532307

F | Am |Dm | A# C |

ล่ะโอแม่แก้Fมเปิ่นเวิ่น  ละเจ้าผู้ใAmส่ซ่งเขินอยากจะรู้Dmเหลือเกิน  ล่ะแม่นเจ้างาA#มได้ไผCอ้ายนี้อยาFกซูนคิง.. เจ้าผู้แก้Amมปิ๊งซิ่งอยากสิติDmงลิงติ่ง  อ้ายอยากจับจอA#ง..หัวใจC

อยากฮู้เด้F ต้องเฮ็ดจั่งได๋ จั่งสิได้ใจของเจ้านี่น้ออยากสมัคAmรฮักน้องหล่า ยังเหลือโควต้าให้อ้ายแนบ่ขอเบDmอร์ ขอเฟซ ขอไลน์ ขอหยังกะได้ไว้ติดต่อพอให้ได้เห็A#นป่องทาง..ความฮักของอ้ายคนมอซอ

ก็ตั้งแต่ลอFดท้องพ่อแม่มา โตอ้ายกะเพิ่งได้พบพ้อสะเดิดตื่Amนความงามของเจ้า ละเอ้ยนางฟ้ากะบ่ท่อคำเอยDmนางเอย บ่แม่นว่าอ้ายนั้นส่อล่ออ้ายแพ้ทาA#งให้เจ้าคัก ๆ หลงฮักเจ้าแล้วล่ะฮู้บ่

ฮู้Fบ่น้อ.. ฮู้Cบ่นาง..

อนุภาFพร้ายแรง คำแพAmงเจ้าฮู้บ่ความงาDmมของเจ้านี้หนอมีผลต่อใจA#ของอ้ายอิหลีรัศมีFความสวย.. ลมต้อAmงเย็นส่วย ๆเกือบแม่นตDmกหลังควาย เพียงแค่เผลA#อสบตา

คั่นได้ซูFนหม่องมันขาว ๆคือสิมีแฮงจ้าวในใจแท้น้อวาสนAmาชีวิตบักเผิงสิมีโอกาสได้ต้อยบ่น้อฮอยยิ้Dmมที่เจ้าส่งมา บอกเลยว่าอ้ายนั้นคิดต่อค้นพบแล้A#วแม่บักหำน้อยในอนาคตอนางอ

ก็ตั้งแต่ลอFดท้องพ่อแม่มาโตอ้ายกะเพิ่งได้พบพ้อสะเดิดตื่Amนความงามของเจ้า ละเอ้ยนางฟ้ากะบ่ท่อคำเอDmยนางเอย บ่แม่นว่าอ้ายนั้นส่อล่ออ้ายแพ้ทาA#งให้เจ้าคัก ๆ หลงฮักเจ้าแล้วล่ะฮู้บ่ฮู้Fบ่น้อ.. ฮู้Cบ่นาง..

อนุภาFพร้ายแรง คำแพAmงเจ้าฮู้บ่ความงาDmมของเจ้านี้หนอมีผลต่อใจA#ของอ้ายอิหลีรัศมีFความสวย.. ลมต้อAmงเย็นส่วย ๆเกือบแม่นตDmกหลังควาย เพียงแค่เผลA#อสบตาเจ้าฮู้F | Amบ่.. โอ...   เจ้าDm | A#ฮู้บ่.. โอ...

F | Am |Dm | A# C |
F | Am |Dm | A# C |

* | ** | *** |

F | Am |Dm | A# C | ( x2 ) | F |คอร์ดเพลง เจ้าฮู้บ่ เนม สุรพงศ์

เนื้อเพลง เจ้าฮู้บ่ เนม สุรพงศ์ล่ะโอแม่แก้มเปิ่นเวิ่น ละเจ้าผู้ใส่ซ่งเขิน อยากจะรู้เหลือเกิน ล่ะแม่นเจ้างามได้ไผ อ้ายนี้อยากซูนคิง เจ้าผู้แก้มปิ๊งซิ่ง อยากสิติงลิงติ่ง อ้ายอยากจับจองหัวใจ อยากฮู้เด้ ต้องเฮ็ดจั่งได๋ จั่งสิได้ใจของเจ้านี่น้อ อยากสมัครฮักน้องหล่า ยังเหลือโควต้าให้อ้ายแนบ่ ขอเบอร์ ขอเฟซ ขอไลน์ ขอหยังกะได้ไว้ติดต่อ พอให้ได้เห็นป่องทางความฮักของอ้ายคนมอซอ ก็ตั้งแต่ลอดท้องพ่อแม่มา โตอ้ายกะเพิ่งได้พบพ้อ สะเดิดตื่นความงามของเจ้า ละเอ้ยนางฟ้ากะบ่ท่อ คำเอยนางเอย บ่แม่นว่าอ้ายนั้นส่อล่อ อ้ายแพ้ทางให้เจ้าคักๆหลงฮักเจ้าแล้วล่ะฮู้บ่ ฮู้บ่น้อ ฮู้บ่นาง อนุภาพร้ายแรง คำแพงเจ้าฮู้บ่ ความงามของเจ้านี้หนอ มีผลต่อใจของอ้ายอิหลี รัศมีความสวย ลมต้องเย็นส่วยๆเกือบแม่นตกหลังควาย เพียงแค่เผลอสบตา คั่นได้ซูนหม่องมันขาวๆคือสิมีแฮงจ้าวในใจแท้น้อ วาสนาชีวิตบักเผิงสิมีโอกาสได้ต้อยบ่น้อ ฮอยยิ้มที่เจ้าส่งมา บอกเลยว่าอ้ายนั้นคิดต่อ ค้นพบแล้วแม่บักหำน้อยในอนาคตอนางอ ก็ตั้งแต่ลอดท้องพ่อแม่มา โตอ้ายกะเพิ่งได้พบพ้อ สะเดิดตื่นความงามของเจ้า ละเอ้ยนางฟ้ากะบ่ท่อ คำเอยนางเอย บ่แม่นว่าอ้ายนั้นส่อล่อ อ้ายแพ้ทางให้เจ้าคักๆหลงฮักเจ้าแล้วล่ะฮู้บ่ ฮู้บ่น้อ ฮู้บ่นาง อนุภาพร้ายแรง คำแพงเจ้าฮู้บ่ ความงามของเจ้านี้หนอ มีผลต่อใจของอ้ายอิหลี รัศมีความสวย ลมต้องเย็นส่วยๆเกือบแม่นตกหลังควาย เพียงแค่เผลอสบตา เจ้าฮู้บ่ โอ เจ้าฮู้บ่ โอ